PéEf ...                                                                           20. prosince 2014

Zrcadlo Šlapanic přeje všem svým 2735 příznivcům, všem ostatním lidičkám a taky těm třem uřvaným idiotům mimo mísu, příjemné dny vánoční a do nového roku nám všem více rozumu a méně půlpánů!

 

Šlapanice mé, Šlapanice komické ...                               14. prosince 2014

Necelý měsíc po ustavujícím zastupitelstvu byli jmenováni členové nejen výborů, ale i komisí. Což lze jistě kvitovat pochvalně. Stejnou chválu si zaslouží i zveřejnění pravidel činnosti, čili především jde o zveřejnění zápisů a následně i zveřejnění reakcí Rady města. Což je dobrá startovní čára po neblahých zkušenostech s předešlými půlpánovskými „vládci“. Pro připomenutí uveďme v minulosti již zmiňované reakce půlpánů na snahy komisí o zlepšení stavu někdy v roce 2008 - tajemník doslova psal, že: „ ... nikdo si na stav nestěžuje kromě komise ... „, místostarosta Tupan nula devět chtěl takovou aktivní komisi přímo zrušit ....“ Tak ještě že je to už fuč, brrr.....  

Rozporuplné myšlenky však může vyvolat složení komisí a výborů. Ale dovolme si nejprve úvodní „ántré“:

Na stránkách Zrcadla byl v minulosti několikrát zmíněn fakt, že např. webové stránky šlapanických volebních subjektů povětšinou vznikají naprosto účelově pouze k volbám, vznikají-li vůbec. Ale jasné a přehledné vedení webů není silnou stránkou ani u subjektů, které mají tu slušnost informovat souvisle. Konkrétněji: nejhůře v tomto ohledu dopadají Nezávislí a Tupani nula devět, kteří nejsou schopni prezentace příslušející počátku 21. století. Přesto i tak získávají poměrně hodně voličů. O jejich úrovni si však můžeme myslet svoje. Tragédií na entou jsou letošní volební stránky socanů - to je učebnicová ukázka toho, jak webové stránky vypadat nemají. O něco málo lépe si vedou ODS a Změna, ale hodnota jejich občasných informací je sporadická. Lépe našlápnuto mají KDU a Ano, ovšem jen díky zásahu profesionálů, jinak děs. KDU stránky (nikoliv FB) po komunálních volbách kromě neustálého omílání superlativů o bývalém starostovi usnuly a např. nedokázaly informovat ani o promítání filmu na orlovně. Podobně se prezentuje šlapanické Ano. Totálně nepřehledný web vyzývá k účasti na volbách ještě 2 měsíce po nich přímo na úvodní stránce (!!!), kdežto aktuální informace jsou důmyslně skryty za nějakým obecným odkazem, který si ani nezachovává své stabilní místo v prostoru. Děs!  

Tak a teď si představme, jakým asi přínosem budou členové jmenovaných subjektů např. v komisi pro tisk a informace, zvláště pak ze subjektů bez mediálních zkušeností .... ???

Jediným subjektem webově aktivním (a tedy i s jistou zkušeností) jsou Čistí. Jenže i ti by si měli udělat pořádek zejména v koncepci. Čtyři webové stránky (3+FB) vytvářejí informační chaos. Jedny stránky jsou aktivní jen občas, na ty původní se v podstatě nějak jednoduše nedostanete a aktivitou byly nahrazeny těmi „volebními“, kde sice jsou informace aktuální, ale přesunem na jinou ("volební") adresu jaksi postrádají kontinuální sled činnosti hnutí, což je škoda. „Volební“ stránky tedy aktivní jsou, jenže s předstihem nyní obsahují informace, které zcela jasně patří na oficiální městský web. Nutno ale podotknout, že řada dokumentů (náhledy pdf, doc a příjemné stažení) je zde prezentována velmi zdařile. Rozhodně lépe než na stávajícím městském webu. Však mrkněte na ukázku -  z takové zprávy („útržek“ z Rady města) se nedozvíte vůbec nic, kromě toho, že si z vás zaměstnanci úřadu dělají prdel a ze starostky modlu.

Složení komisí a výborů pak lze chápat jako (ne)povedený žertík. Jde o účast politickou nebo odbornou? Fakt není jasné, jaký přínos může být finančnímu výboru paní, která si neumí ani přečíst zákon, natož se podle něj řídit? Jaký přínos bude v komisi pro výchovu mládeže pán, který je hlavní příčinou zvýšení daně z nemovitosti v dědině? Může být přínosem i jiný pán z téže komise, který nechává svého psa volně pobíhat bez náhubku mezi maminkami s kočárky a ani po něm neuklidí  ho...  na chodníku? Pro mládež opravdu velmi výchovný prvek. Nebo pán z komise dopravní, který si nedělá problémy s parkováním (v duchu zákona neoznačeného) auta na místech vyhrazených invalidům za tiché asistence sice leckdy kolem projíždějící, ale pasívní městské policie? Nebo že by šlo jen o shodu jmen???

Inu jak psáno na počátku: Šlapanice mé, Šlapanice humorné !!!

 

???????????????? ...                                                     12. prosince 2014

FB stránky šlapanické KDU poskytly zajímavou informaci. Ačkoliv je jmenovaný subjekt v opozici, sám sebe nazývá „Vládní organizací“. Podivuhodný termín! Nebo že by šlapanická KDU byla opravdu řízena vládou?

PS: I ten název filmu je uveden neúplně. Správně je: Jarda, truchlivý bůh ...

 

My chceme obchoďák ...                                                  5. prosince 2014

Ani celé 3 týdny po svém jmenování do funkcí nové vedení dědiny nezařídilo stavbu a otevření nového obchodního domu. Na tuto neobyčejnou neschopnost zareagovala řada občanů, která se dosavadního dění v dědině zúčastňovala aktivním spánkem v zámku Šípkové Růženky. Nyní, kdy jim už nehrozí případný Ješitův postih, se zorganizovala v nové hnutí a pod názvem „Nee, bode hóř“ odvážně vyrazila do ulic, kde jasně dala najevo svoji nespokojenost.  

 

.... šak vono to pude !!!                                                 29. listopadu 2014

Letošní rozsvěcení vánočního stromu na šlapanickém náměstí proběhne netradičně. Pracovníci úřadu totiž budou rozsvěcovat jednu svíčku po druhé jednotlivě. Problém u pečlivě naplánované akce ale může nastat, když již zapálené svíčky dohoří v době, než se zapalovači dostanou k těm posledním. Zřejmě i proto soudružky a soudruzi z tiskového oddělení úřadu celou akci naplánovali již od 9 hodin s plánovaným koncem v 17 hodin. Snad to stihnou...  

Prča ne... si teď řeknete. Kdyby to bohužel nebyla pravda. Ač plakát oznamující rozsvěcení vánočního stromu (mimochodem graficky velmi zdařilý) na dnešní osmnáctou hodinu visí na všech možných výlepových plochách, tiskoví pracovníci, pardon zaměstnanci, úřadu přesto v infokanále zveřejní výše uvedenou naprostou krávovinu. Krávovinu už ve svém principu - na chybu by došel každý, kdo jen trošku používá hlavu a práci po sobě kontroluje. Nemluvě o tom, že mnohem jednodušší a vkusnější by bylo onen nezvykle vydařený plakát se správnými údaji v infokanále prostě jen prezentovat.  

Na rozdíl od let minulých však tentokrát překvapivě došlo k opravě nesmyslu již za několik dní, nikoliv až za týden při další aktualizaci, jak bývalo, díky neobyčejné lenosti tiskosoudruhů, zvykem.    

... šak vono to pude!!!

 

Zrcadlová reklama ...                                                       21. listopadu 2014

        pro méně informované  ZDE

 

Šlapanice, vzpamatujte se ...                                         14. listopadu 2014

Události odehrávající se ve dnech zvolení nového zastupitelstva dědiny naznačují, že Šlapanice si nedají pokoj a stále dokola budou světu dokazovat, že půlpán je někdo a ti ostatní jsou póvl. Uveďme si ukázky několika čerstvých panoptikálních situací, které by vydaly asi tak na 100 scénářů filmů typu „Hoří má panenko“:  

KDU je partou semknutou a setrvávající na tvrdých stranických principech. Webové stránky měli v minulosti vždycky účelové jen k volbám, tentokrát jsou aktivní, jéje. Aktivita, která ovšem přináší komické výjevy. Začněme jen jazykovou drobností, kdy se jim proti svému stranickému přesvědčení podařilo M. Trněnou zvolit starostkou hned 2x (viz obr.). Pro jistotu!  A to napřed bylo řečí… :-)

Daleko závažnější však jsou jejich další provolání. Např. to k situaci se stavbou hřiště. Už ten diktátorský tón na závěr jednoho z článků: „Náš názor? Čisté Šlapanice vyhověli přání své členky ...“ Čtete dobře - informace není o tom že to bylo tak či onak, informace je o tom, že náš názor je takový a makový! Čili úplně stejně můžeme v daném smyslu a bez jakéhokoliv ověřování použít třeba větu: „Náš názor je, že ve šlapanické KDU jsou slepice.“ Samozřejmě obojí je morálně špatně, ale takový způsob vyjadřování prostě zvolili v KDU, Zrcadlo situaci jen odráží. I když pomlouváno bude Zrcadlo a nikoliv KDU. Zvláštní, že?  

Další nádhernou ujetinou KDU je definice opozice: „Cílem naší, opoziční politiky ve Šlapanicích je kontrolovat práci vládnoucí koalice a podrobovat kritice její kroky.“ (doslovná citace i s jazykovou chybou). Týý brďo! Z tohoto prohlášení vyplývá, že kritizovány budou nejen případné špatné kroky, ale o ty dobré! Hezké a optimistické! Možná by bylo dobré připomenout, jak kritiku v minulém období přijímala právě šlapanická KDU. Každá, byť dobře myšlená, kritika směřující k nápravě věci byla zvláště bývalým KDUstarostou brána jako urážka. Vzpomeňme třeba někdejší vyloučení současné starostky z finančního výboru jen proto, že kritizovala. Komici z Kádéú jsou prostě boží!

Nahnané „děti ze Švehlové a Jiráskové chtějí hřiště“ na úkor starších spoluobčanů (nejistotu použití „i“ nebo „y“ ve správném tvaru koncovky názvu ulice řešili tvůrci plakátu obecným „e“)! A to přímo na ustavujícím zastupitelstvu. Fajn! Ale kde jste milé děti a hlavně vaši rodiče byly, když se bojovalo za to, abyste před okny neměly průmyslové haly? To vaši rodiče seděli podělaní doma! Proč jste už tenkrát nepřišly na zastupitelstva a nevytahovaly transparenty? No proč - protože by vás lidumil a tehdejší KDUstarosta nechal vyvést městskou policií! A nyní, pár minut poté co si nová starostka sedne do křesla si hrajete na hrdiny! Docela zbabělé! Navíc, když se v průběhu zasedání ukázalo, že stavbu hřiště pozastavil sám tehdejší místostarosta, poté co mu důchodci tloukli holemi do stolu. Škoda stolu, ty rány měly výchovně směřovat jinam. A hrdinství KDU pokračuje výtkou, že na ustavujícím zasedání nová starostka vedla diskuzi s občany v rozporu se schváleným programem. Tak pravda, šlo to obejít úředně. Ale co ty pečlivě připravené kleště? Když starostka diskuzi začne, je to špatně. Kdyby si hrdinů s transparentem nevšímala - ještě hůř. Bylo by dobré si vzpomenout na chování koalice 2010 - 2014 v podobné situaci. Ti si klidně odhlasovali ukončení zastupitelstva z časových důvodů a že se vůbec nedostalo na diskuzi občanů, kteří tam několik hodin tvrdli, nikomu nevadilo! Ani vám, podělaní hrdinové, že?  

Třešničkou na půlpánovském dortu je článek o ustavujícím zastupitelstvu. V poměrně obsáhlém výplodu je úplně všechno co může vrhat zkreslené světlo na vítěze voleb, bohužel chybí stěžejní informace o chování dnes už bývalého KDUstarosty při předávání funkcí. Scénku si připomeňme. Ješita sice doslova řekne: „.... a než poblahopřeji nové starostce ...“, pak zavede řeč jinam a při vyzvání, aby si nová starostka již přesedla z pléna za předsednický stůl vstává a ústupovou cestou kolem tajemníka mizí. Žádné avizované blahopřání, žádné dekorování starostovským „řetězem“. Ten smutně leží v červené krabici na stole. Nepředán! V kontrastu s těmito skutečnostmi druhý den KDU zveřejňuje další oslavný článek o tom, jak táta-hrdina předává úřad. Včetně fotografií táty-hrdiny a stohu šanonů. A jaké je shrnutí? Výše uvedené články ukazují čítankový příklad bolševické tendenčnosti, komunisté taky psali pouze o hrdinství, o trapnostech a průserech ani fň! Což, soudružky a soudruzi z KDU, není kritika. Jen tak pokračujte dále. Humoru je potřeba v každé době a evidentně jste rádi, že se vám občané smějí (což nakonec dali najevo při volbách).

Humorně vyzní i dotaz čtenářky FB Čistých Šlapanic kdy že bude záznam z ustavujícího zasedání. Ten humor spočívá v tom, že se tak táže Ješitova dcera, ano jde o téhož Ješity, který záznamy v období 2011 - 2014 zakázal (za vydatné pomoci dalších vlezprdelků).  

I na samotném ustavujícím zasedání bylo humoru dost. Např. když zástupce Tupanů nula devět (už v minulosti přezdívaný jako Bonzáček) navrhl na funkci místostarosty svého úhlavního nepřítele ze spolku Pure. Je ale potřeba zdůraznit, že v tomto případě nešlo o humor, protože znevažovat ustavující zasedání tímto způsobem může jen prosťáček.  

V předvečer ustavujícího zasedání se ve schránkách občanů objevuje bleděmodrý leták pana Horáčka. Obsahově poměrně významný s řadou pikantností. Zajímavé informace jsou bohužel zneváženy totální neznalostí jazyka českého, za což se sice autor v závěru omlouvá, ale lepší než omluva je jazyková korektura před tiskem. Nešťastným slohem a formulací se autor pasoval i za autora Zrcadla, na což ale řada hlupáků skočila. Obecně vzato - jistě budou v příštích dnech nějaké reakce na informace v letáku obsažené. Jsou totiž opravdu zajímavé! Nejen k zamyšlení, ale i k řešení!

Pozadu ve tvorbě humoru nemůže zůstat ani šlapanické Ano. Třeba reakcí na výše uvedený leták. V něm je totiž otištěna nějaká informace od člena Ano. A vzápětí ten samý člověk označí onen leták za fantasmagorie. To je hodně odvážná sebekritika! Ale vtipná, to jo!!!! Nádherná a hlavně „demokratická“ je další Anoreakce na onen leták, kde se o autorovi dozvíme, že: „ ... hovoří pouze sám za sebe, nenašel odvahu kandidovat ve volbách a tudíž nemá jakýkoliv mandát od voličů ... „ Jinými slovy, kdo nemá mandát od voličů, nesmí sám za sebe vydat nic? Nesmí se vyjádřit? A tomu se, soudruzi, říká demokracie? ANO, říká! Milé je i prohlášení o vulgárním Zrcadle. Od spolku, který se v posledních týdnech proslavil jen svým hulvátstvím to opravdu sedí. Navíc, fyzikálním principem zrcadla prostě odraz reality je. Čili čím vulgárnější jsou Šlapanice, tím vulgárnější je i jejich odraz v zrcadle. Prostá fyzika, nic víc! Jinak se Ano projevuje krásně pomateně, třeba použitím snímku transparentu nahnaných „dětí ze Švehlové a Jiráskové“ s titulkem: Nová koalice (ČŠ, Nezávislí 2014, Změna pro Šlapanice a ODS), již na ustavujícím zasedání ZM čelila kritice občanů Šlapanic. No úžasné, soudruzi, ale ani slovo o tom, že kritiku občanů způsobila především koalice bývalá. Ale kdo chce psa bít, holt hodí se každá zákeřnost. Taky to prohlášení o programových prioritách nové koaliční vlády. ANU se zdají „trochu povšechné a nekonkrétní“. Soudruzi zjevně nečetli svoje vlastní předvolební sliby, teda pokud se alespoň některé podařilo dostat aspoň na web (pouhé 4 body) a rozkliknout. Ale vážně, kde se bere ta drzost od lidí, kteří se do voleb o dění v dědině absolutně nezajímali? Mít jako stěžejní první bod svého programu prohlášení, že: „Jsme pro zveřejňování nezkrácených záznamů z jednání zastupitelstva na oficiálních webových stránkách města a v ostatních médiích“ je věc nádherná. Ale proč členové Ano nikdy v minulosti nenavštívili nějaké zastupitelstvo a jasně nedeklarovali své přání zastupitelstva vysílat už v době jejich zákazu? Ale teď vřeští nakvadrát ... A jdeme dále. Zpochybňovat existenci petice starších spoluobčanů proti stavbě hřiště řvaním je pro Ano jednodušší, než se o ní přesvědčit přímo na úřadě. Prostě krákorat a krákorat, toť je to oč tu běží! Jako poslední vtip uveďme další zvolání jednoho „Anaře“ (doslovná citace): "Bydlíme na Brněnských Polích dvacet metrů od dětského hřiště. Někdy, hlavně v létě, nám tady děti řvou až do tmy. Inu děti... Budeme tady taky mít správce, který bude dohlížet na pořádek? Bude stačit zorganizovat nějakou petici, nebo bude nutno vstoupit do nějakého politického hnutí?“ (reakce na zveřejnění provozního řádu a funkce správce na hřišti dětí z Jiráskové a Švehlové). Neuvěřitelný humorista. To jako obyvatel Brpolí fakt ani neví, že pozemek s hřištěm na Brpolích městu vůbec nepatří, tak proč by se o něj staralo? O dalším dosavadním nepředání této lokality, ba i chodníků atd. už humorista mlčí. Řešení je prosté, milý Watsone. Když Brpole chtějí správce svého hřiště, nechť si jej pořídí a zaplatí sami. Ale o to ve výše uvedeném příspěvku nešlo, že ne? Prostě hlavní je řvát a řvát, nepřemýšlet a řvát!  

O hřištích a sportovním vyžití se lze dočíst i na stránkách Brpolí. Vtipné!

Šlapanice, vzpamatujte se! Hloupostí se nelze prezentovat do nekonečna!  

 

Hřiště? Někdy příště ... aneb o blbech na cizím písečku       9. listopadu  2014    

Nové zastupitelstvo ještě nezačalo pracovat a nová aféra hýbe dědinou. Nebudeme zde zdlouhavě citovat všechny zúčastněné a hlavně nezúčastněné strany, jedno ale lze říct hned úvodem: blbci a klasičtí manipulátoři pokračují ve své činnosti i když je výsledek voleb sesadil z vládnoucího křesla. Tím spíš budou řvát! Fakta ale ořvat nejde! Ono totiž vůbec nejde o to zda hřiště ano nebo ne, ale za jakých okolností a kde! To je to co blbí půlpáni opět nepochopili a bohužel při své výši inteligence ani nepochopí.

Soudruh Tupan nula devět obsáhle obhajuje oprávněnost stavby hřiště (Jiráskova ulice) na webu KDU Šlapanice. Proč tam? To při své inteligenci ani nedokáže zplodit vlastní stránky a nebo se to prostě lidoveckým půlpánům právě teď hodí?

1) Soudruzi se rádi chlubí, že na zmíněnou stavbu získali dotaci. Kupodivu se už nezmiňují, že téměř miliónovou částkou musí přispět i dědina. V době neuvěřitelné zadluženosti a priority úplně jiných investic!

2) Soudruh se zmiňuje i o jakémsi informování občanů. Což sice proběhlo, ale až po zvednutí se laviny nespokojenosti. Soudruh píše o dvou jednáních na úřadě, ale jaksi tají jednání přímo na místě činu, kdy byl za svůj bezduchý projev důchodci téměř inzultován. Vcelku správně zde občané poukazovali spíše na katastrofální stav chodníku v bezprostředním sousedství inkriminovaného domu. Ty blbý důchodče, ty si klidně na dlažbě-nedlažbě zlámej nohu, hlavně že bude hřiště.

3) Soudruzi poukazují na anketu a 30% návratnost považují za hlas rozhodujícího lidu. A jak anketa proběhla?  Především až po zahájení dotačního a stavebního řízení, už to samo o sobě je příklad půlpánovské slušnosti. Také až po původním nesouhlasu obyvatel. Bylo rozdáno několik stovek anketních lístků, kupodivu i do míst s případným hřištěm nesousedících. To se to pak rozhoduje, že? Anketa však nebyla anonymní, respondenti museli uvést jméno a adresu! Zkušenosti se mstivostí půlpánů (tak tys byl proti, no počkej až budeš něco potřebovat) samozřejmě způsobily, že návratnost byla nízká a když už, tak reakce kladná.

 

4) Soudruzi ve své pitomosti ještě na webu zveřejní vizualizaci této sporné stavby. Jak vypadá? No samozřejmě optimisticky, jako každá vizualizace. Vlastní panelák, jehož obyvatel se celá tragédie týká, je na vizualizaci znázorněn jako nic neříkající bílá barva pozadí. Z níž pochopitelně ani není zřejmé, jak daleko (přesněji jak blízko) jsou byty postižených občanů. Řada vysokých tůjí zastiňující přízemní byty naopak krásně vidět je! Ty vole, v tý černý kukani teda chcu bydlet!  

5) Smlouvu s realizující firmou soudruzi honem honem podepíší 3 týdny po prohraných volbách. Legislativně sice v pořádku, morálka se neřeší, vždyť jsme kluci a holky z kostela ...  

6) Soudruh Tupan se ve svém osvětlujícím článku jasně dopouští i lživé manipulace - viz doslovná citace:  ... Včera (5.11.2014) byly zahájeny geodetické a zemní práce. Po příjezdu stavební techniky na místo se jedna z nově zvolených zastupitelek za subjekt Čisté Šlapanice bydlící v této lokalitě odhodlala bránit práci stroje vlastním tělem. (Poznámka: P. Horák později dostal přesnější informaci, že žena před bagrem nebyla zastupitelkou Čistých Šlapanic).....  konec citace. Ano, čtete správně: ač soudruh později dostal přesnější informaci, přesto šlapanická KDU zveřejňuje informaci lživou (a v následujícím článku na webu KDU opět) zjevně za účelem zdiskreditování vítězného volebního subjektu! Ó jak čestné! Už teď běžte ke zpovědi! A nebo radši do prdele! Proč myslíte, vy grázlové, že jste ty volby tak drsně prohráli????? 

Postavit nové hřiště je věc záslužná. Ostatně, ono už tam kdysi bylo - vybudované svépomocí tehdejších tatínků malých dětí. Jenže populace zestárla a v současné době tehdejší tatínci - sportovci už pobírají důchod. Přesto se klid jejich stáří pokouší narušit blbí půlpáni. A do držky si jako důkaz populisticky berou děti. Jenže těch v současné době tam zase tolik není. Jó, hřiště. Když ono je to taky o úctě ke stáří, o úctě vůbec. A o přemýšlení, třeba proč se stávající hřišťátka v dědině neudržují?

Pitomým a zákeřným půlpánům popřejme, aby - až oni budou staří - se k nim nastupující generace chovala stejně bezohledně, jako oni k té před nimi!

A tak závěrem parafrázujme nadpis zoufalého provolání KDU Šlapanice ze dne 9.11.2014 (Čisté Šlapanice ‎nezajímají zájmy rodin s dětmi, prosazují jen zájmy svých členů a příznivců):

KDU Šlapanice nezajímají zájmy starších spoluobčanů, prosazují jen zájmy svých členů a příznivců (i v totálně průserové finanční situaci, kterou sami způsobili).

 

Morálka povolební    aneb

Ještě větší Ano než jsme doufali ...                               2. listopadu 2014

Šlapaničtí komici vás pobaví i po volbách. Ale po pořádku. Takovou hezkou slušností u všech volebních subjektů bývá povolební poděkování svým voličům, ať už byl výsledek jakýkoliv. Přesto se s takovou maličkostí některé subjekty nedokáží vypořádat. U Nezávislých 2014 marně hledáte nejen předvolební webovou prezentaci, tak samozřejmě i poděkování. Šlapaničtí Socani si sice narychlo zprovoznili jakési předvolební webové stránky (již 21. září :-)), ale kromě blábolů a prezentace několik let starého článku o „zásluhách“ pro zachování šlapanického gymnázia tam už nic nenajdete. Tupani nula devět sice děkovat umí, ale s češtinářskou hrubkou (nástěnka). Ještě že už na radnici končí, neumět česky teda není žádný terno a vypovídá to o úrovni inteligence.

Za zmínku však stojí webové reakce některých dalších subjektů. Například lidovci tradičně pobaví. Nejprve se těsně po komunálních volbách na jejich stránkách objeví výzva k podpoře jejich kandidáta ve druhém kole voleb senátních. Fotka s plakátem na barabizně nese nadpis: „Podporujeme a volíme Roman Celý do senátu.“ Taky krásná čeština, protože normální člověk by volil Romana Celého. Korunu tomuto sdělení pak nasadí fejsbůkové sdělení: toto se líbí uživateli Roman Celý. Pozoruhodné :-).

     

Pod tím následuje FB diskuze na téma proč lidoví půlpáni ve volbách dopadli jak dopadli. Je humorně výživná, mrkněte na obrázek.

No a třešničku nasadí zhrzený Ješita přidáním článku s pozoruhodným názvem: Biskupové vyzývají k podpoře pronásledovaných křesťanů. No prostě čurina, jako vždy ... O největší krávovině v podobě Ješitova povolebního výjevu o nenávisti a zlobě jsme se už zmínili minule.

Druhým spolkem zasluhujícím pozornost je šlapanické Ano. Webové stránky naprosto nepřehledné, že ani nepoznáte, že povolebně jedou dál. Pokračování je vtipně skryto za odkaz „Ano bude líp ...“ Bohužel, protože někdy je nejlepší držet hubu.

 

Začněme především předvolebním výkřikem tohoto znění (čtěte pozorně): Nechceme do nekonečna skandalizovat jednotlivé osoby a poukazovat na to, co kde udělali, řekli, nebo napsali. Nechceme si svou slávu budovat na tom, že svůj program založíme na soustavné osobní kritice. Bezbřehým kritizováním na webových, nebo facebookových stránkách se totiž ještě nikdy nic nevyřešilo.

Chachacha, to nemá chybu :-)!!! Přesněji, ač tedy předvolebně slibují výše uvedené, praxe je zcela opačná!!! Začne to hned povolebním komentářem a díky následujícím diskuzím (krávovina o správném voliči - tu ale už jaksi nejde dohledat, nebo debilovina o Bille - později také raději smazaná s příslušnými dodatky) si občan taky udělá obrázek. Ale to vůbec nic není proti tomu, jak se šlapanické Ano prezentuje na FB stránkách subjektu Čisté Šlapanice. Naprosto nesmyslná diskuze na téma „co se stane, když mi ujedou nohy a zplodím občana s pořadovým číslem 8001“ - viz ZDE - je poměrně výživná. Úplná bomba nás však ještě čeká v dalším pokračování - viz ZDE - a čtěte do konce. Těžko uvěřit, že někdo ze sebe může vyplivnout tolik arogance, krávovin, hulvátství, invektiv přecházejících v drzé tykání a vyhrožováním žalobou. Odpovědi na konkrétní otázku se ovšem nedočkáte. Prostě jen řvaní a řvaní na adresu všeho kolem, a to prosím nově zvolení zástupci lidu na té radnici ještě nejsou. Je vidět, že šlapanické Ano je obrazem svého otce zakladatele. Kde se bere ta neuvěřitelná drzost od party, která ještě neudělala vůbec nic a která se vynořila pár dní před volbami zcela zjevně participující na celostátní popularitě skutečného hnutí Ano? Jejich humoristi se sice ohánějí i slovy „... na slušnosti jsem založil i své podnikání ...“, ale řekněte, který slušný podnikatel má čas dnem i nocí vysedávat u fejsbůku a chrlit invektivy. Někdy i dvě minuty po sobě, to když zjistí, že první invektiva nebyla správně výživná. Napřed jedná a pak přemýšlí! Fakt ubohé! Ještě že to Andrej neví. Zatím! Trochu klidu snad do dění přinese paní ze třetího místa kandidátky, vypadá to, že ženské se mezi sebou domluví lépe než hysteričtí křiklouni. Jo a nezapomeňte, že „koalice se domlouvají až po volbách.“ Že?

 

Osvěta po šlapanicku ...                                                       24. října 2014

Odpočiňme si po vypjatém volebním období a ukažme si zase něco z denní reality. Zde je několik zajímavostí prezentovaných šlapanickou infostokou.

Drakiáda MŠ Zahrádka se letos stala pozoruhodnou akcí. Přinejmenším osvětově, jak se v přístupu k výchově dětí patří. Ale popořádku. To takhle ve středu 8. října zemědělci osejí pole v přímém sousedství Tuřanky. Hned na to druhý den, tj. ve čtvrtek 9. října MŠ Zahrádka zorganizuje drakiádu. Kde myslíte? Pro drakiádu jsou prý čerstvě osetá pole úplně nejlepší, draci tam prostě lítají jak diví. Rodiče samozřejmě nepřijdou pěšky, a tak je kus Tuřanky pěkně obeskládán parkujícími auty (co na to vyhláška o provozu silničních vozidel na polňačkách?). Mezi auty a lidským hemžením se ještě horkotěžko prodírá těžká zemědělská technika sklízející kukuřici na poli u letiště. Na osetém poli je také vhodné rozdělat ohníček k opékání špekáčku, ohniště se pak samozřejmě neuklízí a ponechá svému osudu...

Co ty na to, čtenáři? Něco není v pořádku? Ale je. To jenom půlpáni vzali osvětu do svých rukou. Nějak těm děckám musíme ukázat správné chování v praxi, prostě názorně (Komenský). A je dobré názorně ukázat, že jméno Šlapanice je odvozeno od slovesa „šlapat“ či „pošlapat“. A až zase v nějakém místním zpravodaji vyjde apel abychom zbytečně nechodili po polích, strčte si jej do ...., ano, právě tam!

 

Druhá informace se svojí smutnou komediálností snaží přetrumfnout tu první...  Jmenuje se „Vandalismus ve městě“ a pojednává o tom, jak na čerstvě předvolebně otevřeném rekonstruovaném nábřeží Říčky někdo povalil osvětlení. Čin samotný je samozřejmě odsouzeníhodný. Ale nač prosímvás teda máte nedaleko umístěnou kameru???? Na nic!!! Když je možné pod toutéž kamerou namalovat na zeď graffiti aniž by kamera k něčemu byla (Zrcadlo 12. ledna 2012), tak se nedivme. Jen se potvrzuje skutečnost, že kamerový systém v dědině je úplně na hovno a pokud k něčemu, tak jen ke šmírování, např. předvolebních plakátovacích ploch. Apropos, slavnostní otevření tohoto nábřeží proběhlo těsně před volbami a to překvapivě bez pozvání široké veřejnosti (na rozdíl od skládky, školy, školky, atd ...) Že by se soudruzi báli nějaké předvolební taškařice?

 

Jak se do lesa volá, tak dopadnou volby ...                        17. října 2014

aneb jak šli půlpáni do (ale nééé všici ...)

Je po volbách do zastupitelstva dědiny, kde se půlpáni uvařili ve vlastní šťávě. Někteří to i přiznávají, pouze hlavní Ješita, představitel půlpánovské arogance a strůjce jejich neúspěchu, porážku hodnotí po svém, tedy půlpánovsky. A že prý „vyhrála nenávist, závist a zkreslování pravdy“. Půlpáni jsou totiž naprosto neuvěřitelní ve svém chápání světa. Neboť nenávist, závist a zkreslování pravdy naopak ve šlapanických volbách prohrály.  

Za zmínku stojí i Ješitovo bolševické prohlášení o štvavé kampani proti lidovcům a potažmo proti koalici. Chudáček prostě netuší, že štvavé kampaně se dopustil naopak sám se svojí slavnou koalicí například zákeřným otištěním hnusného textu od nějakého Lojzy v obecním Zpravodaji v předvečer voleb! Jeho odsouzení „noční aktivity mužů v kapucích, kteří pod rouškou půlnoci vylepovali anonymní materiály“ připomíná komunistické Rudé právo! Neboť v demokratickém světě noční vylepování plakátů není trestným činem, stejně jako jejich strhávání nějakými ubožáky následujícího dne (o kterých se ovšem soudruh půlpán už nezmiňuje). A nebyl to náhodou on, kdo nechal speciálně bdít šmírovací kamery? A tak uražený Ješita dá ve známost: když jste mne nezvolili, tak se budu realizovat jinde. Chyba, Ješito! Když teď přestaneš pomáhat dědině, vrátka se pro Tebe navždy zavřou. A ve šlapanických dějinách už navždy budeš zapsán jako ten, kterému o Šlapanice vůbec nešlo, jen tam chtěl vládnout ...

Čert ví proč ani ortodoxní půlpáni nevolili své soukmenovce. Jedním z důvodů možná je i obyčejná závist. neboť v Česku obecně, v půlpánovských Šlapanicích ještě víc, se úspěch neodpouští. A tak slavného Ješitu semlela základní vlastnost půlpanismu. Ovšem ta největší potupa jej zakrátko čeká v zasedací síni úřadu, kde dojde k úpravám Galerie starostů!

Podíváme-li se na výsledky hlasování v jednotlivých okrscích, zjistíme, že baštou lidoveckého půpanismu stejně jako v roce 2010 jsou Bedřichovice. A tak se vnucuje snad trošku humorná a nadsazená myšlenka, že by nastávající paní starostka měla změnit trvalé bydliště a Bedřichovice by se měly osamostatnit, neboť de facto negativně ovlivňují a zkreslují šlapanické volební výsledky ...

Šlapanice tedy čekají obrat ve směru vývoje a snad i v myšlení. Někteří úředníci jsou podělaní už teď, ale je jisté, že většina se nemá čeho obávat. Škarohlídi budou hovořit o nezkušenosti nastupující reprezentace (ta politická je teda fakt dost hrozná), ale žádnej učenej z nebe nespadl a každej z předcházejících radničních soudruhů někdy začínal. K naivitě vítězů jen tolik, že horší než doteď to být nemůže a nastupující generace se holt musí naučit vládnout. Byť bude zpočátku dušena protřelými grázly. A rychlá adaptace je také o inteligenci. Snad se nebude opakovat situace s místostarostou za tupany nula devět, kdy se onen soudruh naučil 6 frází a s nimi v klidu vydržel na radnici celých 8 let! Což je pro dědinu docela hrozné konstatování ...

Tak holt uvidíme! A doufejme, že ze Zadnice bude brzo zase Radnice, se vší úctou a respektem!

 

Guláše, koblihy, tužky aneb rukověť voliče ...                    9. října 2014

 

Řádně nasnídaní koblihou od ANO,

posilněni gulášem od KDU-ČSL,

občerstveni burčákem od ODS,

oblečeni do žlutého plakátu,

rychle  přijďte k volbám a propisovačkou od Změny

zakřížkujte volební subjekt ………...,

a to dřív, než se z toho všeho pose..te.

Jako první přinášíme exkluzivní snímek z podávání lidoveckého guláše, který byl občanům vydán pod podmínkou, že na sobě musí mít něco žlutého ...

 

Jména hloupejch na všech sloupech aneb předvolební shrnutí ...                  5. října 2014  - aktualizováno 7. října  a

aktualizováno i 8. října aneb Soudruhu docente, ty žluté plakáty netrhej!

Do vesnických voleb zbývá necelý týden a tak je nejvyšší čas celou problematiku tradičně shrnout a vyhodnotit.  

Především je potřeba si všimnout, že žádný subjekt se již nezmiňuje o tom, že vybuduje obchvat Slatiny, což byl dosavadní hit mnoha půlpánovských pitomců, kteří si přisvojili právo nakládat s pozemky slatinských majitelů.  

Zásadní ukázky licoměrnosti a lhaní ukazují strany (dosud) vládnoucí trojkoalice: lidovci, socani a tupani nuladevět. Jako dosavadní tvrdí zastánci průmyslové zóny zjistili, že by ve volbách mohli narazit v lokalitách s případnou zónou sousedících - sídliště na Brněnské a Brněnská pole. Což je nezanedbatelný potenciál voličů. A tak těmto třem lhářům není stydno v předvolebních prohlášeních prezentovat názorový obrat o 172°. A prý že zóna není jejich priorita, o zóně rozhodnou občané, chacha ... Ještě že si hodně lidí pamatuje, jak lidovecký starosta před časem odmítl přijmout petici občanů proti zóně. Pokud se někdo zóny dotkl nějakým protiargumentem, byl to právě lidovecký starosta, který reagoval výhrůžkami se žalobou za šíření poplašné zprávy. Atd., atd.. Shrnuto: manipulace s fakty a veřejným míněním před volbami je úplně stejná, jako po celé jejich volební období.

A nyní k jednotlivým subjektům:

 

Soudruzi lidovci: subjekt zjevně nejbohatší (proč asi?) nešetří prostředky a tak se ksichtí na všech možných barabiznách ve Šlapanicích. Což je zcela proklamativní a soudruzi tím zřejmě chtějí naznačit: naší vládou zhuntujeme všechno! Podrobnému výpisu jejich kidů a zhovadilostí je věnován předchozí článek z 2. října (viz níže). Aktuálně jen přidáme výkřik z letáku „8 let ješitou“. Tam už lidovci tvrdí, že „zasadíme se o realizaci supermarketů Tesco a Penny“. Tý vole ... Tak to máme Albert, Tesco a ještě Penny, hmm a všichni se ve Šlapanicích uživí, že? Hotovej ekonomickej zázrak. Je vidět, že ve svém středu mají parlamentního odborníka na ekonomiku. Pak ta naše republika vypadá jak vypadá!  

Soudruzi tupani nula devět: sdružení lidovcům blízké, alespoň v kecání pitomostí. Jejich předvolební letáky jsou věrnou kopií těch lidoveckých a de facto i pro ně platí níže uvedený článek. Ale rozdíl tu přece jen je. Předáky jejich kandidátky nepochybně podporují nejen ortodoxní kostelníci, ale všichni, kterým vyhovuje nedostatek inteligence na radnici. Čemuž odpovídá i neschopnost prezentace na vlastním webu, jakožto moderního informačního prostředku (publikování oskenovaných tiskovin nelze počítat za prezentaci).  

Soudruzi socani: ááchjo, už jen úvodní snímek na jejich malém letáku - místní socanská dvojka se nechá vyfotit vedle krajského šaška s pověstí největšího celostátního lháře. To je skoro úchylné, ne? A letáky pokračují dalšími žvásty typu „zavedeme tv vysílání ze zasedání zastupitelstva“, kterému jsme ovšem dosud bránili. Dobrej vtip je taky o tom, že nezvýší daně z nemovitosti, chacha ... No vono to jednak už moc nejde a druhak, vždyť to byli právě socani, kteří brutální navýšení odhlasovali. A pokračujme dále: „Zvrátili jsme rozhodnutí o zrušení šlapanického gymnázia“, no to je fakt dobrýýý, tý vole. A kdopak o tom zrušení rozhodl? Nebyl to náhodou socan a lidovec na kraji? Blbečci, fakt! Vtipnej je taky výkřik místostarosty Socana v předvolebním Zpravodaji 5/2014: "... dbáme na včasnou údržbu veřejného osvětlení..." v době, když už půldruhého měsíce nesvítí světla nad přechody pro chodce a třetí noc už dokonce ani veřejné osvětlení půlky dědiny. Neschopnost využití moderních informačních prostředků - tedy vlastní web - je stejná jako u tupanů nuladevět. Kandidáti od pořadového čísla 11 dokonce ztratili tvář, jinak si nezveřejnění fotek nelze vysvětlit. Aktualizace 8. října: Jo a prosím Vás, soudruhu docente, netrhejte ty žluté plakáty, jednak to není demokratické a druhak, mohl byste si ušpinit ruce - ještě víc než na úřadě či na skládce!!!

ANO či ne: sdružení šlapanického Ano je spolkem poněkud neprůhledným. Ve snaze svézt se na vlně popularity celostátního ANO je spoluzaložil jakejsi Střecháč, dosavadní politický turista - u každých voleb v jiném subjektu. Leták sdružení vydaný v květnu se jeho jménem hemží, nakonec celý styl letáku odpovídá klasickým „rozvojovým“ nesmyslům. Na kandidátce se však jeho jméno překvapivě neobjevuje. Sice se proslýchá, že se šlapanické Ano se Střecháčem rozešlo ve zlém, ale to je jen informace „jedna paní povídala“. Neboť současné Ano se od onoho turisty nedistancovalo pražádným prohlášením a na posledním zastupitelstvu před třemi týdny (10. září) ještě Střecháč jasně mluví o tom, že „něco projednávali u nich na vedení hnutí“. Takže co je to za skrčku? A ty, milý voliči, se rozhoduj, když žádné oficiální informace nejsou. Navíc je 5 dní před volbami a subjekt se dosud neobtěžoval nějak se prezentovat letákem ve schránkách - tedy určitě ne po celých Šlapanicích. Jediným zdrojem tedy zůstávají webové stránky. Ale .... jak k nim? Název Ano Šlapanice nevyguglí žádný vyhledávač, jedinou možností je znalost přesné adresy a i tam jste pak přesměrováni na jakési celostátní ústředí s pobočkou Šlapanice. Z hlediska kontroly vedení ANO správné, z hlediska vyhledání mizérie. Ale podstatné nakonec je, že se na stránky přece jen dostanete. Ovšem ony dostanou vás. Chcete se dozvědět něco o volebním programu? Najdete z něj pouhé čtyři body, ale nezoufejte - následuje aktivní tlačítko s názvem „Zobrazit celý program“. Takže kliknete a .... objeví se nápis „Celý program“ a aktivní tlačítko se změní na „Zavřít celý program“. Úžasné a vtipné řešení, ale hovno se z něj dozvíte ... I zde někteří kandidáti ztratili tvář, zatajují ji dokonce už od čísla 6.

Nezávislí 2014: je zajímavý spolek měnící svůj název podle letopočtu voleb. Jinak nemění nic. A tak stále trvá neschopnost nějaké prezentace či vyjádření. Webové informace žádné a na papíře asi taky šetří, neboť do dneška též neroznesli materiál po celé dědině. Asi vůbec nemají o volby zájem. Nakonec, tý vole, kdo by volil subjekt, který má na kandidátce největšího šlapanického udavače ...

Aktualizace 7.10.:  konečně přišla i jejich tiskovina. Je natolik výživná, že se jí musíme povšimnout. Tak např. jedna z fotografií otištěná v letáku zobrazuje předvolební billboard zcela jiného subjektu! Tak tomu se říká správná reklama. A prý nechtějí slyšet argumenty úředníků "Proč něco nejde", chacha, to je fakt dobrý vtip!!! Neboť na své kandidátce mají bývalého úředníka, který neochotou a podrazy přímo proslul!!! Neuvěřitelná zhovadilost ještě před volbama!!!!

Změna pro Šlapanice: pár zajímavých myšlenek a postřehů, jinak spolek mírně podivný. Po několikaletém spánku se probudil i jejich web s řadou halasných informací. Některé však působí hodně komicky. Už ten stále se opakující úvod každé zprávy „Vážení občané Šlapanic a Bedřichovic“ evokuje asociaci s provoláním kůžkařů: „Vážení občané, do vaší vsi přijel výkupčí kožek a kůží“ a furt dokola a furt dokola. Jinak nelze napsat nic, neboť stejně jako před čtyřmi lety dodávají tištěné materiály jen někomu a někdy.

Aktualizace 8.10. Tak konečně! Letáky přece jen přišly. Sice není jasné proč nás zvou na akci konanou už 27. září, ale zaplať pámbu aspoň za to! Aspoň je sranda! Proč? Mají totiž v plánu snížení daně z nemovitostí. Ale přitom na kandidátce se holedbají kandidátem, který "má zkušenosti se státní správou - působil na městském úřadě". To je pravda, ale je taky potřeba dodat, že právě tento bývalý úředník je jednou z příčin zvýšení daně z nemovitosti, neboť úřadu chyběly peníze, které dotyčný nedokázal vybrat na popelném a odevzdat do pokladny. A tak úřad místo potrestání a výměny úředníka potrestal všechny občany! Božínku, půlpáni, s váma je fakt sranda!!!!!!!!

ODS: kampaň sice korektní, leč neslaná, nemastná (snad kromě předvolebního špekáčku). Tak chtějí se vůbec nechat zvolit?

A tak chceme-li či nechceme, nejvýraznější z těch solidnějších (trojbubáci z trojkoalice to rozhodně nejsou) kampaní poskytují Čisté Šlapanice, byť se pár nesmyslů taky najde.

Rozhodující jsou ovšem voliči a bohužel, většina z nich nedosahuje inteligence potřebné pro seriozní rozhodnutí. Což platí i celostátně, jinak by tahle republika nebyla v takové prdeli v jaké je.

A ještě pár důležitých slov závěrem. Co se týče názorové demokracie, Šlapanice za sebou mají čtyřleté nejhorší období za celou porevoluční historii!! Jeden z drobných důkazů: bývalo slušností a dobrým zvykem, že ověřovatelé zápisů ze zasedání zastupitelstva bývali na střídačku nominováni z celého politického spektra, ať už šlo o Franty nebo Mařku. Za poslední 4 roky však ani jednou na tuto funkci nebyl nominován někdo z opozice. Strach lidověsocanotupanských diktátorů dosáhl vrcholu demokracie! Tak to prostě dopadá, když vládne koalice manažersky neobyčejně neschopných nul složená z Ješity, Ukecánka a Primitiva. Ovšem koalice v roce 2010 nařízená z kraje! Je strašné konstatování, že ať si šlapaničtí občané zvolí koho chtějí, o konečné podobě vlády na radnici rozhodne Šašek s Vyčuránkem!!! Hrůza!

Prosím vás, lidi, nevolte strany a burany, ale jen slušné osoby které doopravdy znáte!!! Podle činů a ne podle lží!  

A nakonec začátek: Nomina stultorum scribuntur ubique locorum!

 

Uděláme, splníme, aneb jak KDU ohrozila samostatnost Šlapanic...                                                                                                   2. října 2014

Volby se blíží, půlpáni nás zahrnují letáky, kde slibují i modré z nebe. Podívejme se dnes na ty nejvýživnější žvásty a jejich autory - soudruhy lidovce!

 

Pozornému čtenáři nemůže ujít ta nejpozoruhodnější lež: urputní zastánci průmyslové zóny najednou zmírňují a hle prý : „... považujeme za korektní zvážení všech ekologických a ekonomických dopadů ...“! Hahaha, co tak náhle, soudruzi? Pokud po letech diktátorského prosazování průmyslové zóny lidovci zjistili, že existují i slova „korektní zvážení“, pak jde buď o předvolební sladkořečný podvod a nebo o konstatování, že dosud se vyjadřovala jen parta primitivních blbečků. A jak to bude s tou samostatností Šlapanic? Soudruh Ješitný Jarda ještě v březnu ve zpravodajství ČT tvrdí, že:„ ... Když by zóna nevznikla - v krajním případě by to mohlo vést až ke ztrátě samostatnosti města ...“ (Zrcadlo 15. března 2014). A nyní soudruzi tvrdí, že pro ně zóna (a tím pádem i samostatnost Šlapanic) není důležitá!!! To si zase nasrali do huby, co?

A nyní si zkusme srovnat předvolební sliby z lidoveckého letáku v roce 2010 a aktuálně nyní, čili v roce 2014:

2010: zajistíme bezpečné přecházení pro vás i vaše děti rekonstrukcí a zřízením nových přechodů pro chodce s osvětlením a středovými ostrůvky ...

2014: zvýšíme bezpečnost chodců novými přechody ...

A jaká ke realita? Krátce po volbách 2010 soudruh Ješitný Jarda vypouští z huby nádhernou krávovinu: přechody stojí moc peněz a tak se žádné zřizovat nebudou (zasedání zastupitelstva - viz Zrcadlo 24. února 2011). V podobném duchu se Jarda vyjadřuje i ve Zpravodaji č. 4/2014, čili v srpnu 2014 (přechody nelze zřizovat tam kde je to potřebné). A hle, uplyne měsíc a huby lidovecké už zase plodí žvásty o nových přechodech! Dlužno dodat, že v souvislosti se zamýšleným novým marketem vznikly na ulici Brněnská dva osvětlené přechody. Bohužel, jejich údržba je nad síly vládnoucí půlpánovské kliky a tak např. v září 2014 nefunguje ani jedno ze čtyř světel, nebo jen někdy nějaké a sporadicky (což v době brzkého soumraku a častých zářijových dešťů obzvláště přispělo k bezpečnosti). Z čehož vyplývá jediné: lidovci v oblasti přechodů opět kecají a navíc se neumějí postarat ani o provoz stávajících. Klasičtí půlpáni!

Dalším komickým žvástem je slib o dopravním uzlu Riegrova. V roce 2010 soudruzi slibují, že zastávku Riegrova přestavějí na nový terminál MHD a pic, v roce 2014 už slibují dokonce i projekční přípravu k tomuto kroku. Jeden by řekl, že napřed se projektuje a potom staví, ale už víme, že půlpáni dělají všechno obráceně. Zlepšení městské hromadné dopravy blbými a opakovanými žvásty prostě nenastane.

V podobném duchu se po čtyřech letech opakuje i žvást o novém nákupním centru s veřejnými WC na rohu Čechovy a Nádražní. Výsledek? Hovno!

 

V roce 2010 lidovečtí tlučhubové slibují opravu ulice Zemědělská a tento slib rádi opakují i v předvolebních žvástech na rok 2014. Mezitím ale stačili na této ulici zbudovat nové středisko pro sběr odpadu, které ale je díky nekoncepčnosti, nesplnění slibů a tankodromové cestě poměrně obtížně přístupné (viz Zrcadlo 30. srpna 2014)!

 

Novou železniční zastávku slibovali taky už v roce 2010, tak proč by si tento slib nemohli zopakovat? Bohužel zapomněli na pár praktických souvislostí a hlavně na konstatování, že to se zastávkou je trošku jinak (viz Zrcadlo 25. září 2014). To jen nějací pitomci chtějí politickým rozhodnutím měnit fyzikální zákony.

 

Koupaliště u Říčky za tenisovými kurty je taky populární téma ke lhaní (viz obrázek -  slib z r. 2010). K tomu ale faktická poznámka. Takové úžasné přírodní koupaliště se musí napájet nějakou vodou, tedy zřejmě tou, která je k dispozici v Říčce. Ale slyšeli jste už někdy o ekologické zátěži z bývalých papíren (a hajzlech fenolech), která je, jak na potvoru, situována nad zamýšleným koupalištěm (ve smyslu toku Říčky)??? Týýý vole, fenolové lázně! To je skoro jako Karlovy Vary!

Půlpáni nemohou opomenout ani cyklostezku do Beřichovic, nesplněný evergreen již po čtyři volební období. Ti blbečkové furt nechápou, že ke koupi soukromých pozemků se musí přistupovat jinak než půlpánovsky.

Zábavné počtení je i slib, že se o městský majetek budou starat s péčí řádného hospodáře. Chacha, to jsou komici, fakt!!! Vzpomeňte jen na situaci, kdy půlpáni ani nevědí kolik a kde je ve městě laviček  (viz Zrcadlo 23. srpna 2013). Spíš jde o péči neřádného hospodáře!

 

Poslední zhovadilostí je kandidátka KDU-ČSL Šlapanice. Na svých webových stránkách soudruzi např. uvádějí, že čtenářům bude průběžně představeno 21 kandidátů. Do konce září (týden před volbami) se tak nestalo, záložka „fotogalerie“ dokonce uvádí sice „foto“, ale jmenného seznamu!!!. Kterak úžasné! Nějaký profil jednotlivého kandidáta nenajdete ani v tištěných materiálech. Všude jen společná fotografie hrdinů! Až teprve 1. října se na jejich webu objevuje krátký popis jednotlivého kandidáta. Fotografie jsou přiloženy níže a ... teď padnete - bez označení jmény!!!!!! Ty si přiřaď sám, ty idiotský občane!!!

A pozor na lidoveckou skrčku ohledně pořadí kandidátů. Přinejmenším jméno lídra má za úkol jen nalákat, v případě vítězství lidovců se ovšem starostou nikdy nestane (to by musel být úplně prdlej, aby kariéru ředitele významného podniku vyměnil za nejistou funkci veřejného činitele).  

Pokud se pozastavíte i nad množstvím lidovecké propagace a tím pádem i jejich cenou, vězte, že financovat volební kampaň je poměrně prosté. To se např. z postu moci přidělí městská zakázka spolustraníkovi a ten odvede povinnou desátku na konto strany. Funguje to, fakt!

 

(Po) zastavení u jedné zastávky ...                                         25. září 2014

    

To se vám takhle na jaře 2014 objeví ve šlapanicé infostoce informace o oznámení záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina  - Blažovice, zastávka Šlapanice-Brněnská pole“. Dokonce je připojen i webový odkaz na příslušný orgán, kde se občan může podívat do originálu spisu. A ejhle! Tento originál se vůbec nejmenuje tak jak uvádějí šlapaničtí lháři. Jmenuje se totiž jen „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina  - Blažovice“ (originál textu v pdf ZDE), pojem „zastávka Šlapanice - Brněnská pole" si tam někdo přidal, aby si zajistil pofidérní popularitu. A bylo jen otázkou času, kdo se ke lži přihlásí. A skutečně, zanedlouho šlapanický spolek jménem KDU podnikne ve Slatině předvolební akci s názvem „Stop dopravním zácpám ve Slatině a ve Šlapanicích“. Blbý volič věří, ten chytřejší jde do hloubky a výše zmiňovaný záměr si pečlivě prostuduje, popř. se pozeptá na drážních orgánech. A zjistí, že všechno je trošku jinak. Ve stručnosti se pokusme o shrnutí faktů.

Rekonstrukce železniční trati na šlapanicku se skutečně chystá.

Za prvé by měl vzniknout rychlostní koridor od Slatiny (jižněji - blíže k letišti), který se na stávající trať napojí až daleko za Šlapanicemi, čili uvažovat o nějakém případném zastavování rychlíků v budoucnosti je pitomost. 

Druhá část se týká rekonstrukce stávající železniční trati. A také šlapanického nádraží, neboť by se v budoucnu mohlo stát koncovou stanicí příměstské dopravy. Uvažuje se o „pendlu“ - spojení mezi Brnem-Lesnou přes Maloměřice, Židenice, Slatinou a Šlapanicemi. Stávající železniční uzel a vozová výbava ČD však neumožňuje, aby tento „pendl“ zajížděl i do centra Brna, tedy k Hlavnímu nádraží !!!!. To bude možné až po rekonstrukci celého železničního uzlu (vedení kolejí), čili hlavně až po rozhodnutí kde vlastně brněnské nádraží bude. Soudný člověk ví, že takové rozhodnutí ještě nepadlo a tak lidovecký blábol o rychlém spojení mezi Šlapanicemi a centrem Brna je jenom předvolební lží! Je samozřejmě možné, že půlpáni za centrum Brna považují Židenice. Holt jim chybí patřičný rozhled. Vždyť někteří z nich se do velkoměsta dostanou jenom díky tomu, že jsou vylepeni na trolejbusech ...  Rekonstrukce stávající tratě je sice naplánována na r. 2016, ale jen v případě, že se najdou finanční prostředky.

Pokud si výše zmíněný záměr (posvěcený odborem výstavby MěÚ Šlapanice) přečtete podrobně, zjistíte, že na str. 11 se o nové zastávce sice uvažuje, ale je podmíněna vznikem průmyslové zóny. V předvolebním letáku soudruhů ze šlapanické KDU si nemůžete nevšimnout jidášovské půlpánovské skrčky. Až dosud je každý odpůrce průmyslové zóny Ješitným Jardou označován za nepřítele lidu a hle, najednou obrat - doslovná citace: „Návrh průmyslové zóny v územním plánu a její realizace není naší prioritou ani stěžejním tématem. Považujeme za korektní zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních dopadů“. To jsou předvolební kotrmelce, co? Na jedné straně slibují zastávku jejíž stavba je podmíněna vznikem průmyslové zóny a na druhé straně vznik zóny najednou zvažují ... Jidáši!  

Připusťme však, že by zastávka u Brněnských polí nakrásně i vznikla. Jaký bude její režim a přínos pro občany šlapáňské? Už jsme si řekli, že nová zastávka a stávající nádraží by mohly být zároveň v provozu pouze za předpokladu, že ČD bude disponovat vhodnými příměstskými soupravami, ale o spojení s centrem Brna lze uvažovat až po přestavbě železničního uzlu. Pokud tomu tak není (a v nejbližších letech určitě nebude), budou Šlapanicemi projíždět jen stávající spoje (a určitě ne po 30 minutách, jak KDU slibuje). Jenže POZOR! Každá trať i souprava má nějaké vlastnosti (např. brzdné a rozjezdové dráhy). Jinými slovy, vzhledem ke krátké vzdálenosti nádraží a případné nové zastávky stávající vlaky mohou zastavovat pouze v jedné z nich a předpokládá se, že právě v nové zastávce. Co to přináší pro občany? Zastávku Brněnská pole budou tedy využívat především občané z nejbližšího okolí trati, protože ostatní to mají blíž na trolejbus. Zastavování a rozjezdy vlaků u blízkého svahu a zakřivení tratě jistě nebude bez ekologických následků. Hůhů dělá vláček motoráček a nejenom to. Při rozjezdu do kopce docela rachotí a smrdí! A co je nejkomičtější? Občané bydlící v blízkosti stávajícího nádraží prakticky přijdou o jedinou možnost dopravy - dosavadní vlaky tam už zastavovat nebudou a k trolejbusu to mají příšerně daleko, snad nejdál ze všech Šlapaničáků!

 

Otázkou na soudruhy lidovce tedy je, co tím heslem „Stop zácpám ve Slatině a Šlapanicích“ vůbec mysleli, pokud mysleli vůbec. Každý soudný člověk ví, že zácpy může vyřešit jen projímadlo. Nehledě na to, že 30 lidí jedoucí vlakem silniční zácpu u slatinského kostela opravdu nevyřeší, tam pomůže pouze obchvat Slatiny. A hele, co ještě loni soudruzi psali na městském webu:

 

Takže až na vás zase šlapaničtí lidovci budou kydat předvolební hovadiny o vyřešení dopravní kalamity a jednoduchém vlakovém spojení s centrem Brna, nejlepší bude, když je nakopete do prdele. Lháři si nic jiného nezaslouží!  

PS: A až budete na novou železniční stanici chodit ulicí Jungmannovou, nezapomeňte, že vám tam Ješitný Jarda prozíravě nechal zúžit chodník!

 

Něco tu nekvete aneb muškáty stále na mušce ...                20. září 2014

Ani po celý další týden (viz Zrcadlo 13. září 2014) se soudruzi z KDU neměli k tomu, aby kvůli slibovanému hlasování na svůj web vystavili soutěžní fotky klaškomuškátů, byť to mělo nastat už od 10. září. Jakoby soudruzi dávali ve známost, že z toho, co půlpáni zasadí, nic dobrého nevzejde. Ani Ty muškáty ... Nakonec ani ty klaškokeříky jako sněholamy se na silnici k Brnu neobjevují už 4 slibované roky! Nějak vám to mičurinství nejde ...

Byť tedy návštěvníci webu šlapanických lidovců kvůli nevystaveným fotkám neměli možnost hlasovat, náhle se 19. září na stránkách KDU objevuje již jen těch 10 nejlepších fotek!!! Zjevně zmanipulovaná akce, přesně v duchu manipulování s fakty jako po celé volební období. U šlapanických půlpánů normální věc. Lhaní a manipulace - toť krédo šlapanických politických křesťanů*).

A vsaďte se, že případným šťouralům budou tvrdit, že to hlasování na webu měli  a tys je prostě nějak přehlédl, občane voliči. Ještě že jde zkopírovat i ten zdroják ... 

*) Prosím rozlišujte: normální křesťan bývá povětšinou slušný člověk, politický křesťan je zvláštní odrůda, která chodí do kostela a lže!

 

Tak to nechte, architekte ...                                                  14. září 2014

Byla jedna dědinka s názvem Šlapanice. Nebyla lecjaká, už na první pohled bylo vidět, že její vzhled podléhá jasné vizuální koncepci. Aby taky ne, vždyť vrchní soudruh, sám to starosta dědiny, se nikdy nezapomněl pochlubit svým vkusem, architektonickým vzděláním a obdivem k Le Corbusierovi. Uveďme si několik příkladů architektonických řešení:

 

Prodejní stánek „u Lípy“. Po celkové rekonstrukci objektu Lípa (roh Brněnské a B. Němcové) bylo jasné, že zdařilé přestavbě něco chybí. Ale nebyl by to šikovný architekt z lidu, aby něco nevymyslel. A tak před tímto objektem září moderní prodejní stánek, který v kombinaci s rekonstruovanou „Lípou“ tvoří fantastický esteticko jednolitý celek s náznaky posttriviálních křivek novopůlpánovské noblesy. Celý projekt se po zásluze umístil na II. místě v celosvětové architektonické soutěži „Imbécile aveugle 2012“.

 

Soudruh si dobře vedl i při rekonstrukci prodejního stánku na konečné trolejbusu před restaurací Radnice. Původní hnusný prosvětlený a vzdušný objekt plný plexiskla - stánek s čekárnou - nahradil vkusně oplechovaným monstrem, jemuž dominují gigantické zámky. Na celý koncept navazuje i historická pracka s mečem na rohu domu za stánkem, geniálně vylepšená mírným zastíněním reklamou sázkové kanceláře. Prosté, leč okouzlující řešení!

 

Posledním povedeným objektem je nové Nákupní centrum s veřejnými toaletami na nároží ulic Nádražní a Čechova. Zrcadlo se omlouvá, neboť nedisponuje současnou fotografií a tak zde prezentuje jen vizualizaci z lidoveckého předvolebního letáku z r. 2010. Srovnání nechť si udělá ctěný čtenář sám!  

Chcete mít také krásnou obec? Zvolte si do svého čela architekta!!!!!

 

Klikni, aneb jak se stát volebním blbem ...                            13. září 2014

   A                          B

Soudruzi lidovci šlapánští v duchu předvolebního rozdávání pitomin a sazenic muškátů vymysleli i fotosoutěž o pěkné ceny. Prezentováno pochopitelně po šlapanicku.  

Nejprve si soudruzi pořídili stranické webové stránky. Už čtvrté v pořadí a vždy pouze účelové k obecním volbám. Z těch letošních ale nepoznáte, zda opravdu jde o stránky místní organizace KDU, byť tak jsou prezentovány. Jejich obsahu totiž dominuje velebení nejvyššího stranického vůdce, pak následuje chvalozpěv na jednoho poslance parlamentu a zhruba každá desátá informace se týká i Šlapanic samotných.

A nyní aktuálně. Nejprve na titulní straně webu objevíte odkaz „Kvetoucí Šlapanice - Fotosoutěž“ (obr. A). Po kliknutí se vám otevřou podrobnější informace  (obr. B) a sic, že uzávěrka fotosoutěže je 10. září 2014 a poté od 10. do 21. září budou fotografie vystaveny na „vévévékádéůšlapanice“ (odkaz), kde návštěvníci stránek mohou hlasovat, z čehož vzejde vítěz. Dnes je už 13. září a po kliknutí na výše uvedený odkaz se místo slibovaných fotek znovu dostanete na úvodní stranu. Tam najdete odkaz „Kvetoucí Šlapanice - Fotosoutěž“. Po kliknutí se vám otevřou podrobnější informace a sic, že uzávěrka fotosoutěže je 10. září 2014 a poté od 10. do 21. září budou fotografie vystaveny na „vévévékádéůšlapanice“ (odkaz), kde návštěvníci stránek mohou hlasovat, z čehož vzejde vítěz. ......  Celý tento proces děláte pořád dokola až do úplného zblbnutí. A právě v této chvíli se stáváte právoplatným voličem šlapanických lidovců, protože nikdo jiný než blb takový subjekt, který už ani v předvolební kampani nedodržuje sliby, volit nemůže ...

 

Koaliční exkrementy ...                                                           10. září 2014

Na webu vesnických soudruhů se objevila zajímavá zpráva o tom, že městská policie bude pokutovat porušení veřejného pořádku psími exkrementy (teda pokud nebude mít nabourané auto). Což je zcela v pořádku. Ve zprávě ale zcela chybí informace, že by se mělo pokutovat i vypouštění exkrementů koaličními zastupiteli a to přímo na veřejných zasedáních zastupitelstva (u některých doslova co věta to exkrement). Kdo sleduje tato neobyčejně tragikomická představení např. na „jůtůb“, nepřestává se divit, jaké inteligenční úrovně soudruzi dosahují. Inu hovno z hovna pojde, to je prostě přírodní zákon!

 

Slavnostní otevření ...                                                             6. září 2014

Je doba předvolební a tak o slavnostní otvírání čehokoliv není nouze. V sérii slavnostních ceremonií, ať už jde o otevření školy, vysokohorského střediska sběrného odpadu, dveří a hub zcela zanikla zpráva o otevření nového obchodního centra. Novostavba se nikterak neliší od vizualizace prezentované soudruhem kdustarostou a tak dosahuje těch nejvyšších estetických parametrů. Vděční občané se obchodní centrum rozhodli pojmenovat po soudruhovi, který se o dílo nejvíce zasadil a nikdy v jeho souvislosti nelhal a nepomlouval. Děkujeme!!!

 

Půlpáni se opakují ...                                                             4. září 2014

Na pozvánce ke Šlapanickým slavnostem se soudruhům na sobotu 16.8. podařilo vyrobit dokonalý časový plán. Nejdřív totiž večer ve 20:30 začne zábava v parku, poté ve 20 hodin dojde k předání práva a hned potom v odpoledních hodinách k setkání jubilantů na radnici. A pak že pitomci neexistují ...

Ani necelý týden před zasedáním posledního zastupitelstva v tomto volebním období o tom nedokázali pitomci z úřadu informovat své vlastní občany a to ani prostřednictvím webových stránek, ani infokanálem. Demokracie a vychloubání sice lidoví socanotupani mají plný držky, ale chovat se normálně a slušně neumějí. Jsou to prostě ubožáci. Důsledek ubohého vedení úřadu!

 

Máme skládku, ale v chládku ...                                      30. srpna 2014

Řadu let máme ve Šlapanicích na ulici Dlouhá sběrný dvůr, sloužící k ukládání téměř veškerého odpadu, který nelze dávat do popelnic. Tento sběrný dvůr v současné době vpravdě již nevyhovuje ani kapacitně, ba ani esteticky. A tak soudruzi rozhodli o jeho přemístění. Místo vybrali vtipné, vysoko na vesnicí, na kopci. Už v době tohoto rodícího se nápadu bylo jasné, že tímto umístěním v podstatě znemožní sběrný dvůr využívat staršími spoluobčany, protože s plným dvoukolákem se do kopce nikdo štrachat nebude. To ale neznamená, že oslavné kecy s tématem nového sběrného dvora nezapomněli prezentovat při každé příležitost, neboť volby se blíží.

Koncem srpna 2014 je skutečně nový sběrný dvůr slavnostně uveden do provozu. Kravaty, bílé košile, přípitky. Stavba voní novotou. Soudruzi září optimismem. A jaká je praxe? Nový sběrný dvůr je krásná věc, bohužel je autem téměř nedostupný, neboť soudruzi jaksi neopravili přístupovou silnici (o nezbytné opravě Zemědělské ulice se kecá roky). Nedostupnost samozřejmě neplatí pro terénní vozidla a tanky, ale ty vlastní málokdo. A aby bylo učiněno zadost i výše uvedené výtce o nedostupnosti pro starší spoluobčany, soudruzi problém vyřešili šalamounsky. V provozu totiž ponechali i původní (a dle jejich vlastních slov i nevyhovující) sběrný dvůr a to (citace): „ pro méně mobilní obyvatele“. Ó jak úžasné a jistě záslužné, soudruzi. Ale co znamená termín „méně mobilní obyvatel“??? Kdo a na základě jakého kritéria bude rozhodovat, kdo ještě je méně mobilní a kdo už ne? Proslýchá se, že u vchodu do starého sběrného dvora bude umístěn přístroj zvaný mobiloměr, ať je to jasný. Stejně jako to, že blbci prostě zůstanou blbci (=půlpáni).

 

Neumí céééésky, ale ani počítat ...                                      22. srpna 2014

V minulém příspěvku jsme se věnovali češtině a tak je na místě pokračovat matematikou, neboť šlapaničtí půlpáni letos zase špatně počítali. Ano, řeč je o pořadovém čísle Šlapanických slavností (pokolikáté už?). Slavnosti se poprvé konaly v r. 1932 a přestože se nekonaly každý rok (15x vynecháno), tak ty před týdnem konané půlpáni označili jako 82., což je zjevná lež. Přesné historii této akce se věnuje příspěvek Zrcadla z 10. srpna 2012. Teď si jen stručně připomeňme důvody, proč se Šlapanické slavnosti 15x nekonaly. Smutnou roli tu sehrála II. světová válka (4x), následuje doba ranného komunismu (10 let či ročníků nic) a díky manažerské (ne)schopnosti lidovecké radnice se vynechal i ročník 1996. Logickým závěrem tedy může být konstatování, že co se týče Šlapanických slavností - jejich největšími škůdci byli Hitler, bolševici a šlapanická KDU. Korunu všemu pak nasazuje další lidovecký starosta v r. 2010 předvolební lží „obnovili jsme šlapanické slavnosti“. Soudruh bohužel zapomněl vysvětlit co tím blábolem myslel. Aby mohli něco obnovit, tak by to před tím museli zrušit. Přímo se tedy nabízí pouze r. 1997, kdy skutečně dochází k obnovení tradice, když ji titíž lidovci rok před tím porušili. Záhadou však je, proč soudruh obnovení slavností v r. 1997 tak horlivě popularizuje až v r. 2010?

A ještě jedna matematicko-morální poznámka. Jistě jste si všimli, že při příležitosti slavností soudruzi z radnice pořádají okázalé setkání vrchnosti s rodáky, tedy alespoň jubilujících ročníků (pozor - oficiální pozvánku dostávají jen absolventi šlapanické základky, na náplavu - přistěhovalce se prdí). A tak se na radnici zvou padesátníci, šedesátníci, sedmdesátníci a osmdesátníci. Pro šlapanické radniční soudruhy tím zjevně život končí, protože např. na devadesátníky zvysoka kálí (ač je dnes leckterý devadesátník čipernější než idiot z úřadu). Samozřejmou slušností by jistě bylo setkání s kategorií 80+, jenže  .... to je právě o té slušnosti. A tu u půlpánů nehledejte!

 

Neumí céééésky ...                                                        15. srpna 2014

O problémech se základním vzděláním v oddělení PR na šlapanickém úřadě jsme už psali xkrát. Hlavně proto, že toto oddělení je výstavní síní a vytváří obraz Šlapanic na veřejnosti. Očekávalo by se tedy, že tito pracovníci, pardon, zaměstnanci, by přinejmenším měli ovládat mateřský jazyk. Bohužel tomu tak není a smutné je, že vedení úřadu základní neznalost jazyka toleruje. Asi proto, že taky „neumí cééésky“.

 

Již rok se v místní tv infostoce objevuje informace, že: „ .... Otevřeným úřadem se budou nazývat hovorové hodiny, které probíhají od 2. září 2013 ...“ Na dveře klepe září 2014 a přesto se hodiny nazývat budou ...

 

Aaaaaaaa .... aneb spojky na konci řádku jsou hrubým porušením Pravidel českého pravopisu. Kumulace tří „a“ na jedné informační straně ale už svědčí nejen o neznalosti češtiny, ale o vyložené tuposti.

 

„Zastupuje bude pan doktor ...“ - to už je jenom perlička na šlapanicko-idiotském dortu.

Vesnickým kritériím samozřejmě může výše uvedené vyhovovat, s profesionální prací to však nemá nic společného.

 

Zelená se Jarda, politika je hra ...                                       1. srpna 2014

 

„Šlapanice na jaře - Šlapanice zelené“ je jeden z dalších geniálních projevů soudruha starosty. Posuďte sami, zní jako z pohádky:  

Před třemi lety jsem byl služebně na návrší Žuráně. Proč to služebně, soudruhu? Na Žuráň jezdí a chodí lidí milión ..., ale nikdo se nechlubí, že služebně.

Bylo koncem května a bylo krásné počasí. Když jsem se podíval do kraje kolem sebe, upoutala mne spousta zeleně. No kdo by to řekl, soudruhu, zeleň a na konci května? Konec května je odjakživa nejkrásnější období - tedy co se čerstvé zeleně týče. Kdybys chodil (nejen) na Žuráň častěji než služebně, věděl bys to taky a nemusel jsi objevovat Ameriku.  

Proto jsem se svými spolupracovníky připravil výstavu ...  Já, já, já, jenom já ... Připravit výstavu o tom, že v květnu leccos kvete a je zeleno je tak geniální, že zcela zastíní zbytečnost tohoto činu.

Po zhlédnutí této výstavy budete vnímat různá zákoutí našeho města trochu jiným pohledem. Máš pravdu, Jardo! Ale jiným pohledem budeme vnímat především Tebe, zvláště když se na snímky podíváme pořádně. Z části totiž ukazují rozlehlý park před Tvým domem, s čerstvě pokosenou trávou městskou firmou. Na tomhle pohledu se nedá nic moc pokazit, jen si člověk uvědomí, že v jiných zákoutích vesnice zas až tak čilá ta městská firma není. Další část obrázků je např. z Brněnských polí, kde na zeleň město ani starosta nemá pražádný vliv (jedině snad modlitbou za déšť). A úplná zhovadilost a vrchol drzosti jsou pohledy na zeleň v místech, kde starosta chce mít průmyslovou zónu a zeleň zničit! Škoda, že jsi nebyl objektivní a nenapsal taky něco o příšerné chátrající hale práškolakovny, tu jsi snad ze Žuráně musel vidět taky. No hlavně že soudruzi z lidu zde zhodnotili (= prodali) stavební pozemky.  

Tentokrát jsi to, soudruhu starosto, zase docela přepískl  - víc než obvykle! Nojo, volby se blíží, srandisto ...

 

Šetřte naše lesy, soudruzi ...                                        20. července 2014

Chování a jednání některých soudruhů půlpánů je pofidérní. Např. z postoje k realitě či jejich vystupování na zasedáních zastupitelstva je jasné, že rozhodně nejde o  výkvět inteligence. Ke škodě Šlapanic. Přesto se tito jedinci shlukují např. ve všeříkající organizaci zvané Tupani nuladevět a mají tu neuvěřitelnou drzost házet lidem do schránky svoje předvolební přípomínáčky s přáním krásné dovolené. Škoda, že se slušně umí chovat jen před volbami, v zastupitelské praxi pak na slušnost rychle zapomínají a předvádí své jidášské hulvátství. Takže Tupani - nikdo na vaše licoměrné krávoviny není zvědavej a raději šetřte naše lesy. Váš tupanský výtisk stál život několik stromů ..., stromů, kteří světu byly větším přínosem než vy!

PS: dovolená byla i loni, ba i předloni, tak proč jste tenkrát drželi hubu  ...?

 

Retardér - aneb když hlavy bloncají ...                            5. července 2014

Ve Šlapanickém zpravodaji 3/2014 se objevila zmínka všímavého a odvážného občana (ne každý má odvahu popsat pitomosti vládnoucí třídy) o bloncajících hlavách cestujících v dopravních prostředcích díky zpackanému řešení na výjezdu z dědiny šlapáňské směr Brno. Na otázku proč hlavy občanů bloncají je odpověď jednoduchá. V době silničních úprav totiž stačilo přemístit i 3 sloupy a mohla to být vzorová záležitost. To by ovšem musel někdo navrhnout a schválit (o financích se nebudeme zmiňovat, neboť vícepráce ve složitě členěném terénu musely být dražší než přeložení těch tří sloupů). Zbabranému výsledku celé akce nasazuje korunu soudruh architekt vodovodních trubek obhajobou, že retardéry jsou tam schválně, aby piráti nejezdili 100 km/hod. a více. Jaksi mu ušlo, že retardéry se normálně umísťují naopak při vjezdu do dědiny a nikoliv na výjezdu. Ale překvapující to vlastně není, neboť půlpáni dělají všechno obráceně.

Ony retardéry však mají jednu dosud málo publikovanou funkci. Do budoucna se totiž počítá s tím, že těsně před průjezdem retardérů se z reproduktorů v trolejbuse ozve hlášení: „Je soudruh starosta hrdina?“ A následnou jízdou všichni cestující hromadně odpoví: áno, áno, áno !!! Je jasné, že musí stát napříč ke směru jízdy, ale to jistě zajistí nový přepravní řád. Horliví cestující pak mohou hlavou do madel třískat i intenzívněji - vedení dědiny pak podle počtu modráků na čele vyhodnotí loajalitu. Kvůli případným šťouralům se proces přicmrndávání půlpánům legalizuje umístěním nové dopravní značky!

 

Vysvědčení                                                                        27. června 2014

 

A je to tady zase! Konec školního roku a vysvědčení. Jak dopadlo to vaše? Určitě líp než vysvědčení šlapanického národního výboru! Dnes se podívejme na oddělení, které má občanům přinášet informace a osvětu, ať už na stránkách místního zpravodaje nebo televizního infokanálu.

Nedávno jsme si ukázali, že soudruzi infokanálníci pracují s jakousi šablonou, která sama vsune do pozadí k různým informacím fotku použitou na úvodní straně. Ruční opravy soudruzi zjevně nezvládají a tak vznikají naprosté informační nesmysly - viz Noc kostelů s pozadím šašků (23.5.2014). I když Zrcadlo na toto téma psalo, hrdý úředník chybu neopraví. Ale je možné, že není hrdý, ale jen blbý a neschopný. Na podobný výtvor se podívejte níže -  pozvánka na Posezení u cimbálu s pozadím hasičského auta. Ó, jak stylové! Ó jak debilní!

      

U tvůrců těchto hovadin lze pochybovat o řádném ukončení povinné školní docházky, neboť jazyk mateřský rozhodně není doménou infoúředníka. Tou nejvíce opakovanou chybou je používání jazykové spojky na konci řádku. Pokud je na pochybách s jazykem českým člověk průměrně inteligentní, stačí mu si problém „vyguglit“ a třeba na stránkách Ústavu pro jazyk český se dozvědět vše potřebné. Idiota ovšem nic takového nenapadne a dál se veřejně chlubí svojí pitomostí.

Zajímavá bývá i informační hodnota některých publikovaných zpráv. Tak například, že šlapanická dědina se připojuje k mezinárodní kampani „Světový den bez tabáku“. Čekáte nějaké bližší osvětlení? Nečekejte, to je jediná informace! Říká takový blábol někomu něco?

  Příklad chronické idiocie

Aktuální ukázkou půlpánovské pitomosti je i ukázka titulní strany infostoky z 27. června 2014. Tento paskvil ukazuje, že soudruzi po sobě práci nekontrolují a je jim úplně jedno, jaké hovadiny předkládají dědině.

Nebezpečnou demencí se ve Šlapanickéckém zpravodaji vyznačuje i pravidelné Slovo šéfredaktorky. Funkce vznešená, obsah sdělení nulové. Čistou perlou inteligence je sdělení: „ ... v tomto čísle se dozvíte, co se u nás událo v uplynulých týdnech, a také zajímavé informace o tom, co se chystá do budoucna ...“.  Naprosto debilní zpráva - co jiného by asi měl občan od této tiskoviny čekat? Pokračující hovadiny: „... jako v každém čísle se dozvíte, co v poslední době dělaly děti v mateřských školách, jak si vedou Šlapanické mažoretky či jaké bylo počasí. ... „ může vstřebat pouze dement, protože normálnímu člověku je jasné, že takové informace jsou úplně na nic a potažmo, že úplně na nic je i slavné Slovo šéfredaktorky a v listu občanů zbytečně zabírá místo!  

A tak zpátky k vysvědčení: jazyk český, sloh, informační hodnoty - no je to za pět, soudruzi! A prdel si dělejte ze sebe a ne z občanů!

 

Gdo ste ho bacil? ...                                                           20. června 2014

Tak kdo jste ho praštil? Nevíte koho? Tak od začátku:  

Ve Šlapanickém zpravodaji 3/2014 se ve článku „Pohled místostarosty Nováka“ v souvislosti s dalšími parkovacími místy před zdravotním střediskem objevila neuvěřitelná myšlenka. Pokud prý nebudou parkovací místa stačit, mohl by situaci vyřešit parkovací automat! Ano, čtete dobře, jde o zpoplatnění parkování při návštěvě lékaře. To je aspoň služba, co? Socanomístostarosta sice kandidoval za stranu sociální, ale sociální myšlení je mu poněkud cizí. Zřejmě se nikdy nedostal do situace, kdy je nutno dopravit k lékaři např. staré rodiče. Už tak leckdy náročný úkon by ještě mohl být zpestřen platbou. Docela ubohé, soudruhu! Situace silně připomíná jednoho idiota (shodou okolností též spojeného se sociální stranou), který kdysi v Brně u bohunického špitálu také zavedl zpoplatnění parkování a to ještě v době, kdy díky velké vzdálenosti od nejbližší  obytné či průmyslové aglomerace nehrozilo jeho užívání nikým jiným než návštěvníky nemocnice. Představte si pacienta který přijel třeba z Břeclavi a pak 4 hodiny čekal na vyšetření. Je jasné, že šlo o zjevné okrádání pacientů, zvláště, když onen idiot toto parkoviště pronajal další firmě. Ale to jsme odbočili od Šlapanic, vlastně jen od problému. Takže místo jednoduchého organizačního opatření chce socanomístostarosta situaci řešit typicky česky. Vybírat, zpoplatnit ... tak zní heslo dne! Nehledě na ekonomickou stránku věci. Cožpak těch pár parkovacích míst u šlapanického zdravotního střediska může někdy zaplatit pořízení a provoz parkovacího automatu? Je tedy jasné, že takovou výše uvedenou myšlenku může z huby vypustit jen idiot a nebo po hlavě praštěný! A když vyloučíme první možnost, je na místě výzva publikovaná na začátku tohoto článku: kdo, kdy a kam ho někdo praštil? Přiznejte se!!!!!  

PS: Soudruzi na radnici, kteří nedokáží použit selský rozum a jednoduché organizační opatření, kteří se sice tváří lidsky, ale přitom znepříjemňují život vlastním obyvatelům, by měli být defenestrováni (tradiční národní zvyk)!

 

Proč bychom se netěšili, když jsme se zas netrefili ...       14. června 2014

 původní stav         současný stav

V r. 2011 se na sloupech s dopravní značkou „začátek obce“ objevily cedule informující o partnerském městě. Zrcadlo se tenkrát pozastavilo nad porušením dopravní vyhlášky (na sloupy s dopravním značením nelze umísťovat cokoliv jiného) a také nad tím, že když už to tam nějakej vůl dal, proč rozměrově nelícuje s dopravní značkou - přesněji cedule je širší a tudíž asi měla sloužit za lapače hlav projíždějících cyklistů. Stačilo pouhé 3 roky, půlpán šel do sebe a konečně ceduli, která porušovala zákon, sundal a přemístil jinam. Na jediné možné místo, kde její viditelnost zaniká. Půlpán ale vše vylepšil přidáním další cedule - blekotáním o Zdravém městě. Tu zjevně nechal vyrobit pro původní umístění u značky „začátek obce“ a rozměry tomu konečně přizpůsobil. Jejím umístěním k nově přesunuté ceduli o partnerském městě však opět vyrobil estetický paskvil. Vlastně pardon, jde o skvost jistojistě požehnaný největším z architektů. Půlpánovská koncepce provedení tomu totiž plně odpovídá ...

Proč bychom se netěšili, když jsme rozměr opět netrefili ...

 

Kdo (ne)řídí Šlapanice ...                                                   6. června 2014

   

Podívejme se nejprve na obrázek s pracovním plánem jednoho lidového poslance, tak jak jej sám uvádí na svých stránkách. Zcela zřetelně z něj vyplývá, že lidový poslanec a zároveň starosta Šlapanic věnuje 85% času „práci“ v parlamentu. Ovšem za 100% plat. Na starostování mu pak zákonitě zbývá pouhých 15% času. Ale také za 100% plat. Z plánu vidíme, že ve Šlapanicích mnoho času nepobývá a pokud si tam odskočí i mimo plán, zase se nemůže věnovat sněmovně. Je nabíledni, že oboje činnosti nemůže dělat dobře, když se jim plně nevěnuje. A tak kdo tedy řídí dědinu? Socanomístostarosta? Ale ten má přece už dávno zmiňovaný učitelský úvazek jehož se nechce vzdát a v úřadě také není po celou pracovní dobu. Za 100% plat, samozřejmě! A tak je tu ještě místostarosta Tupan nula 9, jehož inteligence je všeobecně známa a mimomanželská milenka taky. A pak že není na úřadě bordel ...!  Doslova a do písmene! Bohužel i v tomto případě za 100% plat.

Když se zamyslíte, zjistíte, že by bylo nejvýhodnější místa starosty a obou místostarostů zrušit. Jednak je jejich přínos dědině minimální, o ušetřených nákladech nemluvě. Nakonec, u pomníku či u školky se mohou nechat fotit ochotníci, rozhodně by to dědinu přišlo levněji! A jistojistě by ani na zastupitelstvech nezdržovali blbými pindy ....

S tou kvalitou a vytížením, no vezměte si příklad sami ze sebe. Když budete v jeden okamžik sekat trávu, umývat nádobí, utírat prach a zametat před domem, je vám jasné, že nic z uvedeného nemůžete dělat současně, natož pořádně. Takže až vám zase bude někdo namlouvat že to jde, už víte, že to může říkat pouze idiot.

 

Milá babičko Brpolačko  ...                                             30. května 2014

 

Musím reagovat na Tvůj překrásný článek v předvolebním vydání sdružení, kterému se ale v dědině přezdívá „NEsklepovskémuANO“. Rozhodně si nelze nevšimnout technického provedení letáku, už použití fotografií „celostátního“ (a úplně jiného ANO) s nízkým rozlišením, čili kostičkami místo obrázku, je nejen odvaha, ale i obrázek toho, kdo leták vydal. O potížích s českou gramatikou Tvého mnohastranického vůdce se ví už od dob jeho starostování, ale nepoučil se. Být Čechem a neumět česky je docela ostuda. Co ovšem na druhé straně čtenář musí ocenit, je právě Tvůj článek. Bravurní a profesionální práce, beze vší legrace! Sice ses, milá babičko Brpolačko, nepodepsala, ale z charakteristiky použitého slohu je jasné, že článek musel psát profík a nikoliv ta Tvoje vůdcovská stranicky přelétavá nula, která český jazyk ani sloh neovládá. Z Tvého článku totiž na sto honů čiší zkušenost mnohaleté komunistické kádrové rezervy. Napsat populistické a zároveň tendenční dílo na takové úrovni prostě vyžaduje zkušenosti, to nejde jen tak samo od sebe. Jde sice o zábavné čtení, ale ani s legrací se to nemá přehánět. Třeba to Tvoje tvrzení, že Tě šlapaničtí půlpáni přijali mezi sebe. Týýý vole, tak to bys byla první na světě!!! Někteří lidé určitě ano, ale v žádném případě se nemohlo jednat o půlpány. Jen si vzpomeň, jak jistý soudruh architekt - stavař nechal zúžit chodníky na „Jungmance“, asi proto, aby se maminkám Brpolačkám lépe chodilo s kočárky ... A tím Tě přijal, jo? Medem kolem huby se to z Tvých řádků jen třpytí, aby ses zcela tendenčně dotkla i nějakého nešvaru - v tomto případě „přetížené“ silnice ze Šlapanic do Brna. Jaksi Ti ale, babi, ušlo, že není přetížená silnice, ale její vyústění ve Slatině. Což jaksi není až tak v kompetenci Šlapanic. Když ve Slatině chtějí, aby jim pod okny proudily kolony aut, tak je to jejich blbost, která bohužel má dopad i pro šlapanické. Ostatně, Slatiňáci si totéž mohou myslet o blbosti Šlapaňáků, zvláště když se jejich lidový starosta v r. 2007 na veřejném jednání o obchvatu Slatiny vyslovil proti němu, neboť pro něj bylo zatěžko přepojit pár kabelů a plynovodů. Mimochodem, nové mapy všech solidních navigací obchvat Slatiny s dalším kruháčem už zobrazují. Jen ta praxe pokulhává. Víš babičko, i Tvoje pasáže o Brpolích jako oáze klidu pobaví. Proč teda oroduješ za spolek, kterej Ti přímo pod okny chce na kvalitné zemědělské půdě postavit huť Klementa Gottwalda? Silně mi připomínáš legendárního vysokoškolského učitele ze Šlapanic, který prostřednictvím svých blogů (např. na iDnes) bojoval proti šlapanické průmyslové zóně tak intenzívně, až kandidoval za hnutí průmyslovou zónu podporující (vysvětlivka: jiný politický subjekt Tvého vůdce).

Upřímně, nepobavil mne zdaleka jen Tvůj článek, ale i ty další. Třeba ten o tom, jak spolek „NEsklepovskémuANO“ chce prosadit zveřejňování záznamů ze zasedání městského zastupitelstva, což se projeví hned tím, že Tvůj mnohostranický vůdce pro tento návrh nezvedne ruku!. Taky kritika klientismu a dosazování svých loajálních lidí na úřední posty je mimo mísu. Vždyť to byl právě Tvůj mnohostranický vůdce, který jako starosta udělal na úřadě personální vítr, čili slušnější lidi vyhodil a bonzácká hovínka si rád ponechal. Teda popravdě - on to neudělal sám vůdce, na to měl tajemníka, nějakou rybu, vzpomínáš? Hele a není ten Tvůj mnohostranický vůdce nějakej zoolog? Tenkrát měl rybu a teď pro něj horuje zas nějakej pták! Není to úchylka? A vůbec, brát si do huby „kolegy“ ze skutečného hnutí ANO je neuvěřitelná drzost. A nebo hloupost? Tak jak tak, babi, díky za zábavný článek, ale příště zkus použít rozum, ovšem svůj, nikoliv ten tzv. „Zdravý rozum“ s příznaky psychopatické diagnózy.  

Tvůj vnouček (pochopitelně nevlastní, protože takovou babu bych za vlastní babičku teda nechtěl)  

      

PS1: Brpole se už stejně zavážejí, tak, prosím Tě, řekni těm idiotům, aby si bordel dělali někde jinde.

PS2: Jo a řekni svému mnohostranickému vůdci, že v posledních eurovolbách si poměrně slušně vedli Svobodní. To aby věděl, kam se příště vrtnout ...

 

Noc kostelů aneb vyvážené informace ...                         23. května 2014

Tož pravda, informace o eurovolbách ve šlapanické tv infostoce zcela chybí (viz článek níže), a tak se soudruzi z radnice v rámci vyváženosti informací rozhodli jinde zase trošku přidat. Což učinili při aktualizaci v pátek 16. května.  

Začněme fotkou s názvem Maturanti 2014, která zobrazuje partu hastrošů ve vestibulu Národního výboru. Jestli takto vypadají maturanti, tak potěš pámbu s budoucností tohoto národa. Správný název snímku totiž má být „Poslední zvonění 2014“, ale to diletantům na radnici jaksi nedochází.  

Nicméně to není nejdůležitější. Tento snímek se ale jakýmsi záhadným způsobem dostal dál jako pozadí pod texty. A tak se divák jen dohaduje, co tímto grafickým ztvárněním chtěl diletanský úřad říci. Zvláště v souvislosti s informacemi o Noci kostelů. Zda nahastrošený kolektiv zobrazuje „Čtvrthodinku s dětskou scholou“, nebo „Marii a Josefa - vystoupení dětí ZŠ Jiříkovice“, či snad ukázku „Jak se rodí nový betlém“, a nebo „Poznáváme liturgické předměty“?! A zajímavé je, že se taková hovadina objeví zrovna pod informacemi s programem Noci kostelů a některých dalších. A např. na upoutávkách na Farmářské trhy, Noc šatlavy či Rekonsrukce ZŠ není (i když by se hodila lépe). Vysvětlení je jednoduché: idioti mají jakousi šablonu, která pod stránky vkládá jako pozadí úvodní vysílací obrázek. Idiotům bohužel nedochází, že ne každý obrázek je vhodný pro ten který text. 

Tak jako tak jde o další ukázku naprosto nekoncepčního a neprofesionálního přístupu k prezentaci informací a idiotské znevážení akce. Neboť půlpánovský blb prostě neví, jak má informace vypadat, zvláště když diletanské vedení úřadu takové krávoviny toleruje.

 

Džekyl a Hájd aneb (opět) Utajené volby  ...                         21. května 2014

 

O další vtip se postaral soudruh starosta alias soudruh poslanec. Klobáskový leták Jeho veličenstva nabízí dvě strany - na první se jako soudruh poslanec angažuje v nastávajích eurovolbách, na druhé jako starosta zahradník vyhlašujíc jakousi pofidérní fotosoutěž. Jako soudruh poslanec zve k eurovolbám, na druhé straně jako soudruh starosta nedokázal ani zařídit, aby se v místním tv infokanále objevily patřičné informace k volbám (např. že vůbec a kde, atd.). Ještě dnes, 2 dny před volbami, tuto skutečnost soudruzi tají! K čemu pak ta angažovanost, soudruhu, když nedotáhneš věci do konce? O volby totiž asi nejde, jen o zviditelnění! Ubohé! Jako vždy! Vtipnost nebo ubohost? Ubohost! A na podzim před komunálkama bude zase keců, jak my, lidovci, dbáme o informovanost občanů. Chachacha!!! Leda prd ...

 

Jarní shrnutí !!!!!!!!!!!!                                                     16. května 2014

          

Dlouho jsme se nečetli, že? :-)  

Tak se pokusme ve stručnosti shrnout, co se za ty 2 měsíce událo.

A začněme třeba infostokou (kterýžto počin soudruzi nazývají vzletně Infokanálem).  

Docela komicky působil název fotopásma „Den otevřených dveří na ZŠ“, zvláště když následovala fotka dveří zavřených.

Nelze si nepovšimnout, že po loňských buranských výjevech s rozepnutými saky a vlajícími kravatami při pietním aktu k osvobození se letos mnohé zlepšilo (přesněji - nebo aspoň nebylo zveřejněno). Soudruzi si tedy tentokrát saka zapli, ovšem jen u pomníku rudého Armějce, na hřbitově bohužel opět pěkně po vesnicku. Jo a nějak si soudruzi nevšimli, že od chvíle pietního aktu u výše uvedeného pomníku bývá tento osvícen pouze z pravé strany, což na bolševika nevrhá nejlepší světlo.

Byť se soudruzi chlubí vším možným a nechávají se fotit u každé prdele, tradiční bedřichovickou výstavu vín ignorovali docela okázale. Dokonce i tím, že pozvánka na akci zmizela z infostoky ještě před jejím konáním. A to se, prosím, někteří na parlamentních stránkách chlubí svou láskou k dobrému vínku (no nebyl čas, když se zrovna musí rozdávat pelargónie).

Při úklidu katastru se fotit nezapomněli, zato důsledně uklidit už jo. A tak v katastru zůstala ležet mikrovlnná trouba, ba i podivná navážka u památného kříže včetně rukavice toho idiota, který to sem navezl. Označení idiot samozřejmě platí i pro toho, kdo ledabyle odhodil tu mikrovlnku.  

Po půlroce se na budově šlapanického úřadu (Opuštěná) zase objevily vlajky. Připomeňme si, že jejich dřívější špinavou umoulousanost si Zrcadlo dovolilo zkritizovat. Odpovědí na kritiku bylo, že vlajky zmizely úplně (jasně, kdo se o ně má furt starat). Objevily se až nedávno - koncem dubna. Ještě že máme ty státní svátky a vyvěsit musíme, že soudruzi?

Do poštovních schránek přišlo povícero letáků, jeden lepší než druhý. Ten výměnný obchod - hlas do EU voleb za sazenici muškátu - je sám o sobě trapnej. A přidáme-li fakt, že druhou stranu letáku soudruh starosta využil pro plivání klasické špíny, ač se na poslaneckých webovkách od špíny distancuje (to já nééé, to voni!). Ostatně, na jiném předvolebním letáku se soudruzi lidovci ztrapňují ještě víc. Např. ten soudruh kandidát co se chlubí tím, že ví, jak pro nás získat stejně kvalitní potraviny jako má západní Evropa. Bohužel nevysvětlil, proč totéž neudělala dosavadní lidová europoslankyně, když v tomtéž letáku o sobě píše, jak všechno prosadila ...

Za zmínku stojí i překvapivě letáková špína Čistých Šlapanic. Údaje, které poskytli i médiím (iDnes), jsou pěkné krávoviny. Mezi objemem zakázky a ziskem je totiž docela podstatný rozdíl a pisálci bohužel už nezmiňují, že na popisovanou akci byla získána normálně několikamilionová licence zdarma. Podobně přestřelili i v případě stavebního úřadu. Proč, toť otázka! Závist nebo jen nedostatek informací? Renomé si zčásti vylepšili jen zveřejněním otevřeného dopisu architektovi vodovodních trubek, konečně někdo, kdo udeřil hřebíček hlavičku!

Taky se v dědině objevil billboard o lidskosti, slušnosti a korektnosti. S odkazem na „nový“ web. Dozajista předvolební, protože dosavadní původní webovky „o ničem“ (jak kdysi poznamenalo Zrcadlo) už těžko najdete. U webovek nových by člověk předpokládal zlepšení kritizovaného, ale zatím se prezentují jen svojí nefunkčností některých odkazů (to stejné platí i pro výše uvedený web soudruha poslance), zkreslením adres a taky úžasnou češtinou. Pokud se např. dočtete, že „Zastupitel za Změnu pro Šlapanice se bude účastnit zasedání Zastupitelstva Města Šlapanice“, pak asi nebude v některých hlavinkách něco v pořádku. Přes svoje základní heslo (slušnost, korektnost) stránky v podstatě žádné informace nepodávají, pouze odkazy na facebook, což lze chápat jako naprostou ignoraci těch, kteří idiotštinám typu facebook nepropadli. Jinými slovy: na starší generaci sereme zvysoka! Podtrženo, sečteno - pokud se někdo prezentuje novými a přesto sporadicky funkčními stránkami s řadou chyb, jak by asi vypadala jeho práce na radnici v případě zvolení?

I v kostelním Okénku došlo k pár zajímavostem. Např. do redakční rady tohoto občasníku přibyla posila, která v rozhovoru v jednom z předchozích čísel tvrdila, že Okénko nečte (dcera Jeho veličenstva). I starosta si pustil hubu na špacír, když v rozhovoru vypichuje, jak je při řešení problému dbáno odstranění příčiny a nikoliv důsledku. Kéž by tomu tak bylo, humoristo! Tu terminologii sis stejně vypůjčil na Zrcadle. No a zajímavé je také to, že společné modlitby v polích (majících padnout za oběť průmyslové zóně) „za dobrou úrodu“ se záhadně nezúčastnil ani jeden soudruh křesťan ze stávajícího vesnického establishmentu, neboť tito křesťané naopak devastaci úrodné půdy podporují!  

Kurnik, v těch Šlapanicích je ale sranda!!!!  

Tolik v kostce. A komentáře k podstatnějším věcem nás ještě čekají ...

PS: na poli u Brněnských polí se objevil čáp! Tak sláva - aspoň jedna dobrá zpráva!

 

Točna a kvočna - jak se to rýmuje                                   21. března 2014

  

Točna alias obratiště na konci ulice Jungmannova je už pár týdnů v provozu a tak se podívejme na první zkušenosti. První co chodce udeří do očí je architektonické řešení. Původní ladná a oblá linie chodníku k Brněnským polím dostala totálně na frak a pro chodce byly nově zbudovány dokonce 2 pravoúhlé zatáčky. Nezdá se, že by šlo o řešení geniální, spíše si jeden řekne: kterej idiot to vymyslel. Protože i při průměrné inteligenci šly oblé linie zachovat a pokud by místo obratiště zůstala i točna, pak by na dané ploše mohly vzniknout ještě další 2 parkovací místa. Od chvíle zprovoznění se jistě žádný radniční pantáta na místě neobjevil, jinak by se zde nepovalovala hromádka písku, původně určená pro zpevnění zámkové dlažby. Otázkou času také byl způsob používání obratiště. Slepá větev totiž přímo vybízí k parkování, což už se několikrát stalo a dotyční řidiči-idioti tak blokují vlastní funkci obratiště. Inu dědina!

Takže jaký je výsledek? Zdá se, že soudruzi ze šlapanické radnice zcela cíleně chtějí občanům (a najmě maminkám s kočárky) procházející Jungmankou na Brněnská pole znepříjemnit život. Začalo to před několika léty zúžením chodníku o šířku jedné dlaždice a pokračuje to přerušením plynulé cesty zavedením dvou pravoúhlých zatáček. Zřejmě jde o retardéry pro maminky s kočárky, které svojí nezodpovědnou rychlou jízdou vířily prach a znečišťovaly vesnici.   

 

Události ve šlapanickém regionu                                   15. března 2014

   

Ačkoliv se v úterý 4. března televizní Události v regionech nevěnovaly problematice klaunů, přece jen uvedly komické výjevy. Jedním z nich bylo vyjádření šlapanického starosty na téma výstavby průmyslové zóny na nejúrodnější zemědělské půdě v široširém okolí. Zde je doslovný přepis této literární perly:  

Když by zóna nevznikla - v krajním případě by to mohlo vést až ke ztrátě samostatnosti města, protože by nebylo schopno dostát potřebám údržby a dalších rozvojových nějakých záměrů.  

A nyní se pokusme slova lidového soudruha přeložit do lidštiny. Jmenovaný dal jasně najevo, že šlapaničtí půlpáni nejsou schopni získat peníze na provoz obce jinak než nevratným zásahem do přírody (a to i po čtyřnásobném zvýšení daně z nemovitosti). Otázkou je, kde tedy získávají prostředky jiné vzkvétající obce i bez šíleností typu „průmyslová zóna“. Jen manažersky neschopní se prostě upnou na případnou zónu, neboť jde o nejjednodušší řešení získání peněz. Pojďme ale dál. Co vlastně znamená informace, že by nevybudování průmyslové zóny „mohlo vést ke ztrátě samostatnosti města?“ Že by se třeba Šlapanice připojily k Brnu? Co by to pro občany znamenalo? V každém případě snížení daně z nemovitosti a nižší cenu vodného a stočného. Dále pak levnější veřejnou dopravu (= zrušení nesmyslného třetího pásma). Atd., atd.. Tak co je pro občana lepší? (prosím, rozlišujte co je dobré pro občana a co pro půlpána)

Závěrem se ještě zmiňme o letité zálibě soudruha starosty osočovat jiné ze šíření poplašných zpráv. Čím je jeho vlastní televizní výrok posuďte sami ...    

 

Rolling Stones ve Šlapanicích !!!!!!!!!!!!                               8. března 2014

   

Kameny se valí nejen do Prahy, ale i do Šlapanic. A jeden z nich se dokutálel na Brněnskou ulici, zrovinka mezi silnici a trávník. Při bližším ohledání se však ukázalo, že s anglickými hudebníky nemá pranic společného. To jen nějakou půlpánovskou hlavu napadlo na tomto „čestném“ místě kam létají sračky ze silnice umístit šutr s pamětním nápisem. Nic proti pamětním deskám, ale v době, kdy se to bezpečnostními předpisy jen hemží, je umístění šutru s ostrými výčnělky a na něm připevněnou desku s ostrými hranami poměrně pozoruhodné. Leč půlpánovské. Na bezpečnost chodců a zejména cyklistů - případný pád znamená jisté zranění - je zde káleno zvysoka. No ještě že aspoň ti pejsci mají kde čůrat ..., vždyť každej patník se počítá ....   

 

Šlapanický kalendář aneb žijeme po šlapanicku ...             28. února 2014

   

Vesnice Šlapanice vydala svůj kalendář na rok 2014 pod názvem Mizející Šlapanice. Nápad srovnávání historických a současných fotografií stejných míst není nikterak originální, ale jistě účinný. Nakonec např. v tomto duchu vydávané kalendáře „Brno na historických pohlednicích“ stále slaví prodejní úspěch i po více jak 15 letech. Originalita šlapanického pojetí se však nezapře, byť si vydání kalendáře místní zastupitelstvo (prosinec 2013) pochválilo zatleskáním. Na první pohled zaujme již titulní strana sestávající z fotografie historické (levá strana) a fotografie současné (pravá strana). Název „Mizející Šlapanice“ je totiž zcela paradoxně a komicky umístěn na fotografii současné. Ale je možné, že tvůrci chtěli symbolizovat fakt, že díky megalomanství budoucí průmyslové zóny Šlapanice zmizí úplně. Řada občanů se uchechtává při pohledu na ruku s mečem nedávno umístěnou na hostinci Radnice. Samozřejmě ve spojení z bezprostředně sousedící reklamou sázkové kanceláře. Tuhle kombinaci povolil jistě jen nějaký půlpánovský idiot. Ale proč se tato estetická hovadina prezentuje i v novém kalendáři je záhadou (a přitom by stačil jiný úhel pohledu). Půlpánovu oku jistě lahodí i současný snímek nábřeží Říčky s nataženým kabelem šmírovacího kamerového systému ozdobeném květináči!!! Vtipné je i uvedení sponzorů na podstavci kalendáře. Jistě záslužné. Ale proč jsou na celé řadě fotografií vyobrazeny reklamy dalších firem, které nepochybně nesponzorovaly vůbec nic ...?

Ale budiž, to jsou jen perličky ne zrovna profesionální práce. To nejdůležitější však jaksi uniklo. Srovnání starých dobových a současných záběrů má svůj význam, ovšem jen tehdy, kdy je co srovnávat. Bez uvedení roku a místa pořízení historických fotografií však efekt srovnání zcela mizí! Zcela v duchu rčení půlpánovských informačních idiotů: To přece každej ví ...  Takže jako obvykle, počin záslužný, provedení šlapanické! Čest práci!

 

Zažaluje se žalostné zastupitelstvo?  ...                             21. února 2014

V minulém příspěvku jsme si všimli pozoruhodného chování koaličního zastupitele, který na dotaz občanky „proč koaliční zastupitelé opět nechtějí v místním tv kanále vysílat záznamy ze zastupitelstev a proč nikdo na dotaz neodpovídá“ reagoval slovy: „To až budeš starší“. Odpověď jasná, půlpánovská, ovšem odpověď na kterou nikdo nereagoval. Překvapivě si totiž málokdo v té chvíli všiml, že došlo k porušení zákona a to nikoliv oním zastupitelem. Paragraf 150 trestního zákona ale jasně říká, že „trestný čin spáchá ten, kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného." Z uvedeného tedy vyplývá, že všichni přítomní zúčastnění u této scénky neposkytnutím pomoci koaličnímu zastupiteli porušili zákon!

 

Divadlo komedie uvádí:  16. zasedání zastupitelstva  ...    15. února 2014

Přímou konkurencí šlapanického ochotnického divadla se stala veřejná zasedání zastupitelstva jmenované vísky. S tím rozdílem, že šlapaničtí ochotníci ani v době své největší slávy neměli takový úspěch s nastudováním komedií jako má současné velitelství vesnice. Zejména série frašek uváděných pod názvem Zasedání zastupitelstva (jednotlivé epizody se liší pouze pořadovým číslem) vyniká dokonalou dramaturgií a vygradováním humorných dialogů do půlpánovské dokonalosti. Některé scény útočí na bránice diváků takovou silou, že hrozí újma na zdraví.  

Z premiéry 16. zasedání se zmiňme např. o scénce „Náklady na místostarosty“. Zápletka je jednoduchá. Jisté čisté místní sdružení zjišťuje, že platit jednoho ze dvou místostarostů dědiny je zbytečný výdaj, neboť onen soudruh socan se kromě místostarostování za plný plat profesionálně věnuje i své původní učitelské profesi. Veselý divák oceňuje legrační prvek v tom, že správně by se neměl vyplácet ani druhý místostarosta reprezentující spolek Tupani 09 a když, tak jedině na holou. Osvětleme si proč. Někdy na jaře r. 2013 Čisté sdružení žádá po soudruzích z úřadu sdělení, jaké vlastně jsou náklady na jednoho místostarosty. Na odpověď se čeká marně, zákonná lhůta, nezákonná lhůta. A tak se pokusí tuto částku odhadnout sami. Vzápětí jsou nařčeni místostarostem za Tupany 09 (který s tím v podstatě nemá nic společného), že jde o výmysl a mystifikaci a že se spletli (řádově o statisíce, chacha). A nyní se děj přesouvá přímo na ono 16. zasedání, kdy se Čistí znovu ptají na náklady na jednoho místostarosty, když jimi odhadovaná částka úředně není pravdou. Místostarosta za Tupany 09, ač tvrdí že to co tvrdí Čistí není pravda, nedokáže odpovědět. Navíc se ukazuje, že vůbec neví, co termín „náklady na místostarosty“ vlastně znamená. V tuto chvíli obecenstvo řve smíchy. Doplňme, že tuto otázku s ekonomickou tématikou by spíše měl zodpovědět přítomný tajemník, ale ten mlčí a Tupana 09 nechává vykoupat ve vlastním potu.

V jiné části taškařice se občanka pozastavuje nad tím, proč koaliční zastupitelé opět nechtějí v místním tv kanále vysílat záznamy ze zastupitelstev a zda jí tedy mohou odpovědět. Koaliční zastupitelé v tu chvíli ohluchnou a oněmí. Nakonec se však jeden zdravý jedinec najde a reaguje slovy: „To až budeš starší“. Odpověď bohužel až tak vtipná není, spíše jde o urážku mladé tazatelky. A co na takové chování vedení dědiny? Nic! Tolerance neslušnosti je prostě obdivuhodná. Nehledě na to, že jako jasný důvod proti vysílání záznamů je odpověď úplně mimo mísu.

Jako zadělání si na nejúspěšnější fór však lze označit hledání dodatku ke smlouvě s cétépé na šlapanickém úřadě. Jeho pointa se však odehrála až na zasedání 17., takže příště ...

Přátelé, ještě pochybujete o donebevolající vtipnosti šlapanických zastupitelských zasedání? Přijďte, sledujte na Youtube, zábava je zaručena!!!!

 

Historie půlpánovic hysterie ...                                         3. února 2014

Kdepak lidičky, půlpán je půlpán a jeho chování je stále stejné. Vzhledem k tomu, že neoplývá výraznou inteligencí (vycházíme zde z teorie, že rozumný člověk se přece nemůže chovat jako půlpán), chová se po svém a není divu, když tu a tam (a poměrně často) něco zanedbá. Pokud jej na nedbalost upozorníte, nečekejte standardní postup. Slušný člověk by za upozornění poděkoval a věc napravil, zvláště týká-li se to správy věcí veřejných. Půlpán je ovšem hrdina a žádné rady nepotřebuje. Naopak, odváží-li se někdo na chybu upozornit ve snaze ji odstranit, půlpán to bere jako útok na své neomylné ego. V případě politicky angažovaného půlpána jde dokonce přímo o politický útok nejen na něj, ale i na jeho soudružskou politickou stranu.  

Zrcadlo Šlapanic s tím má bohaté zkušenosti. Všimnete si šlendriánu a upozorníte na něj. Půlpán chybu odstraní, ale hajzlem je to Zrcadlo. Protože kdyby na nic neupozornilo, půlpán by nemusel nic dělat a v očích svých méně inteligentních spoluobčanů by pouze zůstával hrdinou. Dlužno dodat, že Zrcadlo vzniklo až dlouho po zjištění nemožnosti normálního dialogu s půlpány.  

Ve výše popsaném duchu se odehrál i aktuální případ přinejmenším organizačního bordelu kolem rekonstrukce základní školy. Děly se věci, které se dít neměly (z hlediska lidské ohleduplnosti a bezpečnosti). Půlpáni neřešili. Podněty rodičů zformulovali Čistí. Půlpáni tedy začali dělat to co měli už dávno. Ale protože půlpáni musí zůstat hrdiny, jejich reakce byla typická, čili hysterická. Soudruh starosta nejprve Čistým odpovídá na jejich upozornění (doslovná citace): „děkuji za váš podnět ....“ a hned na to půlpánovská rada zveřejňuje jakýsi pamflet upozorňující na nečistotu Čistých, neb se prý oním upozorněním dopouštějí šíření nepravdivých a poplašných zpráv. Veselé, že? Tak proč půlpán honem řeší skutečnosti z nepravdivé zprávy? Ani soudruh Jidáš by se za takový přístup nemusel stydět. Další hysterické výjevy lze očekávat v nejbližším Zpravodaji.  

Tož co chcete od půlpánů? Vždyť ani to své provolání národům neumějí slušně prezentovat. Podivně šedivý dokument zveřejněný na městském webu je toho jasným důkazem. Pro ujasnění půlpánům a diletantům: i pédefko se dá vytvořit tak, že černá není šedá a znak města nemusí být vyblitej!

Pro osvěžení paměti se ctěným čtenářům doporučuje občas si přečíst dokonalou srovnávací tabulku o patriotech a idiotech na úvodní straně tohoto webu.

 

Zázname, zázname otevři se ...                                       24. ledna 2014

Aktuálně se vraťme k zasedáním ctěného zastupitelstva. To příští se koná 29. ledna, ale ještě dnes ráno, tedy 24.1. webové stránky šlapanické vesnice o tom neinformují. Z jakého důvodu je těžko odhadnout, ale nic víc než neschopnost a úřední bordel nebo záměr v tom nehledejme. Čili jinak: pokud se soudruh tajemník na příštím zasedání neomluví a neoznámí kdo je odpovědný za neinformování občanů a jaký bude jeho postih, pak bude jasné, že jde o záměr a že si koaliční šašci vlastně přejí co nejmenší občanskou návštěvnost. Zcela v jejich nedávné proklamaci ohledně zveřejňování videozáznamu ze zastupitelstev - občané by viděli, jak se zastupitelé chovají! V tom máte svatou pravdu, soudruzi!

Minulé, prosincové, zastupitelstvo přineslo spoustu materiálu a situací, nad kterými je dobré se pozastavit a popřemýšlet. Dříve než se tak stane, všimněme si celé akce z jiného pohledu. Tentokrát z technického:

Jedním z důvodů, proč koaliční soudruzi odmítli pořizování záznamu a následně jeho odvysílání v místní televizní informační stoce (kanálu) bylo i tvrzení soudruha starosty - poslance parlamentu ČR, že pro jeho rodiče je záznam nesrozumitelný a proto hlasuje proti odvysílání. Výmluva trapná jak půlpán! Místo aby se on, starosta, zasadil o kvalitu videozáznamu, tak kydá voloviny. Ale pravda je, že záznamy vyrobené zaměstnanci (= profesionály) či posluhovači úřadu byly nevalné úrovně. V současné době pořizuje tv záznam občanské hnutí Čisté Šlapanice ryze amatérsky a hle: záznam, ač pořízený jednou kamerou je pro dokumentaci plně dostačující a navíc – je i zvukově srozumitelný! Ale jděme dál. V minulosti trvalo profesionálům z úřadu zpracování záznamu a jeho zveřejnění 6 až 8 týdnů (to byl absolutní časový rekord někdejšího úředního tzv. kameramana a Václavova donašeče). Amatérům z Čistých Šlapanic trvá tatáž operace zpracování a zveřejnění na Youtube zhruba 3 dny! Tož soudruzi, kde je chyba? A komu chcete lhát o náročnosti či nemožnosti vyrobit jednoduchý, srozumitelný a přitom dostačující záznam? Lhaní je schopen jen půlpán nebo naprostý idiot. Což se reálně děje! Fakt vás to lhaní baví, soudruzi?

 

Novému roku vstříc ...                                                    6. ledna 2014

Šlapanická vlajka - tento kus umolousaného a hnusného hadru - zaujala. Už loni jsme si řekli, že svojí špinavostí zjevně symbolizuje koaliční půlpánovskou morálku!

V současné době však vlajku na šlapanickém úřadu nenajdete. Soudruzi půlpáni na radnici totiž zjistili, že občané preferují čisté Šlapanice a tak v rámci jejich propagace nyní vlajka prochází pracím procesem, aby se vbrzku objevila čistotou skvoucí. No, tak alespoň vlajka. Protože změnu ve špinavosti koaliční morálky očekávat nemůžeme. Neboť půlpán nikdy nepochopí ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....   [CNW:Counter]  ........

 

 

r