Jednosměrné informace                                                      20. září 2017

Občané si nemohli nevšimnout, že návrh zavést jednosměrné komunikace (namísto komplexního řešení nebo aspoň zavedení jednoduchému a levnému režimu parkování na jedné straně vozovky) v okolí ulice Sušilova provází poněkud jednosměrné informace v oficiálních šlapanických médiích. Posuďme chronologicky: nejprve se ve Šlapanickém zpravodaji č.3 objeví zlomek plánu dopravních úprav. Už na první pohled paskvil. Není tedy divu, že občané zejména postižené oblasti dají své mínění najevo. Počátkem srpna 2017 je narychlo a v době dovolených svolána schůzka vedení města s občany na toto téma. Krátce na to úřad zveřejní „Zápis ze setkání s občany“. Po třech týdnech se ze schůzky objeví i videozáznam vtipně nazvaný „Změna dopravního značení – prezentace“. A opravdu jde jen o část prezentační, reakce občanů už zveřejněny nejsou. Akce vyvrcholí v okamžiku, kdy úřad zveřejnění odpověď na (a hle, koukejme) na Petici občanů(!!!). Tak vono šlo o petici? Ale že to dřív nikdo neřekl.... A že by obyvatelstvo bylo seznámeno s textem petice, no to přece nehrozí, ty naivní občane.

Vraťme se ale zpět k „prezentaci“. Po ní nakonec došlo k jakýmsi kompromisům na základě připomínek občanů, ale ze záznamu vidíme jen prezentaci původního návrhu. A vidíme zde, že suverénně prezentovaná hovadina vypadá na záznamu dobře, přestože jde o hovadinu. Kdyby o hovadinu nešlo, nedošlo by k výše zmíněným kompromisům. Z později zveřejněných kompromisů ale vyplývá, že rada dědiny akceptovala jen ty nejblbější z protinávrhů (zákaz parkování na Těsnohlídkově je opravdu dobrým předvolebním tahem).

Samotná schůzka s občany na téma jednosměrných úprav přinesla řadu komických vyjádření. Třeba to, že přece jde o snížení nehodovosti. Ovšem v dané oblasti je nehodovost nula a tak se Šlapanice stanou prvním místem na světě, kde bude nehodovost v záporných číslech! Dalšímu návrhu, že jde o zkušební řešení (třeba na rok, haha) se lze jen usmát. Po roce si totiž řada lidí zvykne i na hovadiny, další část občanů už nebude aktivní a navíc nyní prezentované hovadiny budou zaneseny v dopravním pasportu. A jeho změna se dle dosavadních zkušeností protáhne na léta. No a nakonec vám stejně sdělí, že nové značky jsou moc drahé. Humor nepostrádá ani tzv. apel na bezpečnost a průjezdnost pro záchranné jednotky. Kdyby totiž Národnímu výboru opravdu šlo o bezpečnost, už dávno by se řešily podobná místa ve Šlapanicích a mnohem frekventovanější Nádražka především! A proč jen oblast Sušilovy? Bude humorné sledovat, jak ve stejném stylu soudruzi zjednosměrní třeba Hřbitovní (ovšem kterým směrem, že???, hahaha).

Závěrem se podívejme na další jednosměrnou informaci. Je pravdou, že mnohé přechody pro chodce byly ke konci prázdnin nově natřeny. Je ale také pravdou, že ten nejnebezpečnější z nich – ulice Brněnská u Rudého Armějce – se ani 20. září ještě nemůže nazývat přechodem, zvláště po té, co nové bílé značení bylo vzápětí zalito asfaltem. Ale to se ovšem z informací úřadu nedozvíte.

Je pravda, že ve Šlapanicích byla zrušena lidová cenzura. Ale zase se rozmnožily zmanipulované a jednostranné informace.

A totálně nesplněná tvrzení soudruha místokrále (ŠZ 3/2017) jsou už jen zpestřením celé této frašky.

   Prázdninové měsíce uplynuly a kde nic, tu nic ...

Tak Čest práci, soudruzi!

 

(P)Oprava kašny                                                                   10. září 2017

Šlapanický národní výbor v srpnu t.r. slavnostně oznámil světu, že byla opravena kašna na náměstí. Správně, už bylo načase. Šlapaničtí to vzali za správný konec a tak byla konečně odstraněna nevkusná keramika na dně kašny a nahrazena betonovým povrchem. Ten byl v souladu s úředními trendy opatřen modrým nátěrem symbolizujícím vodu. Tím však rekonstrukce kašny zdaleka nekončí. Hned jak to umožní počasí, práce budou pokračovat v podobném duchu jako dno. Vkusný betonový povrch nahradí esteticky zastaralou keramiku po celé kašně. Ale ani to ještě není všechno. I tento beton bude obarven a to do národních šlapanických barev. A uvažuje se i změně názvu uměleckého díla. Namísto Spirály života se kašna nově bude jmenovat Spirála diletantů!

Kašna původní

Kašna po vkusné opravě

Kašna budoucí (návrh)

 

Přechodně přechodová záležitost                                           4. září 2017

Šlapanický úřad prostřednictvím svých médií vydal oznámení, že od 4. září po několik prvních školních dní budou na vybraných přechodech (zřejmě myšleny ty dopravní) stát hlídky PČR, MP a nějací pomocníci (dříve Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) a hlídat bezpečnost přecházejících dětí (ostatních občanů zřejmě nikoliv, alespoň to tak vyznívá z formulace oficiální zprávy). Chvályhodná činnost, leč té informaci zcela chybí zásadní údaj a sic – ve kterém časovém intervalu tomu tak bude?!!! Jak si teda mají rodiče naplánovat hlídání?

Několik maminek na xichtoknize dědiny vzpomnělo přechod na Brněnské nedaleko Rudého Armějce, který je na seznamu těch, které budou „obslouženy žlutými vestami“. Samozřejmě oprávněně, zkušenosti hovoří. Tento nešťastně umístěný přechod totiž trpí mnoha nectnostmi. Pokud jste pěšák a chcete přejít, máte strach z aut jedoucích z kopce, protože vstupem do vozovky můžete nejen způsobit řetězovou havárii, ale setrvačnost aut by smetla i vás. Zároveň máte strach z aut jedoucích do kopce, neboť přes roh domu na přechod není vidět a jelikož zde prasata jezdí jak prasata, ke kolizi není daleko. Jako řidič máte také dilema – nezastavím-li shora před přechodem, dopustím se dopravního přestupku. Zastavím-li, zezadu mne smete nějaký blb kterého mám nalepeného za zadkem, protože jedu opatrně a tudíž pomaleji. Podobná situace je jedete-li k přechodu zespodu. Pokud někomu zastavíte, vždy s rizikem, že se ze za rohu vyřídí nějaký debil a narve vám zadek. Tento přechod – má-li sloužit k přecházení chodců - přece potřebuje radikální řešení. První zásadní úpravou je osazení svislými dopravními značkami před přechodem (bezesporu s reflexním okrajem), neboť zejména řidiči jedoucí shora nemohou v nepřetržité koloně (špička) tušit, že narazí na nějaké vybledlé čáry na vozovce. Druhou zásadní úpravou je snížení rychlosti před přechodem na 30 km/hod. a to z obou směrů. A nejen to. Také někdo musí občas rychlostní omezení kontrolovat a postihovat (ó, jak by se zde hodil třebas i informační radar nesmyslně odpočívající na nyní slepé Jiříkovské). Je s podivem, že tyto poměrně jednoduché úpravy úřad neřeší, i když má plnou držku bezpečnostních řečí. Je prostě jen vidět, že tudy žádná vrchnost nechodí a dopravní problematiku v dědině vůbec nezná (a tudíž neřeší). A to, prosím, zde byl ve hře i návrh nějakého génia z dopravní komise zřídit další přechod až pod křižovatkou, kde by neměli rozhled kromě řidičů už ani chodci!!!! (viz Zrcadlo 30. května 2015).

Dnes (4. září 2017) ráno tedy nastala situace avizovaná úřadem a místo u přechodu strážil jedinec ve žluté vestě. Při jízdě do kopce, tedy k Brnu, se tak zcela nečekaně objevila překážka - kvůli zakřivení neviditelná. A první nehoda na sebe nechala čekat pouhých 20 minut. Ano, šlo o nedodržení pravidel těch kteří jeli do kopce, na druhé straně pokud úřad úředně vytvoří překážku na cestě (změť starých neviditelných a jedné nové čáry totiž v žádném případě neodpovídá označení přechodu pro chodce, trojúhelníky namalované na silnici jen upozorňují, že tam přechod bude, jenže on tam není), mělo by před nepřehledným místem být nějaké varování, ať už v podobě přenosné značky a nebo dalšího jedince ve žluté vestě.

Na snímku vidíme stav přechodu, přesněji stav toho, co šlapanický úřad za přechod pro chodce považuje, přesně v 8:24 minut (4.září 2017). Žluté vesty nikde, silnice pomalovaná jak o filipojakubské noci ale rozhodně nevyznačující přechod a maminka s kočárkem těsně uniknuvší konfliktu s plechovou bednou na čtyřech kolech (naštěstí byla rychlejší než fotograf). Ano, tak takhle si odborníci ve Šlapanicích představují, že pro bezpečnost něco udělali! Ho….o!

 

Když se zdraví nedaří, zajdi si k lékaři (ale kam?)      28. srpna 2017

Ve Šlapanickém zpravodaji 2/2017 byl zveřejněn přehled zdravotnických zařízení. Přesněji – dost nepovedený přehled s řadou chyb v údajích i řazení. Zvoraný výplod vyvolal odezvu nejen občanů, ale i zastupitelstva, ba i Komise pro informace a média. Bylo přislíbeno, že oprava vyjde v následujícím čísle, leč kde nic, tu nic. A tak další pokus o přehled zdravotnických zařízení vyšel až v čísle 4/2017. Jaký? Jedním slovem ÚŽASNÝ!!!! Opět se nepodařilo seznamu dát jednotný řád, tentokrát už není řazeno ani podle abecedy a ač KIM doporučila rozdělení dle oblastí, tak ani to nenastalo. Nejlepší hovadinou v „logickém řazení“ pak bylo vyhodnoceno zmatené zařazení Lékařských služeb první pomoci (LSPP) na různá místa seznamu. Tu bezesporu nejlepší legraci ale skýtá pseudoomluva na konci veledíla. A prý že předešlé chyby byly způsobeny „neaktualizovanou databází, kterou měla redakce k dispozici“. Ano, čtete dobře!!! Za všechno totiž může databáze (!!!) a nikoliv (jak by se dalo předpokládat) nějaký nýmand, který si správnost databáze neověřil a přesto ji dal do tisku!!!! Takže zveřejněná „omluva“ už nemůže být brána ani jako legrace, neboť tu jde o naprostou drzost.

Závěrečné zamyšlení je podobné jako u předcházejícího příspěvku. Nějakej ouřada něco zdrbe, po nápravě volají občané, zastupitelé, ba i KIM vydá doporučení a výsledek = nula. Ale pstruh smrdí od hlavy. Dobrý manažer by u očividně nefungujícího PR oddělení sjednal pořádek jak u pěšáků tak u vedoucích. Šlapanický manažer nedělá nic. A dál nechá vypouštět do éteru hovadiny tohoto typu:

Čest práci, soudruzi!

 

Tak nám zabili Ferdinanda!                                              24. srpna 2017

A nejen to! Taky nám zavřeli Jiříkovskou. Nojó, ale tam je přeci nově nainstalovaný radar. A koho teda bude měřit? Je to záhada: když dokonce i zastupitelé ve shodě s veřejností nesouhlasí s instalací radaru právě na toto naprosto nevhodné místo (místo aby zůstal na mnohem potřebnějším - Brněnské), stejně si úřad udělá co chce. A tak máme na Jiříkovské radar. A na čtyři měsíce úplně na hovno!

 

Incident na slavnostech                                                    18. srpna 2017

Na letošních 374. Šlapanických slavnostech se odehrál neobvyklý incident. Způsobil jej muž v dokonalé masce premiéra ČR, který se objevil v blízkosti vrcholového managementu dědiny. Jak se později ukázalo, zjevně si ale spletl datum a slavnosti s letním průvodem masek. Šlapanická oficiální média sice uvedla, že šlo o skutečného premiéra, ale kdo by věřil tomu, že si vedení dědiny na tradiční akci pozve bezperspektivního Bohuša, kterého už za dva měsíce socani oprávněně obviní z volebního neúspěchu a pošlou tam kam patří. Jó, to kdyby místo něj pozvali Míšu s Džeronýmem (který navíc v dědině pobejvá) ….

P.S. (22. srpna): tak už se ví, proč právě Bohuš!!! Šlo o snahu pomoct občanům Šlapanic v době máslové krize, jeho zdražování a nedostatku. A Bohuš přece má tolik másla na hlavě ....

 

Šlapanickému divadlu hrozí zánik!                                   14. srpna 2017

Ano, zdá se, že je tomu tak. Šlapanickému ochotnickému divadlu, které je schopno připravit premiéru jednou za pár let, vyrostla nebezpečná a aktivní konkurence. Novým hráčem na kulturním trhu se stal spolek Šlapanické zastupitelstvo, kolektiv, který chrlí jedno představení za druhým, několikrát do roka. Zatím poslední díl se odehrál 7. června 2017. Na některé satirické scénky se podívejme podrobněji.

Hned úvod zasedání byl z důvodu rezignace dvou zastupitelů zpestřen jmenováním nových, zejména nového socana. Další v pořadí však postupně rezignovali a tak se podařilo místo obsadit až čtvrtým v pořadí. Je tedy záhadou, proč u socanů kandidují lidé, kteří, jak se ukázalo, vlastně ani zájem o dědinu nemají.

O nejkomičtější scénky se dílem rovným podělili tupani a socani. Mít předkupní právo a nevědět o něm (zastupitel nejvyššítupannuladevět) je stejná sranda jako socanský pokus o zpochybnění dotací pro šlapanické spolky způsobený totální neschopností si ověřit fakta. Obecenstvo oba humorné výjevy odměnilo dlouhotrvajícím smíchem a potleskem za obdivuhodný výkon. Scénky ale odhalily, že post zastupitele může vykonávat úplně každý a ani potřeba alespoň nějaké základní inteligence v tom nehraje žádnou roli.

Zajímavým tématem pak bylo zjištění, že do dnešního dne vlastně nikdo neví, kde přesně má stát nová železniční zastávka u Brněnských Polí. Jak správně poznamenal zastupitel Bonča, z předložených podkladů nelze nic poznat a podle tajemníka soubor pédéef s mapkou nelze pro ujasnění na místě promítnout na velké plátno v místnosti zasedání (ty vole, to só teda odborníci, je to samé počítač a projektór a úplně na prd!!!). S určitostí se ví jen, že „na konci Jungmannky“. A taky se s určitostí ví, že dosažitelnost druhé strany kolejí pro cestující bude podchod. Jenže „na konci Jungmannky“ je železniční trať utopená několik metrů pod okolním terénem, takže si zde podchod lze jen těžko představit. Z úst představitelů města tady nepadne žádné jasné vysvětlení, což není na závadu hlasování, kdy herci v podstatě jednoznačně hlasují pro. O další komický průběh diskuze k tomuto bodu se postaral jeden lidový herec. A prý aby se prověřilo, jak budou v dědině zastavovat vlaky, protože to určitě nebude v obou stanicích. Poznámka chvályhodná!!! Jenže - na tuto skutečnost upozorňovalo Zrcadlo už 25. září 2014, tedy v době, kdy lidoví hoši postavili předvolební kampaň na „Stop zácpám ve Slatině“. Lidoví hoši tenkrát na tuto základní otázku nedokázali odpovědět a hle – probudili se po třech letech!!! Tak aspoň něco!

V další z komických scének se diváci dozvěděli, že místo komplexního řešení parkování v ulici Nádražní se na ní udělají pouze tři vyhýbací místa (samozřejmě na úkor parkování). Ó, jak prozíravé! Cílevědomá snaha úřadu dále zmenšit počet míst k parkování v dědině už přináší konkrétní plody!

Závěrem zmiňme povzdechnutí místostarosty na téma trestního oznámení ve věci odkupu „papíren“ s dramatickým povdechnutím, že pokud se vše bude řešit trestními oznámeními, za chvíli nebude chtít práci zastupitele nikdo vykonávat. Hmmm, zajímavý pohled. Leč vzpomeňme situace před pár lety – spolek Pure se tehdáž pomocí petice a dalších právních kroků domohl zrušení stavby průmyslové zóny. Zcela správně! Ale proč se nyní neměří stejným metrem, když za nákup bezcenného pozemku chce dědina utratit 20 melounů? Řešení je velmi jednoduché – nedělejme krávoviny a nebude trestních oznámení. Jak prosté, Watsone!

Kromě výše uvedených komických výstupů se zdá, že humor vstoupil i do písemné formy zápisu zastupitelstva. Na několika místech je totiž uvedeno doslova: v rozpravě vystoupili pan A, pan B a paní C. Bohužel obsah této diskuze jaksi chybí. A to jde o zápis ověřený!!!!! Úřad se zřejmě rozhodl postupovat v rámci úspor papíru a zápis z následujícího zasedání bude vypadat takto: Zastupitelstvo se konalo. Ověřeno. Podpis. Tečka.

Ani technická stránka obrazového záznamu nepostrádá vtipných momentů. V pasážích, kdy při plně vytaženém zoomu kamera švenkuje místností, vás napadne jen jedno: prostě odborníci!!!!!!!

 

Slavnostní akt                                                                      8. srpna 2017

            

U příležitosti konání 236. Šlapanických slavností bylo pro občany slavnostně otevřeno prvních 26,5 metru cyklostezky směr Brno (ve směru do Šlapanic bohužel o metr méně). Další milimetry dlouho očekávané trasy budou zpřístupněny v nejbližších letech.

PS: pokud vás trošku mate pořadové číslo Šlapanických slavností, vězte, že dědina si na nějaké číslování až tak nepotrpí. V podstatě můžete uvést jakékoliv číslo a vždycky to bude správně.

 

... a máme Tě u prdele, blbý občane ...                                 3. srpna 2017

            

Že si tzv. tiskové oddělení úřadu dělá z občanů legraci je léty prověřená a známá věc. Nejnověji např. zveřejněním časového programu letošních Šlapanických slavností, kde podle sdělení úřadu nelogicky a nechronologicky sobotní večerní zábava v parku předchází např. odpolednímu setkání rodáků, ba i předání práva.

Vrcholem je ovšem oznámení o přerušení dodávky proudu koncem srpna ve Šlapanicích. Zpráva odkazuje i na plán inkriminované oblasti - viz přiložené obrázky. Tááák ty blbý občane, a hádej kde to je!!!! A proč se vlastně zdlouhavě zveřejňuje vypnutí proudu, které se občanů vůbec netýká? Že jde ze strany šlapanického úřadu o drzost a demenci je z uvedených informací vcelku jasné. A je neuvěřitelné, že tato drzá chátra zjevně nepodléhá žádnému nadřízenému, neboť ten už by s ní dávno zatočil! Závěrečná otázka zní: nebylo, soudruzi, té vaší prdele už příliš???????

 

Vrť sa, dieuča... aneb jednosměrné myšlení                  26. července 2017

Ponurou dopravní situaci ve Šlapanicích se Místní národní výbor pokusil rozveselit návrhem o zjednosměrnění některých ulic. A nutno říci, že v oblasti ulic Sušilova, Kollárova a spol. se vtip podařilo dotáhnout k dokonalosti. Obyvatele celé oblasti dotlačil do špuntu. Jak jinak lze nazvat situaci, že kdokoliv se dostane do horních částí zmíněných ulic, nemá jinou možnost jak oblast opustit než ulicí Těsnohlídkovou. Jenže ta je díky parkujícím automobilům už v současné době průjezdná dost nepříjemně, natož když se počet aut po vtipné úpravě znásobí. Řešením by zde snad byl zákaz stání, jenže tím by dědina přišla o fůru parkovacích míst a volebních hlasů. Hlavu zamotanou budou mít obyvatelé ulice Bratří Mrštíků, ti se budou vesele točit stále dokola ať už při příjezdu domů nebo odjezdu z něj (viz obr.). No aspoň nebudou chlastat, podnapilí by totiž domů absolutně netrefili. Nehledě na to, že při cestě např. do kostela budou obyvatelé této oblasti objíždět půl dědiny.

Dopravní řešení v podobě jednosměrek je vždy krajní řešení i v rovinatém terénu. Jednosměrky v kopci jsou ale totální zhovadilostí, která kromě nadávek obyvatel přinese jen zvýšení zplodin a hluku a jejich koncentraci do jednoho místa. Naprosto nesmyslně se jeví navrhované řešení Kollárky – jedna část „hore“ a druhá „dole“ (proč ne celá "dole"?). Záhadou je, proč prioritně neřešit Sušilku, která je dostatečně široká pro jízdu oba směry a parkování zde neřešit tím nejjednodušším způsobem – vybudováním ekologického stání mimo silnici, zvláště když pozemky patří dědině (o financích zde nebudeme mluvit, dědina jich má zjevně dost, když si může lajznout koupit bezcenný Šlapobyl). A nabízí se zde i jednodušší přikázané stání pouze na jedné straně vozovky.

Jedno je jisté. Kdyby někteří soudruzi přemýšleli před tím než kdejaký debilní návrh zveřejní, nemusel by onen návrh vzbudit tolik emocí a negativních ohlasů, že se kvůli tomu musejí svolat občané (samozřejmě o prázdninách, že) a pokoušet se je zklidnit.

 

Velká místa - velká sranda...                                       12. července 2017

            

K současnému trendu úprav „malých“ míst aktuálně přibylo i místo „velké“ a sic spojovací prostor mezi Brněnskou a Brněnskými Poli. Nutno podotknout, že místo krásou neoplývalo a tak byla současná úprava očekávána s netrpělivostí. Počátkem července tu nastoupila brigáda kapitalistické práce a zde máme výsledek. Při rekonstrukci byly použity nejmodernější technologie, např. pokládka asfaltu do hlíny bude mít jistě dlouhodobou životnost. Nevšedním řešením se ukázalo i zdvojení chodníku na dvě části – vyšší a nižší - při současné chůzi dvou občanů nestejného vzrůstu vedle sebe budou mít hlavy ve stejné výši, čímž jejich konverzaci nebude nic narušovat. V místě, kde se nový chodník napojuje se starším vedoucím od zastávky trolejbusu byl použit zajímavý prvek v podobě sloupu veřejného osvětlení přímo uprostřed křížení. Maminky s kočárky se však nemusí obávat nějakého zoufalého manévrování, po zvolání „Slópe, huhni“ totiž sloup efektně uhne. I vnitřní prostor mezi novým chodníkem a garážemi byl obohacen vkusnými estetickými prvky v podobě asfaltových fleků. Však se přijďte všichni podívat! Stojí to za to a je to zadax!!!!

A jak to bylo doopravdy? V pondělí 3.7. se z čista jasna na místě objevily přenosné dopravní značky „zákaz zastavení“ upozorňující na to, že již 4.7. budou platit. Jenže umístění těchto značek (časový předstih) jasně definuje vyhláška (nejméně jeden týden předem vyjma havárií) a ač má Město i svá informační média a plnou řiť různých fejsbůků, informace pro občany žádné. Nakonec, i ty značky postrádaly platnost, neboť přenosná dopravní značka musí být umístěna na tyči s červenobílými pruhy (platnost již od r. 1991) a nikoliv na jakési holé lešenářské trubce jako v tomto případě. Ač tedy značky v tomto pouťovém provedení neměly pražádnou platnost, jejich dodržování však bylo vyžadováno. Vytvoření jakéhosi chodníkového asfaltového oblouku s plochami o různé výšce, bez obrubníků a to ještě do hlíny asi nemá cenu komentovat. Důležitější ale je, že po umělém nově vytvořeném oblouku nikdo nechodí (statisticky 1 člověk ze sta), neboť se jedná o prodloužení trasy vedoucí z Brpolí k trolejbusu či naopak (vzpomeňme na chodníky z komunistických sídlišť a vyšlapané stezky v trávnících - lidé přece vždy chodí nejkratší trasou). A pokud nový chodník využije i nějaká maminka s kočárkem, čeká ji sloup veřejného osvětlení umístěný přímo uprostřed chodníku. Také příšerné zaplátování děr uvnitř prostoru vymezeném novým chodníkem a garážemi má k estetice daleko a zaasfaltování rozvaděče včetně kabelu v husím krku už je jen třešnička na tomto připáleném dortu. A k dovršení všeho pak nějaký moula v místních médiích upozorňuje, aby občané na novém chodníku neparkovali neb jde o chodník (ale jak to mají z různých podivných výškových vrstev asfaltu poznat?), čímž jen připomene, že výše popsanou prapodivnou úpravou Město přišlo o nejméně 10 parkovacích míst! Ale jako vtip dobrýýýýý a to vlastně šlo, že?

 

"Malá místa" ve Šlapanicích...                                           26. června 2017

            

lákají k posezení ...

 

Pracujem před ploše a blbce do koše ...                            19. června 2017

Oddělení pro nekomunikaci s veřejností je stálým zdrojem vtípků. Jenom jestli už jich není přespříliš. Tedy jde-li o vtípky. Při takovém množství přehmatů se nabízí jiná varianta: alkohol a psychotropní látky na pracoviště nepatří!

 

Úsměvy Rudého armějce ...                                              18. června 2017

Jeden by řekl, že ke glose z 5. května 2017 o novém kultu uctívání černého igelitu nejde nic dodat. Ale jde. O pokračování tohoto nádherného a humorného příběhu se pokusil vesnický facebook i Infokanál (anonymně), posléze se přidal i Šlapanický zpravodaj 3/17 (podepsána „Redakce ŠZ“, ale o koho jde se z tiráže nedozvíte). Vtipný text doslova uvádí:

Město Šlapanice naplánovalo na měsíc duben běžnou opravu sochy rudoarmějce, tak aby byla hotova do výročí osvobození Šlapanic 24. dubna. Mělo se jednat o odstranění mechů a impregnaci kamene, které prováděla restaurátorka paní Mrázová. Při práci se ale zjistilo, že hlava sochy je puklá na třech místech a hrozí její rozlomení. Proto musela být tato část sejmuta a zhotovena zcela nová, čímž se opravy protáhly až do 22. května a vyžádaly si 16 100 Kč. Za vzniklou situaci se omlouváme občanům, kteří se zúčastnili pietního aktu. 

A v čem je ten vtip? Znalý občan jistě tuší, že se jedná o jakési blábolovité zdůvodnění letošní komické scénky oficiálně nazvané „pietní akt k výročí osvobození.“ Neboť ve skutečnosti to bylo trošku jinak. Oprava Rudého armějce možná měla být do výročí osvobození hotova, ale do pátku 21. dubna si jí nikdo ani nevšiml. Toho dne se objevili restaurátoři a sochu oděli do černého igelitu. Slova o tom, že tomu bylo proto, že hrozí její rozlomení a proto se stalo co se stalo, mají však trhlinu (větší než na soše samé). Hlava sochy totiž byla puklá zhruba poslední 3 roky (!!!!) a tak by jistě vydržela ještě 2 dny do pondělního pietního aktu, popř. i těch pár týdnů do zvadnutí věnců. Aniž by došlo k nějakému trapasu. Místo toho někdo z úřadu devastaci povolil, někdo dokonce pozval k aktu u bezhlavého torza a někdo ten trapas i uskutečnil. A někdo pak měl nutkání blábolit v podobě omluvy. Snaha o pobavení občanů se prostě upřít nedá!

 

Na zácpu s humorem ...                                                     15. června 2017

14. června, v den počínající uzavírky na dálnici D1, se na webových stránkách dědiny objevila pozoruhodná informace o tom, že se očekává tvorba kolon, která se dotkne i Šlapanic. Zpráva vtipně načasovaná, protože nějaké upozornění několik dní dopředu by občan jistě nedocenil. Taky bývala doba - a není to nějak dlouho, sotva 2 roky - kdy podobnou situaci úřad řešil dohodou o nouzovém průjezdu Tuřanky. Ta se nyní díky uzamčené závoře a betonovému kvádru konečně stala neprůjezdnou, ale to pro mnohé soudruhy zkracovače není až takový problém a zvesela závoru objíždějí po zasetém poli. O nějakém zásahu příslušných orgánů nemůže být řeči, stejně tak o nějaké regulaci na kritické křižovatce u slatinského kostela.

A musíme opět vzpomenout i soudruha lidového poslance šlapanického, jež se často holedbá tím, že neustále jedná a jedná o dopravě a všude a furt o tom, aby k podobným situacím nedocházelo. Výsledek je nyní docela patrný.

A tak znovu na začátek. Informace o kolonách je úžasná, bohužel nenabízí žádné řešení, tak jak by občan očekával. Takže zase jenom plané žvásty neřešící vůbec nic!

PS: A radar prožívá žně, že jo!

 

Zbytečné kačky za zbytečné značky ...                                9. června 2017

Mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se klikatí nejen Říčka, ale i silnice. Úzká, klikatá, o kvalitě povrchu raději nemluvit. V každém případě se po ní dá jezdit, ale s největší opatrností a pomalu. A pro zpestření fádní jízdy někdo neváhal a v oněch místech vymyslel bezva vtip. Při výjezdu z Bedrásek nechal na značku "konec obce" umístit rychlostní omezení na 70 km v hodině. A to zřejmě jen proto, že pět metrů za značkou je sjezd k nějakému objektu mimo silnici. A hned za tímto sjezdem je další značka, která tu sedmdesátku ruší. Super, takže dál do nepřehledných a úzkých zatáček se už klidně můžete řítit povolenou devadesátkou (možná platí nějaké nařízení které takové opatření vyžaduje, ale proč teda není uplatňováno nikde v okolních obcích?). Ale když už tam to rychlostní omezení je, proč neplatí po celé trase až do Šlapanic, když členitost terénu stejně neumožní pelášit rychleji než padesátkou? A navíc – při výjezdu z Bedřichovic je toto rychlostní omezení pouhých 40 metrů za pravoúhlou zatáčkou, tedy v místě, kde by ani policejní BMW nedokázalo zrychlit na 50 km, natož na 70! Podobná situace je v opačném směru. Pár metrů před onou prudkou zatáčkou je rychlost snížena na 70 km. Jenže kdybyste v tom místě touto povolenou rychlostí opravdu jeli, je víc než jasné, že zatáčku nevyberete a skončíte ve škarpě. Zpomalit prostě musíte i bez značky. Je opravdu s podivem, že někdo takové opatření vymyslí, schválí a realizuje.

Naštěstí je tu příroda, mocná to čarodějka. S nástupem jara nesmyslné značky zakryla vegetací, čímž stvrdila jejich účel a sic, že jsou stejně úplně na hov..!

 

Jak jsme (za)bodovali ...                                                2. června 2017

   

Ve snaze pobavit občanstvo zveřejňuje Městský úřad ve Šlapanicích prostřednictvím svých médií pravidelné vtípky. Jedním z posledních bylo publikování výsledků bodování „Prezentace vín jihomoravských vinařů“ (pořadatel Přátelé dobrého vína v Bedřichovicích) konané 22.4.2017 v Bedřichovicích. První úsměvy vyvolal už fakt, že na čelním místě se umístil někdo, kdo ani nemá vinohrad. Salva smíchu pak následuje po přečtení vlastního bodování. Proč? Každý, kdo někdy slyšel slovo víno, ví, že v našich krajích se vína bodují dvěma metodami. Ta první a méně častá je tzv. dvacetibodová stupnice, kde číslo 20 je maximum a vína pod 15 bodů se už raději nehodnotí, nemá-li se urazit pěstitel. Druhou a velmi zažitou metodou je stobodové hodnocení, kde 100 bodů znamená špičkové víno a počet bodů pod 75 tvoří vína de facto nepitelná. A teď se znovu podívejme na tabulky, kterými nás nakrmil tiskový tým ouřadů: vítěz vín bílých - 32 bodů, vítěz vín červených 26!!! Z uvedeného je zřejmé, že se nemůže jednat o „dvacetibodovou“ metodu, ale podle té stobodové se ukázalo, že šlo o naprostý blivajz!

Ale pro správný pohled je vhodné poznamenat, že bodování vín podléhá přísné legislativě EU a při vší úctě bedřichovičtí „Přátelé“ na licenci nedosáhnou. Z těchto důvodů se nejedná o skutečnou „výstavu“, ale musí být nazvána toliko ochutnávkou, koštem či prezentací. A letos se pořadatelé formou ankety snažili získat jakousi zpětnou vazbu ve snaze příští ročníky ještě vylepšit. Tabulky zveřejněné ve šlapanických médiích tedy měly být opatřeny textem, který jasně deklaruje, že šlo o anketu a nikoliv o skutečné bodování. Jenže nebyly. To je tak, když tiskoví diletanti jen bezmyšlenkovitě zprostředkovávají jakékoliv informace a i ze slušných vín tak dělají nepitelné patoky!

 

Zpravodajec - místopisu neznalec                                   25. května 2017

Pokud jsme na těchto stránkách chválili vývoj  Šlapanického zpravodaje k lepšímu, poslední číslo (2/2017) zlepšujícímu trendu dalo pořádně na frak. Ale než se dostaneme k diletantským chybám faktů, napřed si projděme vtipné obsahové pasáže.

Na stranách 5 až 7 v rámci ankety zastupitelů jsou zveřejněny řečnické perly plné legrace, tak např. bratrů zastupitelů. Ten lidovější z nich se k situaci po opozičně prohraném hlasování o ICEC vyjadřuje doslova:  nevadí, dá se to vzít jako cvičení se v pokoře. Čímž vtipně propojil politiku a víru, tedy věci nepropojitelné. Buď je přece někdo politik a nebo křesťan, obojí je nesmysl (máme zde na mysli slušného křesťana). Ještě zdařilejší legraci vyplodil jeho Tupanský nula devět bratr. Za 8 let na radnici se naučil mluvit, tedy přesněji – používat odborná slova a spojovat je do podivuhodných kombinací. Dle toho vypadá i jeho odpověď na jednoduchou otázku zda si myslí, že město blokuje plánovaný obchvat Slatiny. Zde je v plném znění:  Jestli ho současné vedení města blokuje, nedokážu přesně posoudit, nicméně nevidím také žádné aktivní kroky pro jeho vybudování, spíše naopak. Takže jak? Blokuje nebo neblokuje? Jasným vítězem ankety zastupitelů však je jakýsi „nezařazený zastupitel“ (opravdu zajímavá funkce), který zavtipkoval zcela neuvěřitelně a sic, že „jestli šlapanickým obchvat Slatiny pomůže se ukáže až po jeho otevření!!!“ Nebude-li pršet, nezmoknem, huráááá!

Hned strana 8 přináší článek „Setkání s občany“. Dalo by se předpokládat, že jeho autor a tzv. historik bude mít aspoň základní pojem o místopise, ale nemá. Jednou uvede název „Brněnská pole“, hned na to zase „Brněnská Pole“, aniž by byl respektován místopis, katastr, název soukromé společnosti či realita. Velmi vtipné je i vyprávění o tom, jak obyvatele Brněnských P(p)olí trápí hnojiště Bonagra, které je umístěno blízko obytné zástavby (a nejen to – i z hlediska logistiky úžasné místo pro soutěž jak spotřebovat co nejvíce nafty). A prý proběhlo i jednání mezi městem a vedením Bonagra, kdy požadavek občanů bude zohledněn. A taky jo. V měsíci dubnu se páchnoucí hromada zvětšila zhruba 2,5x!!!!  Skvělý výsledek!

Podle strany 10 by se měla revitalizovat zeleň v okolí vodní nádrže Ponětovice. Pravděpodobně jde o záslužný čin, ale z obsahu článku šlapaničtí občané netuší, proč Šlapanice revitalizují rybník v Ponětovicích, když katastrálně se Šlapanicemi nijak nesouvisí. Vysvětlení pražádné. Vtipný to článek!

Na straně 30 najdeme skorocelostránkovou vtipnou inzerci na tvářecí stroje a manipulační techniku.

Na straně 32 by se dal pochválit článek Honební společenstva. Myslivci se konečně věnují problematice a dokonce použili správného názvosloví i citací vyhlášek. Je jen škoda, že až dva roky po nesmyslech kterými dříve krmili občanstvo (viz Zrcadlo 22.5.2015).

Strana 39 přináší článek šlapanického „historika“ Zločin a trest. Škoda, že jde jen o povrchní informace. Někdy v únoru 2016 přišel šlapanický úřad s iniciativou rekonstrukce drobných památek financovaných pomocí dotace a občanstvo bylo vyzváno, aby na případné drobné památky upozornilo. I našli se občané, blbí a iniciativní, a ve snaze městu pomoci tak učinili. Jednalo se např. o volně ložený kámen, který se jako vejce vejci podobá křížovému kameni dnes umístěnému v parčíku u Rudého Armějce (shodou okolností nedaleko něho). Soudruh historik se ovšem nechal slyšet, že (doslovná citace) v žádném případě o křížový kámen nejde, neboť ve Šlapanicích už dva jsou! Pokud vám odpověď připomíná rok 1832 a nesmrtelný citát tehdejšího ředitele patentního úřadu ve Washingtonu (Navrhuji zrušení patentního úřadu. Vše už bylo vynalezeno a nic nového už nelze objevit), trefili jste do černého!!! Pochopitelně následoval dotaz blbého iniciativního občana oč se tedy jedná, když ne o křížový kámen. Na odpověď úřadu se čeká už rok a čtvrt a nebudeme si dělat zbytečné iluze, že slušnost někoho na úřadě dokope k reakci, neb na některých primitivních odborech o ní nemají ponětí.

A teď se konečně podívejme na technicko-jazykové pojetí druhého letošního čísla. Na dnešní dobu docela průser. Například názvosloví je totálně nezvládnuté, někde se vykytuje název Brněnská pole, jinde jsou to Brněnská Pole, někde se ulice nazývá Lípová a o kousek dál jen Lipová, také správná jména zastupitelů jsou zjevným oříškem a neuvěřitelnou pitomost vidíme u fotek na poslední straně, kde se komusi podařilo vytvořit z Jiráskovy ulice dokonce Jiráskovu čtvrt (kterou ale nezná žádná instituce či mapa, jen neoficiální textík na městském webu)!!!! Co na to Pravidla pro vydávání Šlapanického zpravodaje z 15.6.2016 - bod 6, odst. d?

Barevné úpravy jsou dílem Zrcadla

Ale to ještě vůbec nic není proti rádoby informačnímu seznamu pod názvem Policie a zdravotnická zařízení ve Šlapanicích (strana neoznačena). Ale musíme začít od začátku. Před léty, při vzniku současné podoby městského webu, někdo vytvořil stránku, kde měly být kontaktní informace na šlapanické zdravotnictví. Myšlenka dobrá, provedení, jak je v dědině zvykem, amatérské. Byl vytvořen jakýsi chaotický seznam, snad podle abecedy. Oč přehlednější by bylo, kdyby lékaři byli seřazeni do celků dle oborů, čil např. praktičtí, zubní, odborní, veterinární, atd. Ač občanstvo toto dílo kritizovalo, ač se různé komise snažily o nápravu, nebylo nikoho, kdo by vcelku jednoduchou operaci dotáhl do konce. A tak je tam dodnes. A pak, v dubnu 2017, se objeví Šlapanický zpravodaj a v něm mohla být i přehledná tabulka zdravotnických kontaktů. Mohla, ale není. Nějaký moula prostě a sprostě okopíroval onu zbabranou cikcakstránku z městského webu a jednoduše ji vložil do zpravodaje. Bez špetky přemýšlení. Ale přece jen, nějaká invence by tu byla – oproti webu jsou opraveny názvy lékáren. Vtipné!

Škoda, Šlapanickému zpravodaji byla nastolena dobrá cesta k lepšímu, poslední číslo je ale důkazem, že konečná podoba nikoho až tak nezajímá a nikdo ji nekontroluje. Protože jinak by tam výše popsané pitomosti nemohly být. Tedy pokud se nejednalo o vydání aprílové. 

 

Jak se vede, Ráďo? II. díl                                                 17. května 2017

Šlapanický nový radar nezaujal jen veřejnost (viz diskuze na FB-Š), námitky vznesli dokonce i zastupitelé a to ohledně přesouvání radaru z Brněnské na Riegrovu (17. ZM – 29.3.2017). Pro upřesnění – Riegrova ulice, to je ta klikatá úzká nudle, kde se nejde rozjet ani na povolených padesát km, natož je překročit. A tak údiv vyvolal nejen vlastní nápad umístit radar zrovna sem, ale i to, že tento podivný nápad namísto podivení se a použití rozumu na úřadě někdo kladně zúřadoval. Diskuze zastupitelů na dané téma vyvrcholila komickým výstupem soudruha tajemníka, který oponoval tím, že umístění radaru musí schválit Policie ČR a místo samotné musí splňovat řadu podmínek. A jako příklad uvedl, že v místě umístění radaru se musí nacházet např. škola, přechod pro chodce apod. (přesná citace). Fajn. Jenže v místě, kde nyní nový radar měří jak divý – na počátku dědiny ve směru od Brna, se nenachází ani zmiňovaný přechod ba dokonce ani škola. A o komickém blábolu roku je rozhodnuto! A tak si ouřad z lidí zase udělal prdel, jinak nazvat nelze! Protože chytrý tajemník by jmenoval podmínky, které byly určující pro umístění radaru tam kde nyní je. Ale stejně – podmiňovat měření rychlosti nějakými objekty či subjekty namísto měření v místech kde všichni vědí, že prasata jezdí jak prasata, je hodno pitomosti moci úřední. Jak uvedeno v článku níže – skutečná bezpečnost úřady nezajímá, alespoň to tak dávají najevo.

A pro vyvrcholení celé komické scénky ještě tento dodatek: když se ví kde se měří, určitě si vícero řidičů rychlost hlídá. Velmi praktické se tedy jevilo sledování velkého displeje s údajem rychlosti na Brněnské. Bohužel jde o čas minulý, displej byl odmontován, zřejmě proto, aby se řidiči čučeli na malinký údaj na palubní desce svého auta místo sledování provozu. Jak se dalo předpokládat, displej s radarem bude nyní namontován jinde, pochopitelně na místě s minimálním provozem a s vozovkou ve stavu tankodromu, která sama o sobě rychlou jízdu neumožňuje. Tož čest práci!

 

Jak se vede, Ráďo?                                                            12. května 2017

Umístění radarů měřící rychlost může být dvojí. Buď se umístí tam, kde skutečně plní funkci prevence a nebo na začátku či konci obce s funkcí vybrat co nejvíce pokut do obecního rozpočtu (pozůstatek socialistické metodiky). I ve Šlapanicích si nový radar pořídili. A z jeho umístění lze usoudit proč. A tak se standardně (a bohužel i stacionárně) zase  měří v místech na počátku obce, kde o nic nejde. A jinde v obci, kde prasata jezdí jak prasata se zase měřit nebude, protože skutečná bezpečnost nikoho nezajímá a měření na počátku obce (dokonce ještě dříve) je to nejjednodušší alibistické řešení. Nové radary s kamerou identifikují nejen typ a poznávací značku vozidla, ale i tvář řidiče. Šlapanický radar má údajně vlastnost, že měří rychlost vozidel jak při vjezdu do obce, tak i při výjezdu. Dle čeho se ale identifikuje řidič jedoucí odvráceně od radaru? Buď tedy jsou někde skryty další kamery a nebo se řidiči identifikují zezadu dle počtu chlupů na prdeli. Je totiž známo, že Fanóš tam má chlupů pět, kdežto Lojza jen tři! Ke snížení rychlosti slouží i jednodušší zařízení než je drahý radar vyžadující obsluhu, vyhodnocení, energii - např. příčný práh. A je s podivem, že např. na ulici Těsnohlídkova nebo Sušilova, tedy v místech, kde se zas až tak rozjet nemůže ani to prase, jsou příčné prahy přemnoženy. U vjezdů do obce však ani jeden!

Po týdnu činnosti radaru zveřejnilo umělecké oddělení úřadu graf činnosti radaru. Z vtipného rozlišení a kvality obrázku není poznat skoro nic, z legendy ještě méně.

Zajímá vás co znamená zelený a modrý sloupeček? Je to jednoduché – legenda ukazuje, že zelený znázorňuje: 01.09. KR, kdežto modrý ukazuje 01.09. KR!!!! Je vám jasný ten rozdíl? Jak vidno, umělecké oddělení opět vyrobilo šmejd a ještě si dovolí jej publikovat!

Problematika radarů je samozřejmě mnohem hlubší, ale napřed počkejme, co z úřadu vyleze. Vyhodnocení činnosti radaru má být zveřejněno v nejbližším Zpravodaji.

I tak lze říci, že jediný Radar který má smysl je ten z M.A.S.H.!

Zajímavý nápad a zaručený způsob zpomalení dopravy se objevil ve druhém květnovém týdnu na výpadovce k Brnu. Stačí – samozřejmě bez sebemenšího varování a omezení rychlosti přenosnou značkou - vyfrézovat díry, na ně umístit reflexní sloupečky a to vše cik cak. To by v tom byl čert, aby to nefungovalo!!!

 

Bezhlavý rytíř aneb „to nevymyslíš“!                                 5. května 2017

Jaro roku 2017 bylo neobvykle chladné. Neočekávané mrazíky daly zabrat přírodě, která už už začala kvést. A chlad se tentokrát podepsal i na památkách. Proto se ve Šlapanicích rozhodli počasí čelit. Pomrzlé stromy už se zachránit nedaly, ale u kamenných relikvií naděje na záchranu ještě byla. První - a dnes už se dá říci že i úspěšná - zkouška se uskutečnila na soše Rudého Armějce. Soše byla odejmuta hlava (dle zkušeností právě hlava trpí v jarních mrazech nejvíce) a torzo bylo zahaleno do černého mrazuvzdorného plastu. V tomto stádiu socha přečkala i každoroční pietní akty konané k výročí osvobození Šlapanic. Poděkování za péči a za důstojnost piety patří soudruhům z Národního výboru.

A teď si ctěný čtenář jistě řekne, že i legrace má své meze. Je to pravda a dělat si legraci z vážné věci není vhodné. Ale legraci zdaleka ne takovou, v jejímž duchu se tento příběh udál ve skutečnosti. Posuďte sami:

Pomník Rudého Armějce stojí v parčíku na Brněnské ulici léta letoucí na paměť osvobození Šlapanic 24. dubna 1945. Léta letoucí se v den výročí koná větší či menší pietní akt. Nejinak tomu bylo i letos. I když…, k drobné změně přece jen došlo. Pouhý jeden (!!!)pracovní den přede dnem výročí dorazili k soše restaurátoři. Při jejich půldenním odborném zásahu byla sňata a odvezena hlava a zbytek sochy byl zahalen v černý plast. Ani tato drobátko neestetická úprava nezabránila vedení Městského úřadu aby plánovaný pietní akt u bezhlavého torza v černém plastu neuskutečnilo. Kdo neviděl, neuvěří!!! Pokud jsme si v minulosti na těchto stránkách povšimli buranského nepietního chování představitelů města (visící kravaty, rozepnutá saka – viz 18.5.2013), pak letošní klanění se černému igelitu učinilo z pietního aktu totální frašku.              

Na celou komedii ale musíme pohlédnout ještě z dalšího úhlu. Socha Rudého Armějce byla naposledy rekonstruována na podzim v r. 2009 (tak to moc dlouho nevydržela, že?). Od té doby stojí netknuta až do letošních oslav osvobození. To, že nyní k rekonstrukci došlo pouhopouhý jeden (!!!!) pracovní den před každoročním pietním aktem přece Někdo musel pečlivě naplánovat a Někdo schválit. A Nikdo práce nezarazil a nepozdržel ani o ten jeden jediný den, ač se o nich na úřadě vědělo a Město na akci dokonce zvalo (viz pozvánka na FB - proč jen na FB?). Šlapanický úřad na toto téma mlčí. Ale i kdyby nemlčel, žádné vysvětlení typu „restaurátoři neměli jiný termín čas“ nemůže obstát. Byla to prostě děsná a zbytečná krávovina, která naprosto znevážila pietu.

Publikované foto Městského úřadu                   Pozvánka (proč jen na FB????)

                                   

Ale to není všechno. Je dobré si připomenout, jak se k akci postavila šlapanická oficiální média. Za zmínku stojí už „pozvání“ na FB nesmyslnou informací. Věta:  „…v pondělí 24.4. se koná 72. výročí osvobození Šlapanic“ je češtinářskou perlou svědčící o úrovni tiskového oddělení. Ač k pietní frašce došlo v pondělí a v úterý se v týdenním intervalu aktualizuje místní televizní Infokanál, o akci se neobjevila žádná zmínka ani fotka (to až po týdnu!). Fotky se druhý den objevily jen na Xichtoknize. Jaké? Rozhodně ne úplně fér, jak to vidíme na koláži výše. Realita totiž byla o dost vtipnější:

    Skutečná situace

A ještě jedna zajímavost. Jak psáno, v předvečer pietního aktu se kolem sochy půl dne motali restaurátoři. Stejně tak dalšího půl dne po pietní frašce. Že svůj automobil zaparkovali v blízkosti sochy a tak jak jej zaparkovali by bylo akceptovatelné, kdyby si vyložili či naložili materiál či nářadí a pak přeparkovali. Nechat ale automobil zaparkovaný přímo na frekventovaném chodníku 2x půl dne (a to i když odešli na hodinový oběd) bylo dost arogantní. A tak občané prostě překážku museli obcházet. A zarážející je i to, že příslušné městské orgány nečinili žádná příslušná opatření. Holt slušnost je přežitek a předpisy platí jen pro někoho.

  

Nově zavedený kult uctívání bezhlavého černého igelitu se opravdu povedl. To prostě nevymyslíš …

 

Vítej zpátky ...                                                                     2. května 2017

 

      

Nedávno (14. dubna) jsme si tu ukázali šlompáckou práci PR oddělení šlapanického úřadu v podobě totálně zvorané informace o velikonočních obřadech v kostele. Slušností by bylo, aby se někdo z aktérů omluvil a věci uvedl na správnou míru. Jenže slušnost nečekejme, arogance - ta má dneska navrch! A tak místo omluvy informace zmizela úplně. Jak za starých časů lidových soudruhů. Tož vítej zpátky, cenzuro...!

 

Šlapobylský sarkofág ...                                                     27. dubna 2017

                  galerie slibů

O ekologické zátěži v areálu bývalé Dehtochemy ve Šlapanicích už bylo popsáno hodně papíru. A těch slibů, zvláště předvolebních, a těch bláznů, kteří věřili těm co slibovali, a ….  td. Namátkovou galerii slibů za posledních 11 let v nichž excelovali lidoví soudruzi ve spolupráci s tupanama nula devět vidíte na obrázku.

Na jaře 2017 se ale věci konečně daly do pohybu. Nejprve se uskutečnila náležitá propaganda, např. v podobě videošotů, kde se zastupitelé šlapáňští k problematice vyjadřují. Kromě seriózních názorů se ale našli i šprýmaři, kteří správně nedokázali ani spočítat počet roků, kdy bydleli na Nádražce. Dva zastupitelští šprýmaři se videoakce odmítli zúčastnit. O důvodech zastupitele který zastupuje jen sám sebe lze spekulovat, důvody toho druhého jsou ale jasné každému a dědina se oprávněně směje.

No a pak došlo ke svolání slavného zastupitelstva a dlouhé, předlouhé diskuzi na téma řešení ekologické zátěže. Někteří tupani do ní dokázali zahrnout i stavby, kterých se svolané zastupitelstvo vůbec netýkalo (Kolíbka) a ukázali jen, že závist, pomluvy a neinformovanost mají v dědině stále tradici. Ale zpět k diskuzi. Padaly myšlenky chytré (dokonce i z opozice), padaly myšlenky méně chytré, padaly myšlenky i blbé – to vždy záviselo na úrovni jednotlivého zastupitele. Ale z množství různých názorů by se jistě dal poskládat nějaký kloudný výsledek, který by byl přijatelný pro všechny. Ale nestalo se. Pro rozumné kompromisy se jaksi nenašel prostor. A tak zvítězila politická linie nepolitického subjektu. Odhlasovaný návrh se totiž v konečném důsledku rovná tomu, jako kdyby se s kontaminovaným areálem nedělalo vůbec nic, pouze s tím rozdílem, že kdyby se nedělalo nic, zbytečně se neutratí odhadovaných nějakých 70 melounů. Na celkové vyčištění může občanstvo zapomenout a zabetonovaná plocha se stejně nedá použít pro nic jiného než pro současné estetické hrůzy. Inu řešení – při vší úctě k názvosloví – docela nečisté. A navíc se vytvořil prostor pro rozvoj občanské fantazie. Nejčastějšími slovy zde jsou: provize, "vejvar", politická ješitnost a dál už jenom píp, píp a ještě jednou píp …

 

Vzhůru za kulturou ...                                                        25. dubna 2017

    

Šlapanice jsou vískou kulturní a v té nemůže zaostávat ani místní část Bedřichovice. A tak v sobotu 22. dubna 2017 zde uspořádali rovnou dvě zajímavé akce. Osadní vébor zorganizoval "Košt vína", zatímco Přátelé dobrého vína pořádali tradiční "Prezentaci vín jihomoravských vinařů". Obě akce se povedly a byly hojně navštíveny. Je jen škoda, že někteří dodnes neví, jak se co jmenuje ...

 

Krádež a odhalení ...                                                        22. dubna 2017

1    2

Pozorným občanům jistě neušlo, že v nedávných dnech došlo ve Šlapanicích k těžkému zločinu a to k proradné krádeži jednoho z architektonických skvostů města přímo z díla největšího z architektů (obr. 1). Po uměleckém díle zde bohužel nezůstalo ani stopy. Sám největší z architektů byl činem tak otřesen, že vzápětí na to omylem v rozpočtovém výboru Parlamentu prosadil zvýšení poslaneckých náhrad.

Nyní se v parku U rudého armějce objevila neobvyklá aktivita (obr. 2) ze které je patrno, že je vše připraveno k odhalení nového pomníku. A i když Národní výbor zatím nevydal žádnou oficiální informaci, z textu na podstavci je patrno oč půjde. Tak alespoň malé zadostiučinění!

 

Nová velikonoční tradice ...                                               14. dubna 2017

aneb Idioti informují

      

K dokonalému zmatku vzniklého už chybou v březnovém vydání Okénka (termíny velikonočních mší) přispěl neuvěřitelnou zprávou i oficiální web vesnice Šlapanice. Obřad "Vzkříšení" konaný tradičně na Bílou sobotu zrušil a termín přesunul na Velký pátek (obr.1)!!!!!!!!!!!!!!! Občané se tímto vyzývají k hojné návštěvě, neboť akce se v budoucnu už nebude opakovat.

O diletanské práci PíáR oddělení šlapanického úřadu píše Zrcadlo poměrně často. Hned u onoho zbabraného textu je ale přiložen originál programu velikonočních obřadů ve šlapanickém kostele zkopírovaný z webu farnosti (obr. 2). A tak velmi rychle zjistíme, že nějaký ouřada, byť se v problematice nevyzná, nedokázal ani správně zkopírovat jasná fakta. Tentokrát tedy už nejde o diletanství. To musel zbabrat naprostý idiot zaměstnávaný úřadem, jehož pracovní náplní není nic jiného, než opakovaně publikovat krávoviny. A smutné je, že ta hovadina visí na vesnickém webu už od pondělí 10.4. aniž by si jí někdo všiml, natož opravil....

A ještě drobnost: ač jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce, úřad ani nedokázal zveřejnit přáníčko občanům prostřednictvím zpravodaje, infokanálu ba ani webu (zůstalo skryto jen kdesi na jakémsi facebooku, který je většině občanů šumafuk). Achjo ...

 

... jak jedli vtipnou kaši ...                                                30. března 2017

Projdeme-li si jednou za čas šlapanická média, získáme informace solidní a věcné, ale taky jiné, které hýří vtipem. Na ty veselé se mrkněme popořádku:

 

Zápis z dopravní komise: Hned ve 2. bodě se dočteme, že návrh pasportu dopravního značení byl již třikrát (!!!) vrácen Policií ČR s připomínkami. Kromě toho, že chybí informace kdo jej vlastně vypracoval, se zdá být toto téma velmi zajímavé a zaslouží si samostatný článek, samozřejmě až přijde správný čas. 

Bod 3 ovšem také stojí za řeč – slyšte, slyšte: Kamerový systém – kamery jsou zastaralé a ve špatném technickém stavu, stejně jako kabeláž. Tak to je opravdu bomba. Po sotva sedmi letech jsou kamery ve špatném technickém stavu, stejně jako kabeláž? Ale to přece nemůže být samo sebou. Buď zařízení ve špatném technickém stavu bylo od počátku (někdo jej přebíral, že? – ostatně nad podivným technickým řešením se tenkrát pozastavil kde kdo) a nebo se do špatného stavu dostalo špatným zacházením a špatnou údržbou. Z obojího lze vyvodit důsledky. Leč komisní sdělení příliš nekoresponduje s oslavnými články na kamerový systém ve Šlapanickém zpravodaji. Např. v čísle 5/2015 na str. 12 se píše nejen o obnově sw, ale také o finanční částce určené na údržbu (jen v r. 2015 padesát litrů). A ejhle, najednou je všechno jinak. Takže z výše publikovaného textu spíše vyčuhuje, že si někdo chce nechat zaplatit novou hračku. Kdyby se např. jen v Brně měnily kamery s kabeláží každých 7 let, tak už by dávno nejezdily šaliny, protože by na ně nezbyly peníze z rozpočtu.

Vtip nepostrádá ani zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství. Např. stať o podnětu ke vzniku Vyhlášky města Šlapanice, která by upravovala vjezd, pohyb a parkování motorových vozidel na polních cestách a cestách vedoucích do volné krajiny. Otázkou je proč, když uvedené činnosti jsou dávno ošetřeny „státní“ vyhláškou o pozemních komunikacích, konkrétně o účelových komunikacích. Ty jsou jasně definovány, stejně tak jako jsou jasně definovány tři možnosti vjezdu na tyto komunikace. Z nich vyplývá, že 98% aut pohybujících se např. po Tuřance tyto tři možnosti nesplňuje, přesto příslušné orgány nevyvíjejí příslušnou činnost. Je samozřejmě známo, že legislativní nedokonalost jmenovaného zákona je mnohými právníky napadána. Případné další řešení ale rozhodně není ve vydání nějaké místní vyhlášky (viz např. ta o nedělním tichu, sekačky stejně jedou a nikdo nic neřeší, protože kde není žalobce, není soudce), protože jak občan Šlapanic nezná místní vyhlášku ze Lhoty u Berouna, tak občan Lhoty u Berouna nebude znát místní vyhlášku Šlapanic. Co ale budou znát všichni je jasné dopravní značení!

    

Úsměv vyvolá i další bod jednání téže komise a sic: Komise navrhuje k osázení zelenou plochu v lokalitě Brněnská pole u kruhového objezdu mezi školkou a obytnými domy. To je velmi odvážný návrh, zvláště když tato plocha je určena k zástavbě (viz obr.) a také proto, že plocha je soukromým majetkem soukromé společnosti a nikoliv Šlapanic.

 

Poslední zastavení bude u čerstvého vydání farního Okénka (březen 2017), konkrétně jeho ekonomické přílohy. Ekonomické údaje jsou zde zpracovány velmi přehledně a především lidsky, úřad by se mohl učit, jak některé údaje lze přeložit do normální lidštiny. Přesto se bláboly nevyhnuly ani této tiskovině. Na str. 3 najdeme chronologický výčet činností na které byly vynakládány peníze farnosti. Také se dočteme, že de facto po roce 2000 se „podařilo postavit tři nová venkovní schodiště“, ale protože i při pečlivém pohledu na kostel žádná nenajdete, je jasné, že je buď někdo ukradl, a nebo, a to je pravděpodobnější, jde o další lidový pokus o srandu.

Tak co myslíte - jedli vtipnou kaši nebo jde o špatné literární zpracování zápisů? Asi obojí ... a nejen to!

 

Přinde jaro, přindéééé ...                                                   15. března 2017

Realita:      Takhle by to bylo srozumitelnější

Přinde jaro, přindééé... a s ním i tradiční blokové čištění vozovek po zimě. Na městském webu se, oproti minulosti, v předstihu občan dozví, kdy a které ulice budou čištěny, tj. kdy v nich bude omezeno parkování. Dokonce i jednotlivé mapky jsou letos správně situovány severem nahoru a nikoliv pomateně východem, jako posledně. Potud chvályhodné. Horší je, když se na webovou prezentaci informace podíváme podrobněji. Z neznámých důvodů jsou mapky datově zpřeházeny cikcak a k tomu ještě neoznačeny. Ačkoliv – proč diplomaticky psát o „neznámých důvodech“, když známé jsou – jde prostě jen o tradiční profesionální amatérismus. Jeho dalším projevem je i fakt, že informace o blokovém čištění je umístěna jen v rubrice „aktuality“, kde ovšem s přibývajícími dalšími aktualitami zákonitě „padá“ níž a níž, abyste ji za týden už našli kdesi na dalších stranách, čili nenašli. A přitom v sekci „O městě“ existuje šochtlíček „Doprava“, který je k umístění nejen předurčen, ale kde podobné informace už dávno jsou (Plán zimní údržby).  

 

Je to tak ...                                                                         3. března 2017

Zájemci o počítačový kurz pro seniory se mají přihlásit e-mailem. Dle toho se tedy dá předpokládat, že u zamýšleného kurzu angličtiny pro začátečníky si zájemci podají přihlášku v angličtině. A hned bude město Zdravější! Alespoň fyzicky...

 

Bioanomálie nebo .....?                                                     22. února 2017

I světové organizace si již všimly šlapanické přírodní anomálie. Zatímco všude na světě se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota, ve Šlapanicích je to přesně naopak. Jeden z důkazů vidíme na obrázku, kde na ulici Nádražní padá v únoru sníh, kdežto na výše položené Brněnské ulici se zelená tráva i keře. WOFA (World Organization for Anomalies) však zatím váhá s vyhlášením chráněné biosférické oblasti, neboť stále není jasno, zda někdo jen nevyužil služeb dvanácti měsíčků.

 

Cože? Kdeže? Kdože? ...                                                    10. února 2017

Internet je jako nekonečný vesmír a lze v něm najít kuriozity všeho druhu:

Podobnost s čímkoliv, s kýmkoliv a kdekoliv je sice jen náhodná, ale přece ...

 

Infostoka a xichtokniha informují...                                   31. ledna 2017

Jak? Posuďte sami: 30. leden 2017  -  Odstávka vody z důvodu havárie

Odstávka vody z důvodu havárie proběhne dnes 30.1.2017 od 14.00 hod. do 18.00.hod., pokud nenastanou nepředpokládané potíže bez náhradního zdroje z důvodu nízkých teplot.
Odstávka vody se bude týkat pravděpodobně následujících domů na novém sídlišti ve Šlapanicích: č.p. 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425,1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 a pravděpodobně i objekt restaurace Lípa.

Těžko říct, proč je hned první věta o náhradním zdroji formulována tak krásně krkolomně. A ještě horší je to s tradičním šlapanickým určením místa. Novým sídlištěm ve Šlapanicích s malým „n“  totiž mohou být jedině Brněnská pole, ale těch se to ve skutečnosti vůbec netýká (a přitom stačilo napsat „panelové sídliště na Brněnské“ – název ulice je také docela podstatná informace, jejíž význam šlapaničtí informátoři ještě nedocenili). Stejně debilně vyznívá i „objekt restaurace Lípa“, zvláště když ve Šlapanicích žádná restaurace Lípa neexistuje (tady stačilo napsat "objekt bývalé restaurace Lípa" nebo použít správný název "polyfunkční dům Lípa"). Je vidět, že úřad stále zaměstnává vesnické informační primitivy co zaspali dobu a kteří jsou schopni výše popsané krávoviny i zveřejňovat!

PS: oprava textu o pár dní později, tedy v době, kdy ona informace už nikoho nezajímá, byla úplně zbytečná, inu prostě půlpáni rádi napravují důsledky a nikoliv příčiny...

 

Plesání, plesání, všechny smutky zahání...                          27. ledna 2017

Tu a tam se v téch Šlapanicách něco povede na jedničku. Třeba aktuálně - videozáznam ze zasedání zastupitelstva konaného ve středu 25. ledna se na webu objevil pouhý den poté, což nejen zlomilo rekord, ale hlavně se ukázalo, že to jde... No když si vzpomenete na lidovecké šestitýdenní prodlevy (pokud ke zveřejnění vůbec došlo)...

Mezi další takové počiny lze bezesporu zařadit pozvánku na letošní městský ples. Po létech graficky velmi povedené dílko, snad to nebude naposledy. Záhadou však zůstává, proč se tato povedená grafika nedostala i na stránky infokanálu, kde je ples prezentován pouhopouhým obyčejným textem....   Why????????????????????????????

 

Mystery zpravodaj ...                                                         20. ledna 2017

Pár (tedy opravdu jen dva) postřehů po přečtení Šlapanického zpravodaje 6/2016:

Strana 12 - Seifertova – kouzelná země. Stále aktuální a jistě zajímavé téma. Jeho zpracování je ovšem za pět mínus. Čtenář, který není obeznámen s realitou jinou cestou, se z článku nedozví vůbec nic. Náznaky, tajemna a konkrétní nekonkrétnost, tamto vedení města, tohle vedení města, zavinil nezavinil, je to darebák a nechci nikoho napadat. Tak teda co? Dramaturgie zpravodaje v tomto případě moc profesionální nebyla.

Strana 32 – Vánoční strom republiky aneb další (a vlastně i tradiční) ukázka blábolení autora - pseudohistorika. Částky vybrané prostřednictvím stromu mají nejen podivný tvar, ale i hodnotu. No schválně - kolik peněz je 6 824 25 Kč, nebo 1 004 25 Kč, popř. 4 830 25 Kč. Pokud si podivný tvar 6 824 25 Kč zkusíte přeložit do současné češtiny, mohlo by jít o částku 682 425 Kč. Jenže ve třicátých letech minulého století se tak závratná částka prostě nemohla vybrat. Pravděpodobnější tedy je, že někde chybí desetinná čárka, ale kde, a tak hledej Šmudlo (i když tehdy platné pětadvacetníky něčemu nasvědčují)! Trojnásobný nesmysl v jednom článku je tedy síla a serióznost takových výplodů je jako vždy nulová.

 

Návrat do pravěku ...                                                         12. ledna 2017

Jistě jste si toho trendu, který začal někdy před deseti léty a je stále intezívnější, všimli. Jde o otázky položené z pléna na zasedání zastupitelstev, na které někdy nelze odpovědět hned. To samozřejmě lze chápat, nikdo nemůže vědět vše a vždy. Nicméně dodatečné odpovědi se pak už dostanou písemně pouze ke konkrétním tazatelům. Jenže dotazy jsou položeny veřejně a tak by měly být odpovědi na následujícím zasedání též zveřejněny. No a pak existují dotazy neveřejné a tady už je to síla. Třeba tenhle případ: 

Na 12. ZM došlo k nepříjemné situaci, kdy se informace na videozáznamu podstatně rozcházely z ověřeným (!!!) zápisem zastupitelstva (viz Zrcadlo 29.10.2016). A tak na toto téma přijde na ouřad i písemný dotaz a dle zápisu z Rady vidíme příslib, že se mu bude věnovat sám tajemník. A taky jo. A opravdu chcete vědět jak? Kladně lze hodnotit to, že odpověď opravdu odešla. Ale tím klady končí. Obsahem odpovědi totiž nebyla odpověď, ale rozsáhlá stať o tom, že jelikož tazatel není občanem vesnice, nemá dle příslušných paragrafů na odpověď nárok. Jinými slovy – nadutý úředník namísto krátké a jasné odpovědi věnoval fůru času tomu, aby odpovědět nemusel!!!!! Skvěléééééé! A Šlapanice se tak tímto aktem vrátily nejméně o 10 - 14 let zpět, kdy jim vládla „rozvojová“ arogance. A zamyšlení závěrečné: vždyť ani s. tajemník není občanem Šlapanic, tudíž dle stejného klíče by ….. ale to už si, milý čtenáři, doplň sám. Čest práci (tak se někteří soudruzi zdravívali, není-liž pravda?).

 

Jak jsme si přáli ...                                                             6. ledna 2017

Vánoční svátky a přelom roku jsou vždy tradičně dobou přání. Povšimněme si dvou „internetových“ případů, kde prostřednictvím videoklipu nám někdo něco chce sdělit: 

FB města Šlapanice – vcelku zdařilý klasický klip, který bohužel zcela pokazí jeho závěr. Jakýsi pokus o vtip končící halekáním s přáním více peněz v novém roce se neuplatní ani v nadsázce a jako oficiální vyjádření města je poněkud mimo mísu. Božínku, peníze přece to nejdůležitější nejsou, to už by mohli vědět i „mladí a neklidní“. 

FB KDU – lidovecké provolání ve stejném duchu se objevuje o 24 hodin později než výše popsané (že by tradiční kopírování?). Technické provedení má působit akčně (ale proč - zrovna v době vánoční?) a tak většinu klipu vyplňují cukající záběry (i v době stabilizátorů). Mnohem zajímavější je však obsah klipu. Nejméně polovina řečníků totiž má při proslovu žoviálně ruce v kapsách (!!!), prostě půlpáni se v úctě k divákovi nezapřou. Vtipná je také typická půlpánovská skrčka a to anonymita řečníků, nějaký titulek se jménem „who is who“ hledáte marně. Na jejich FB stránkách se klip objevuje hned 2x, z toho jednou s jakýmsi pomateným seznamem jmen na boku, ale ty si přiřaď sám, blbý čumile. Takže výsledek jako vždy: na první pohled všechno krásné, milé a barevné, ale informační hodnota rovná se nule. Vždyť oni soudruzi ani ve svých médiích nedokáží informovat třeba o tom, kdo je předsedou místní organizace. Zato krávoviny zveřejňují rádi - viz obr.:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....   [CNW:Counter]  ........

 

 

r