PF 2009                                                                                                   21. prosince 2008 
    

Zrcadlo Šlapanic přeje všem svým příznivcům pohodové vánoce a šťastný nový rok, šlapanickým blbům pak více rozumu a šlapanickým grázlům pár facek!

 

Několik tipů na vánoční dárky!                                                         15. prosince 2008 
        

 

 

Jako každoročně v tuto dobu i letos Zrcadlo uvádí několik tipů na vánoční dárky z vydavatelství Šlapress a Útlum:

Konečně se na trhu objevuje tolik potřebná publikace Klíč k určování rodáků a jubilantů. Zkušené autorce se podařilo dokonale definovat jednotlivé nuance a jednoznačně tak oddělit zrno od plev. A jak nám prozradila, již pilně pracuje na druhém díle knihy, zatím s pracovním názvem Půlpáni a náplava - na první pohled.

Stranou zájmu jistě nezůstane ani zajímavá studie Jana. P. Sychopata Rozvoj populismu. Autor se zde obšírně zamýšlí nad dějinami populismu a zcestné propagandy, od Hitlera a Stalina přes komunismus a obsáhle se věnuje i současné šlapanické realitě, aby dospěl ke konečnému názoru, že v duchem chudé společnosti vítězí v popularitě ten, kdo nejvíc lže.

Román ze současnosti Forrest Gump ze Šlapanic popisuje příběh místního prosťáčka, který ve jménu svatosti a vlastní prostomyslnosti nevědomky slouží jako výkonný nástroj místní mafie. Známého režiséra Hlavoně Hranatého příběh zaujal natolik, že připravuje zfilmování této zajímavé předlohy.

A závěrem se dostáváme i k hudebnímu CD. Cyklus Encyklopedie 2008 se tentokrát věnuje Falešným znělkám měst a vesnic moravských. Překvapivé je, že CD obsahuje znělku toliko jednu jedinou a sice tu šlapanickou. Neméně překvapivé je i to, že město svoji falešnou znělku (nahranou v duchu vesnické dechovky 4. třídy) stále prezentuje jako umělecký skvost. Situace tak silně připomíná děj Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty - všichni ví, že znělka je falešná, ale nikdo to veřejně nepřizná. Určité vysvětlení se dočteme v bukletu cédéčka, kde je uvedena citace autora znělky: znělku jsem vytvořil na základě emocí, které ve mne Šlapanice vyvolávají. Proto tedy ta nefalšovaná faleš!

 

 
Odpovědnost bez odpovědnosti!                                                         12. prosince 2008 

1           2   

 

 

Tak sláva! Konečně se na webových stránkách Šlapanic objevila informace, kdo je odpovědný za zveřejňované zhovadilosti, přesněji řečeno, za tropení si legrace z občanů. Ale ani to nebrání srandistům z úřadu, aby se ještě 12. prosince (po aktualizaci 9.12.) neobjevily pozvánky na týden staré akce (obr.1). Za další velkou legraci soudruzi považují i nefunkční odkaz na bedřichovický koncert Cimbal Classic (obr.2). A pozvánku na vánoční koncert Moravanky touto cestou raději zveřejňovat ani nebudeme, no kdo by chodil na dechnu, že jo?!

Tak fajn, kdo je odpovědný už víme. Ale co z toho má občan? Prd! Úplně stejný výsledek práce  amatérů z národního výboru! Ona totiž odpovědnost bez postihu nikam nevede, maximálně zpátky k socialismu, víte soudruhu tajemníče?!

 

Milé děti, milí rodiče, kultura!                                                         5. prosince 2008 
               1           2             3  

 

 

Zvláštní poděkování patří odborníkům z infostoky za "vkusné a esteticky zdařilé" ztvárnění pozvánek na mikulášské akce (obr. 1 a 3).  Obrázek 1 ukazuje poněkud drsné naplácnutí wordovského dokumentu do vysílací šablony (včetně hrubé jazykové chyby). Pravda, jistě bylo možné obrázek roztáhnout na celou plochu obrazovky nebo si pohrát s invertováním (příklad vidíme na obr.2), jenže to by si vyžádalo trojí kliknutí myši navíc a to už je pro ouřadu moc práce. U předlohy dodané organizátorem akce (obr. 3) zase bylo soudruhům z infostoky zjevně líno v šabloně o kousek přemístit slovo kultura. Jenže to by nevznikl onen krásný nadpis: Milé děti, milí rodiče, kultura!

 

Šlapanický zpravodaj č. 5/2008                                                       29. listopadu 2008 
    

Město Šlapanice pokračuje ve vydávání humorného počtení a tak si počtěme …., třeba o tom, že toto číslo vznikalo v křeči (opět) a jak bylo horko těžko distribuováno až v den voleb. Důvody jsou neuvěřitelné, ba až humorné … 

Obálka – Hlavní fotka obálky se sice zove Historic tour, ale ...

                                                       celý článek zde

 

Výzva Hloupé volbě pro Šlapky a Bedrásky                            23. listopadu 2008 
    

Počátkem podzimu se ve schránkách obyvatelstva objevil anonymní plátek s názvem Zpravodaj za Šlapanice lepší. Bohužel 90% blábolů a pouze 10% pravdy. Škoda, že se autoři nesoustředili právě na oněch 10% a pořádně je nerozmázli. Podle jazykového a věcného stylu a též dle gramatických chyb se ukázalo, že bláboly pocházejí z řad sdružení Hloupá volba pro Šlapky a Bedrásky. Ani jasné příznaky autorství, ani kuloárově hospodské přiznání však nezabránili hlavnímu bonzákovi-donašeči městského úřadu (v archivech STB evidovaném mj. i pod šifrou Uljanov 248) k šíření pomatené zprávy, že autorem výše uvedeného plátku je prý Zrcadlo Šlapanic.                                      Zrcadlo tedy tímto vyzývá Hloupou volbu k přiznání autorství a to nejlépe na nejbližším zasedání městského zastupitelstva nebo ve Šlapanickém zpravodaji! Projevila by tím určitou moudrost.

 

Aktuálně (ale jen dle infoblbů)                                                           19. listopadu 2008 
    

Trapná videozkratka 14. zastupitelstva se ve vysílání infostoky udržela pouhý týden a byla vystřídána jinou "aktualitou" a sic videem z akce "Kárky of the Půlpánov". Pouhé 2 měsíce po akci samotné!!! Neuvěřitelně rychlý výkon infoteamu by si jistě zasloužil značnou finanční odměnu! Viďte pane tajemníče!? Jak vidno, někteří Vaši soudruzi zaměstnanci jsou totiž prací velmi zahlceni. A nebo že byste zase jen "sežral" tu pracně budovanou, leč po létech už poněkud trapnou "imidž přepracovanosti" infolenochů?

 

14. zasedání zastupitelstva ....  ještě jednou!                                   12. listopadu 2008 

    

Pamatujete jak nás infoblbové zvali na 14. zasedání zastupitelstva na úterý 17. září, což ale byla středa (viz zpráva z 20. září)? Tak tahle legrace pokračuje! Téměř po 2 měsících se totiž v infostoce objevil videozáznam. Ale nikoliv celý, jak bývalo zvykem, ale pouze 20ti minutový sestřih (z více než tříhodinového jednání!!!). A ještě k tomu jaký?! Naprostá změť nelogicky navazujících záběrů, jediné téma není ucelené - kdyby aspoň jednotlivá usnesení, ale kdepak - chaos a plácání bez ladu a skladu! Závěr je taky moc hezkej - občanka se táže a ... fik - titulky a konec. Ona se totiž tázala taky na to, proč je v infostoce takové množství chyb, ale tím se soudruzi z infostoky přece nebudou chlubit! Fik, cenzura a basta! Takový výplod a ještě až po 2 měsících! A jakou má takový paskvil informační hodnotu? Dozvíte se jen to, že nějaké 14. zastupitelstvo bylo (i to datum tradičně chybí)! K tomu ovšem není třeba čumět na televizi 20 minut, že?! Ale o to nejde, hlavně že si soudruzi zase z občanů udělali prču a ředitel zaměstnanců to klidně trpí! A závěrem další perla: ještě dnes - 12. listopadu - se dozvíte, že "...od 22. září bude probíhat oprava ..."! Inu, soudruzi se zase pochlubili! Bohužel jen šlapáňským hňupismem! Čest práci!

 

Výzva občanům - jubilantům ....!                                                        8. listopadu 2008 
    

.... a tímto se vyzývají novorozenci mající zájem o vítání občánků, aby svoji účast nahlásili na Městském úřadě (nejméně však 10 měsíců před svým narozením) a zároveň se vyzývají i občané od jednoho roku věku, kteří mají zájem o návštěvu členek Komise pro občanské záležitosti u příležitosti svého jubilea 80, 85, 90 a více roků a kteří si nejsou jisti, že ve věku 80, 85, 90 a více zvládnou oznámit tuto skutečnost na MěÚ, aby tak učinili již nyní. Vaše žádost bude archivována (ovšem ze zákona jen 10 let) a až přijde čas, členky Komise vás navštíví (tedy bude li nějaká komise za 50 let existovat). Jinými slovy: chceš-li, milý občane - jubilante, od MěÚ blahopřání k jubileu, pěkně popros (a okolkovanou žádost přilož)!

 

Šlapanický rybník                                                                                   6. listopadu 2008 
    

Úvodní strana šlapanického infokanálu zobrazuje kromě inteligentního textu i typický pohled na Šlapanice a jeho rybník. Že ve Šlapanicích žádný není? To přece infoblbům nikterak nevadí, neboť se jedná o typický pohled na Šlapanice ...

 

Zahudej hudečku aneb velký umělec s malým ...                              2. listopadu 2008 
    

25. října uspořádalo město Šlapanice spolu s "ópées Aušterlic" koncert houslového mistra Václava Hudečka. S jakou propagací?

První, co potencionálního návštěvníka zaujalo, byla "v jiných krajích obvyklá" absence programu a účinkujících na plakátech. Ale to ještě nic nebylo proti tištěnému letáku na místě činu. Tam sice program byl, ... ale bez oddělovacích znamének mezi autorem a názvem skladby. Někteří návštěvníci si pak marně lámali hlavu nad záhadně podtrženými částmi textu. Vysvětlení je ale prosté: "geniální" tvůrce tohoto paskvilu totiž text zkopíroval z různých webových stránek včetně internetových odkazů aniž by funkci těchto odkazů deaktivoval (skutečně neuvěřitelně odflinknutá práce)! A dostáváme se k zlatému hřebu tištěného programu. Příjmení hlavní hvězdy koncertu je totiž uvedeno s malým počátečním písmenem - tedy Václav hudeček! Takže o tom, že program vytvořila osoba mdlého rozumu, není pochyb. Smutné je, že ač pořadatelem bylo město Šlapanice, nikdo z úřadu - a najmě z předimenzovaného tiskového oddělení - program zjevně nekontroloval. Čili kdyby tam někdo např. natiskl, že "starosta je v...", úřad by to klidně namnožil a distribuoval. Škoda, akce si zasloužila lepší přístup než ten šlapanický!

 

Pohádka o volbách II.                                                                             30. října 2008 
   

Tak, milá děcka, a úplné galimatyáš do voleb vnesly tištěný informace. Ta první je oznámení z úřední desky (a úspěšně šířená internetem), kde má občanstvu stačit, že případný druhý kolo voleb se koná v pátek a v sobotu, ale jaksi bez uvedení data ...

To naopak zpráva ze Šlapáňskýho zpravodaja č. 5, keré byl horko těžko distribuované až v den říjnových voleb, datum sice nepostrádá, ale místo října uvádí září!

A ptáte se, děcka, proč? Protože tiskový oddělení óřadu bylo stvořeno proto, aby si z lidu šlapáňského dělalo prdel. Což se za odborného vedení vedení óřadu (tedy tajemníka) daří na 114 %!

 

Volební perla                                                                                           26. října 2008 
    

Volby jsou mediální událostí a tak stranou nemohla zůstat ani věhlasná šlapanická infostoka, tentokrát informující o nějakém "Perlamentu" - a to skoro 14 dní bez opravy. Opět se ukázalo, že na práci prdí nejen infoblb, ale i soudruh tajemník ...

 

Pohádka o volbách aneb Bože, za co ty šlapaňáky trestáš ...             18. října 2008 
    

A tak, milá děcka, zase přišla doba voleb krajsko-senátních. Jeden by řekl, že takový volby só vážná věc, ale prdlačky. Takovó srandu sme totiž už dlóho nezažili, no fakt ....

                                                                              celý článek zde

 

Otázky Václav Moravce                                                                      14. října 2008 
    

vysílané Českou televizí 9. října byly přerušeny podivným předvolebním extempore jednoho z diváků. Profesionální moderátor naštěstí onoho podivína odkázal do patřičných mezí. No ještě že to nebyl nikdo ze Šlapanic, to by zase byla vostuda, tentokrát celostátní. Protože psychopaté prostě na obrazovky nepatří ...

 

Srdečně zveme příznivce ...                                                                    10. října 2008 
    

Bez sebemenšího kontextu se ve šlapanické infostoce objevila i tato zpráva (viz obr.). A tak je na fantazii diváka, zda jde o příznivce děvčat z Moulin Rouge, strany lidu či žákyň ze 7a ......

 

A byť byla....                                                                                       9. října 2008 
  

níže avizovaná oprava kanalizace skutečně ukončena 25. září (viz - 30.září), ještě 9. října šlapanický infoblb prostřednictvím infostoky uváděl, že "od 22.9. bude probíhat oprava ..."

A nejkomičtější na tom je, že infoblb se děsně rozčiluje, že je nazýván infoblbem, ale jak vidno, dělá vše pro to, aby tak nazýván byl!

 

Aktualizace infostoky ze 30. září ....                                              30. září 2008 
  

přináší zajímavou zprávu o tom, že "od 22.9. bude probíhat oprava kanalizace na Komenského ulici...." Zajímavou proto, že oprava byla dávno ukončena (již 25. září) a navíc inkriminovaným místem chodí odborníci infostoční denně na oběd do Hepáče ...

 

Jak pracuje šlapanický blb infokanální...? (nekonečný příběh)               20. září 2008 
  

Přestože pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva s předstihem visela na kdejakém rohu, soudruzi z infostoky se rozhodli občany informovat až den předem!!! A jak jinak, než obvyklým žertem - středu 17. září 2008 označili jako úterý. A svému vtipu se smějí dodnes ....

 

Venca zrušil záštitu                                                                                    17. září 2008
 

Poté, co infostoka uveřejnila dokonale zprasenou informaci - zejména co se přesného místa a času konání akce týče - zrušil svoji záštitu i sám Venca Krajský ...

 

Šlapanický bazén konečně v provozu                                                    12. září 2008

Oznamujeme občanům, že po dobu opravy kanalizace si zde mohou zaplavat kraulem. Čubička, prsa ani ouško se nepřipouštějí .....

 

Jak pracuje šlapanický blb infokanální...? (nekonečný příběh)                 5. září 2008 
 

Přestože se výstava ve vestibulu MěÚ jmenuje "Výběr práce žáků a studentů výtvarného ateliéru M. a M. Křížových", infostoka ji uvádí pod zcestným názvem "Výstava manželů Křížových" ...

Pro odborníky z infostoky jsou veterány již i občanky nad 20. let ....

 

Šlapanický zpravodaj č. 4/2008                                                           28. srpna 2008

Tož honem, honem, tentokrát musí zpravodaj vyjít před Šlapanickými slavnostmi. Což se fyzicky kupodivu povedlo. Ale obsahově …. Chechecheche … jako obvykle výsměch občanům!

Už hlavní fotka na obálce zpravodaje má zřejmě přesvědčit čtenáře, že ve Šlapanicích žijí pouze zakaboněné obličeje ...

                                                                                         celý článek zde

 

Jak pracuje šlapanický blb infokanálněwebový...? (nekonečný příběh)   20. srpna 2008 

Blb infokanálněwebový nejprve umístí do vysílání infostoky óbrovskou informaci o výstavě a termínu jejího konání: ".... do 17. srpna, otevřeno středa až neděle ..."

Pak se vrhne na web a tam výstavu prodlouží o měsíc - do 17. září!

Kromě toho na webu ještě uvede (v přímém rozporu s informací na infostoce), že výstava je otevřena každý den!

Ale to není vše. Ve fotopásmech vtipně sloučí dvě různé akce a tak pod titulkem Rekonstrukce pomníku v parku divák vidí rekonstrukci plynovodu na ulici Švehlova.

A jako obvykle, perličku na závěr. V termínu konání Šlapanických slavností (15.-17. srpna) nasadí video s názvem Královničky, tedy událost 3 měsíce starou!!! Možná mohlo jít o nějakou retrospektivu folklórních akcí (při příležitosti slavností), jenže to by muselo být takto prezentováno v upoutávce. Ale jak vidno nebylo. A tak ze sebe blb infokanální zase udělal vola. Jenže bohužel z občanů taky! Čest práci soudruhu tajemníku, takto vypadá práce úředníka tebou řízeného!

 

Řidiči pozor!                                                                                     15. srpna 2008

V těsné blízkosti silnic na vás (přes všechny řeči ministerstva dopravy slibující odstranění) stále číhá nebezpečí v podobě obřích billboardů. Stačí jen chvilka nepozornosti a neštěstí může být hotovo. Takže řidiči, opatrně! A vy ostatní taky ..... !

 

Jak pracuje šlapanický blb infokanální... ?   (volné pokračování )           11. srpna 2008 

Proč zveřejňovat tak obsáhlou zprávu o vypnutí elektrické energie, když se na konci dozvíme, že vlastně "odběratelé omezeni vypínáním nebudou". Aneb jak málo stačí, když blb napíše o čárku navíc ...

Infoblb perlí dál v dezinformacích. Jednou tutéž věc nazve "pomník padlým", jindy zase "pomník Plačící matka". To by jeden fakt zaplakal ...

A to nejlepší nakonec. Možná si marně lámete hlavu, kdo že asi je onen tajemný L. Z. Kalvodvy? Že by nějaký Maďar? Ale kdež! To jen odborník infokanální udělá ze jmen dvou děvčat jednoho neznámého fotografa a ještě stačí zprznit i příjmení svých vlastních vnuček ...!!!!

 

Šlapanický zpravodaj č.3/2008                                                            3. srpna 2008

Tak sláva! Ale čí či komu? Neboť 3. číslo Šlapanického zpravodaje nabralo zpoždění dlouhatánských šesti týdnů – doba od uzávěrky po distribuci. Za to jsou však pro občany připraveny hned 2 odlišné verze: elektronická, kterou si můžete stáhnout z městského webu, obsahuje řadu chyb, z nichž některé se po rozsáhlé kritice do tisku nedostaly. Původci oněch chyb (PR team) ale zřejmě trvají na tom, že jejich pitomost musí být zveřejněna stůj co stůj, když už se to plně nepodařilo pomocí tištěné podoby. Ale i v ní řada chyb ...

                                                                                         celý článek zde

 

Nebezpečný park                                                                                1. srpna 2008

Procházet městským parkem se ukazuje být krajně rizikovou činností. Svědčí o tom i reportáž místní infostoky, která se zmiňuje o pomníku všem  padlým v parku. Ale je docela možné, že jde jen o padlý rozum autorů oné formulace (viz obr.).

 

Nová prodejna                                                                                            26. července 2008 

  

barev, laků a emailů byla otevřena na šlapanickém úřadě. Ve světové premiéře byl uveden na trh jedinečný výrobek - Email infokanální. Tento email je určen především pro potírání zbytků inteligence odborníků na jazyk český ...

  

Jak pracuje šlapanický blb infokanálněwebový... ?   III. díl               16. července 2008 

     

Ač zakoupil si blb infokanálněwebový knihu Pravidla českého pravopisu, počin se nakonec ukázal  vyhozenou investicí. Neboť kde není rozumu, knihou nenahradíš. A tak nám z pána paní udělal. A pak si trošku podivně zaskloňoval. Pravda, 1. pád by byl vhodnější, ale zase by nebyla taková prča, že jo ...

  

Jak pracuje weboblb úřední aneb zaměstnance řídí tajemník a zjevně blbě!                                                                                                            8. července 2008

Otrlý návštěvník stránek šlapanického úřadu již ví, že 8.7. nastala pouze aktualizace webu. Návštěvník neznalý "šlapanismu v praxi" kroutí hlavou: je sice začátek prázdnin, ale už se s nimi loučíme (rockového podle vzoru blbého)

Jak si co vyřídím! Tak se jmenuje jeden z odkazů geniálního webu. Např. si chcete vyřídit výměnu občanky. Jak prosté! Kliknete na odkaz Výměna občanských průkazů v naději, že se dozvíte jaké dokumenty a kolik fotek si máte připravit. Jenže si vyřídíte prd - no koukněte na obrázek!

Ostřílení borci však vědí své a tuší, že tyto informace najdou na Odboru vnitřních věcí. Ale ouha! Ten je v odkazech zastoupen hned dvakrát. Ale který že odkaz je ten správný .... ?

Tak zkusíme třeba odkaz Odbor vnitřních věcí - matrika. Pic ho - rána vedle! Ale jednu zajímavost najdeme - pracoviště se údajně nalézá ve Šlapanicích a ... .... jako matrikářka tam pracuje paní J.L. (pamatujme, bude se hodit)!

I nezbývá, než kliknout na druhý odkaz, tedy Odbor vnitřních věcí. Objeví se odkaz na brněnskou kancelář a dokonce se už  něco k té občance dozvíme, kromě toho, kam vlastně, jako Šlapaňák, máte jít. Zda do Šlapanic nebo do Brna. A když budete pozorní, všimnete si, že vedoucí brněnské kanceláře je táž paní J.L., která ale dělá matrikářku ve Šlapanicích. Dokonce na stejném telefonním čísle (zřejmě paralelka Brno-Šlapanice). Poněkud schizofrenní přístup!

Ale to zdaleka není jediná schizofrenie šlapanického webu. Pokud vám nervy dovolí a dostanete se na odkaz Kancelář tajemníka, dozvíte se mj., že kancelář tajemníka se stará o média vydávaná městem a styčnou osobou je jistá Mgr. Black (i když to už dávno není pravda)!

No jo, jenže na jiném místě webu je tatáž osoba (a nejen ona) vedena pod hlavičkou Kanceláře starosty (a s jiným telefonním číslem).

Lidi zlatí, to jsou informace, co?                       Běžte se vycpat, soudruzi!

 

Kéž lavičko, kéž bys promluvila ...                                                       2. července 2008
co to vlastně bylo za debila - ouřadu co tohle povolil ...

Šlapanické maminky děkují za možnost, že se mohou s kočárky alespoň kousek projet po frekventované vozovce!  

 

Oznámení                                                                                            25. června 2008

Povodí řeky Šlapky oznamuje, že pro vodáckou veřejnost byl zprovozněn plavební kanál Brněnská včetně splavných chodníků. V době nastávajících prázdnin zpráva jistě příjemná. Děkujeme!

 

Jak pracuje šlapanický blb infokanálněwebový... ?   II. díl                    15. června 2008

       

Stále kvoká, pane doktore, stále kvoká...! A blbne o závod! Závod světlušek o pohár náčelníka možná byla bezva akce, ještě tak aby se divák dozvěděl o jakého náčelníka jde? Zda policejního, Apačů, nebo snad Junáka ...  Že u fotek z krasobruslařské show tradičně chybí místo činu u blba nepřekvapí, ještě blbější ale je, že blb infokanální textem zakryje postavy přesto, že se mu ve spodní části nabízí fůra místa. Ba i u "Mňam, mňam, Bobíka" mohl slovo koberec umístit o řádek níž k hlavní výhře, ale to by musel přemýšlet, což se u blba nedá očekávat. Na městském webu se konečně čtenář dozví informace o výstavbě plynovodu hned na první kliknutí, ale důležité informace o přerušení dodávky elektřiny aby zase pohledal až někde ve třetí vrstvě. No tak vidíte, blb prostě zůstane blbem. I kdyby si myslel, že není ...

  

Brněnská pole nebo rybníky ?                                                                 6. června 2008

     

Jelikož si žádná šlapanická média nevšímají poměrně závažné stavební činnosti v lokalitě Brněnská pole, muselo se tam vypravit Zrcadlo samo. Plány a vizualizace tohoto prostranství prezentované letáky a webem brnenskapole.cézet (obr. 1) slibují rozsáhlou bytovou výstavbu. Skutečnost je ale zatím trochu jiná. Na místě jsme překvapivě objevili nové koupaliště, které by po dokončení terénních úprav mohlo být v provozu ještě před příchodem léta (obr. 2). Stínem celého rekreačního areálu je, že v jeho těsné blízkosti se zakládá nový šlapanický hřbitov (obr. 3), což je po nedávné rekonstrukci obřadní síně u původního hřbitova poněkud zarážející ...

  

Jak pracuje šlapanický blb infokanálněwebový... ?                           1. června 2008

       

Normálně, tedy blbě! Tak například důležitou "horkou zprávu" o přerušení dodávky vody umístí až na úplný závěr (obr. 1 a 2). Titulní stranu z "fotoreportáže" o rozloučení s maturanty na radnici zařadí až jako druhou (obr. 3) a akci nazve zavádějícím textem PRAVOPIS.CZ. Na web umístí pozvánky na různé akce a aby si usnadnil práci, místo textu vloží pouze odkazy na originály těchto pozvánek. Že některé mají poněkud nadměrnou velikost (i 4 MB) jej vůbec nevzrušuje. Co na to tajemník úřadu a jím proklamované certifikáty ISO o kvalitě práce není známo!

  

Za stranu, za vlast ...                                                                    29. května 2008

Bejvávalo! Propagační materiál do schránek obyvatelstva vhozený postrádá jakékoliv znaky příslušnosti k nějaké straně, jde tedy už jen o propagaci soukromých osob. Překvapením je použití žluté barvy, neb v květomluvě žlutá značí prospěch, žárlivost a nenávist. A skutečnost, že tento materiál označený "Maminkám" byl doručen i do domů, které obývají jen muži, naznačuje cosi o 4% menšině. Nebo nee ... :-)?

 

Gdy to belo a gdy to bede... ?                                                                   22. května 2008

 

S několika dalšími inovačními prvky přichází šlapanická infostoka. Nejprve diváka počastuje několik dní vysílanou chybou (obr. 1 - bede), aby pak nasadila těžký kalibr - v duchu své inteligence odborníci použili na zelené pozadí zelené písmo a na bílé pozadí žluté - to vše samozřejmě v zájmu zlepšení čitelnosti! Úroveň intelektu dotyčných soudruhů či soudružek nezklamala ani v umístění loga sportovního klubu pod logo infokanální (obr. 2 - vlevo nahoře). Pokud očekáváte i prima fóry v nově uváděných videospotech, nebudete zklamáni. Ten z akce základní školy ke Dni matek udivuje diváka po zemi švenkující kamerou - sekvence kupodivu zůstaly nevystřiženy. Údiv budí i nasazení dávno neaktuálního videa z Medového dne - tedy téměř 2 měsíce po akci - s dominující neuvěřitelně roztřepanou kamerou. Čest práci a stále opakovaným amatérským pokusům zvlášť!

  

Šlapanický zpravodaj č. 2/2008                                                 10. května 2008

Tak sláva, Zpravodaj je na světě, ale málo platný, zas tak úplně v pořádku není …    A začněme třeba hned titulní stranou. Na obrázku vidíme vlevo tu původní, která prošla redakční radou. Vpravo pak verzi, která byla distribuována. Změny si povšimne nejen bystrý pionýr, ale navíc se vkrádá otázka: k čemu je redakční rada, která sice, jak psáno v tiráži, časopis připravuje, ale která, jak vidno, na konečnou podobu vůbec nemá vliv? Odpověď:  .............

                                                                                      celý článek zde

 

10. zasedání zastupitelstva ... v pojetí infostoky                              7. května 2008

  

S drobným zpožděním (jen měsíc a půl :-)) se k divákům infostoky dostává záznam z 10. zasedání zastupitelstva. Proti zvyklostem ale nikoliv celý, leč sestříhaný! Že by bylo potřeba něco zatajit? Zřejmě ano, neboť střihací práce úředníkovi-odborníkovi trvaly 3 týdny (laikovi tak 1 den) a další 2 týdny záznam studovali lidoví chlapci, kteří rozhodli o drobný úpravách. A jak všechno dopadlo? Po šlapáňsku! Ač úvodní strana infostoky uvádí i stopáž (kóóónečně - obr. 1), přece jen se chyba vloudila. Uváděná délka záznamu je totiž 99 minut, ale ve skutečnosti dílo trvá pouhých 90 minut. Jenže to zdaleka není vše! Počátečních 5 minut je vysílána němá tma (obr. 2). Takže podtrženo a sečteno: z uváděných 99 minut je ve skutečnosti pouhých 86! Dobrá práce, soudruzi! Jinak záznam nepřináší nic převratného, ale dlouhé záběry do pléna přece jen tu a tam zajímavé jsou. Např. věčně z pusinky do ouška špitající rodinka Moudrých naznačuje, jaký má zájem o dění ve městě a nebo právě na tomto zasedání nově jmenovaná lidová zastupitelka si při diskuzním příspěvku občanky U. neodpustí posměšné grimasy (netušíc, že je snímána). Bravo, bráááávo!

  

 
Noc čarodějná ...                                                                                           3. května 2008

   

Kromě pálení čarodějnic obchází v noci čarodějné vesnická chasa dědinu a maluje před domy texty charakterizující jejich obyvatele. Nejinak tomu bývá i ve Šlapanicích a tak si připomeňme tento zvyk dvěma aktuálními obrázky - jedním leteckým a druhým přímo akčním (pořízený bezpečnostní kamerou s nočním viděním).

  

 
Pietní akt (u vyvrácené desky)                                                                  27. dubna 2008

     

Že je deska s textem u pomníku rudého Armějce vyvrácená asi půl roku, to ví každý kromě těch, kteří o prostor parku dbají (přesněji řečeno - vyvrácená je asi po šedesáté od svého vzniku -  ostatně její umístění a nedostatečný způsob usazení odborníky z Rozvoje k tomu opilou veřejnost přímo vybízí). V předvečer výročí osvobození Šlapanic je okolí pomníku podrobeno očistě, tráva vysekána, ale nebohá deska je ponechána osudu, ač stačilo ji narovnat jedním pohybem ruky (obr. 1). Pietní akt tedy proběhne a vtipálci z infostoky z něj zveřejňují fotky (obr. 2). Normální fotograf by použil rozum a chudáčka vyvrácenou desku by se snažil do záběru neumísťovat (třeba vybráním jiného úhlu nebo prosbou, by se focené osoby postavili malinko jinam - obr. 3). Jenže to by udělal normální fotograf - génius z úřadu je nad přemýšlení povznesen - asi proto není u fotek uvedeno jméno autora(ky). Vyvrcholením estetického cítění však je snímek závěrečný, kde hromada hlíny úctu k osvoboditelům podtrhuje.

  

 
Pořádek muší bét, ale ...!                                                                              24. dubna 2008

 

V dubnových dnech se na místní infostoce objevila "fotoreportáž" o převzetí čistícího stroje, z níž pro diváka vyplývá např. to, že čistící stroj se uplatní při úklidu sutin, neboť levá strana náměstí je na spadnutí (obr. 1). Druhý snímek pak napovídá, že se nejedná zrovna o nejnovější techniku, nýbrž o muzejní kousek. Geniální a tradičně zúžené snímky jsou ještě obohaceny jazykovou chybou v textu (Město Šlapanice je název subjektu).

  

 
Kdy to vlastně bylo? Hádej, pionýre ...!                                                     19. dubna 2008

 

Kolektiv zaměstnanců úřadu nazývaný "Veselé kopy z infostoky" opět zazářil vtipným aprílovým žertíkem. Ačkoliv se přednáška o Novém Zélandu v knihovně konala 17. dubna, diváci infostoky jsou přesvědčováni o tom, že tomu bylo až 18. dubna. Tímto žertem byli poctěni ovšem jen ti, kteří mají možnost sledovat dezinformace na městském webu. Občané odkázaní jen na televizní vysílání infostoky tentokrát přišli zkrátka. Na svých televizorech vidí jen nápis "Technická přestávka". Přestávka trvající již čtvrtý den ale asi nebude jen přestávkou a diváci by si jistě zasloužili podrobnější informaci nejen s přibližným odhadem znovuspuštění, ale (a to především) také s omluvou. Ale na slušnost se ve Šlapanicích kašle z vysoka ...

  

 
Tři týdny ... a prd!                                                                                      16. dubna 2008

     

Celé 3 týdny uplynuly od posledního zasedání ctěného zastupitelstva. Ale ani tolik času nestačilo šlapanickým odborníkům z infostoky, aby pořízený videozáznam zveřejnili. Ač je veřejnost horem spodem ujišťována o odbornosti a vytíženosti zaměstnanců úřadu. A prý, víte co to dá práce? Ano, přátelé, 3 týdny (zatím)! Z čehož vyplývá, že kdyby byl záznam zastupitelstva vysílán již týden po akci, dal by, logicky, jen týden práce! Tam jsou skryty rezervy, pane tajemníče! Ale divák nakonec zkrátka nepřijde, to zas nee.... V mezičase se může kochat jinými pitomostmi, např. tou o děckých hřištích, popř. se zamyslet, proč na jedné infostraně jsou u jedné z ulic uvedena čísla orientační a u druhé popisná  ...

  

 
Šlapanický folklór                                                                                       12. dubna 2008

 

Folklór ve Šlapanicích má prostě tradici. Ať už jde o folklórními soubory, každoroční Slavnosti, tradiční půlpánovství či stranicko-nezávislý boj o moc. V minulých letech k šíření folklóru přispěla také stavební architektura otevřením lidové hospůdky s příznačným názvem Moravská chalupa. Stavba moderní, ale v lidovém stylu. Jak zvenčí, tak uvnitř. A postupem doby se tradiční folklórní přístup ještě vylepšil. Fasáda byla pomalována lidovými vzory a aby na ni bylo co nejméně vidět, přikryta stříškou z lidového plexi. Venkovní zahrádku ozdobily stylové reklamy na odvoz kontejnerů sloužící zároveň jako lidová zábrana, by se hosté nemuseli dívat na hlučnou ulici. Zábrana je samozřejmě vyrobena z lidového plastu, který za slunečních dní vydává příjemný lidově umělohmotný zápach, který má evokovat vzpomínky na pravý vesnický kravín. Ani uvnitř hospůdky není návštěvník zklamán. Prostorem neustále zní zvuky příjemného lidového techna rušeného snad jen sousedským klábosením. Inu jak říkám, folklór ve Šlapanicích má prostě tradici.

  

 
Oznámení o valné hromadě                                                                       5. dubna 2008

        

Akciová společnost Hlína s.r.o. oznamuje, že valná hromada svolaná na začátek března 2008, skončila začátkem dubna. Za to, že ledabyle pohozená valná hromada znemožňovala řidičům výhled do křižovatky "U Lípy", nenese společnost Hlína žádnou odpovědnost a proto se ani nikomu neomlouvá.

  

 
Apríííííííl! Apríl?                                                                                      1. dubna 2008

           

To by bylo, aby nebylo. Humoru šlapáňského! A tak se na úvodní straně infostoky skví podivná slátanina informací (obr. 1), na místo avizovaného jednoho videa se ve skutečnosti prezentují hned tři (obr. 2) a prvního dubna aktualizovaná infostoka přináší jako novinku březnového jubilanta (v březnu neuvedeného)! Jako zvláštní bonus může občan sledovat historii městského webu, neboť jeho úvodní dubnové Novinky nesou datum 28. únor (obr. 4)!!! Inu apríl a švanda jak má být ...

  

Bílá místa na Zemi stále ještě jsou!                                                 20. března 2008

Také hledáte obrázky z infostoky na městském webu? Na odkaz klikáte, klikáte, až se uklikáte. Ale ono nikde nic! Už druhý týden! Jistě, mohla nastat porucha, mohlo se stát cokoliv. Slušností by bylo bílého místa využít k omluvě a informaci, do kdy asi závada potrvá. Jenže slušnost ve Šlapanicích nevynalezli a tak ji ani neumějí používat...

 

Šlapanický zpravodaj 1/2008                                                        18. března 2008

Kóónečně! Podařilo se a Zpravodaj skutečně vyšel! Jeho uzávěrka byla 21. ledna 2008 a posledním občanům byl distribuován téměř okamžitě: 14. března! Na početný „píártým“ úctyhodný výsledek! V dobách ...

                                                                                          celý článek zde

 

 
 Pohádka o zákeřném trpaslíkovi                                                    12. března 2008

         

Tož to bylo v tom království tak: koncem února komise tisková konstatuje, že nový fanfáry só nejen poněkud falešný, ale pro různý použití, jako např. znělka infostoky, trošku dlóhý a že pro tuto příležitost je třeba vypíchnót jen adekvátní kratší část. Tento fakt, že fanfáry só příliš long se objeví aji v zápise komise, keré je poslané na óřad začátkem března. A helemese, netrvá to ani tolik dnů co na jedný ruce prstů jest a v infostoce aktualizované dne 11.3. se již objeví reakce. Správně, Pepíčku, uhádls: ty už tak dlóhý fanfáry se hrajó hned 2x (!!!) za sebó (a tak to celý dílo nudí po 2 minuty)!!! Byla to náhoda či osud, kdo ví ..... Ale prdlačky, děcka! V království šlapáňském na náhody nevěřte! To jenom ten zakomplexované kretén infokanální si z nás zase vystřelil podle půlpánovské zásady: dyž se vám znělka zdá bét dlóhá, tak pic a tady ju máte hned dvakrát za sebó! Užijte si! Šak já vám ešče hukážu, kdo je ve Šlapanicách pánem! Otázkó je, jak ešče dlóho, že?

  

 
 Všechno je jinak ...                                                                           7. března 2008

        

Když ani po týdnu vysílání infokanální tým šlapanického úřadu nezjistil a neopravil chybné datum uvedené u fotopásma "První jaro" (viz zpráva níže - 29. února), rozhodlo se Zrcadlo, že věci přijde na kloub. A skutečně - všechno je jinak! Nebyli by to snad ani šlapaničtí, kdyby neměli něco extra. Vůbec se totiž nejedná o překlepy, nekvalitní práci či duševní demenci, ale jde o využití výsledků práce nového vizionářského odboru městského úřadu s názvem VUL (Vizionáři Uvidí Leccos). Občané tak nyní mohou prostřednictvím infokanálu sledovat události, které teprve nastanou! Proto již v únoru ve velkém předstihu sledovali  jarní rostlinky z 27. března a od 8.3. je mj. čeká záznam zastupitelstva, které se bude konat koncem března. Ale úplná bomba se dá očekávat v polovině května, kdy se můžeme těšit na reportáž z letošních srpnových šlapanických slavností. Bohužel se však (jak už to bývá) projevila i stinná stránka vizí budoucnosti onoho nového odboru. Někteří zaměstnanci úřadu a zejména infokanálu se totiž seznámili i se svojí budoucností, což jim, na rozdíl od občanů, trošku pokazilo náladu ...

  

 Výročí Vítězného února...                                                                          29. února 2008

       

se brigáda socialistické práce soudruhů a soudružek z infostoky rozhodla uctít ještě kvalitnější prací než obvykle. Ač se na úvodní straně skví text: Aktualizováno 26.2. (viz obr. 1), následně se objeví fotopásmo z besedy se spisovatelkou Řeháčkovou konané až 28.2. (a to v městské knihovně  - tuto informaci stoka tradičně pomíjí). Spisovatelka sama je bohužel zachycena vesměs v okamžicích, které slušné médium nepublikuje (viz obr. 2) a cení se i snaha dotyčnou ukázat (dle infokanálního zvyku) ze stejného úhlu a místa na všech zveřejněných fotografiích. Škoda, že na besedě nebyli žádní diváci. Nebo že by je pouze nikdo nevyfotil? Bůh a čert ví (viz obr. 3)! Zmatek s časovým datem kulminuje u fotek nazvaných První jaro, které jsou označeny dokonce až 27. březnem (viz obr. 4 ) !!!. No prostě jako obvykle kvalitní práce, jejíž kontrola tradičně neselhala. A za zmínku stojí i fakt, že tu pitomost s MP ani po měsíci vysílání také ještě nikdo neopravil (viz obr. 5 a zpráva níže z 9. února). Čtyřčlenný tým pracovníků úřadu tímto opět Šlapanicím vzkazuje: děláme si z vás prču a moc se tomu nasmějeme, fakt, přijďte se podívat, jaké jsme to veselé kopy!

  

 Infostoka bez informací je už jen stoka ...                                             26. února 2008

     

Tak vám úřad šlapanický začátkem prosince 2007 oznámí, že se ve vašem okolí budou rekonstruovat chodníky. Bezva! Je to slušnost a občan se může přizpůsobit nastalým skutečnostem (obr.1). Za pár dní na to tentýž úřad zprávu dementuje a ohlášený termín přesouvá na 14. leden 2008. Jasně, stát se může všecko a tak se i takové oznámení cení (obr. 2). A jaká je nakonec realita? 14. ledna se samozřejmě nic neděje, ani 15., ba ani 16.,  no zkraťme to, prostě v lednu nic. Když tu náhle 18. února 2008, beze slova varování, vám před domem zmizí chodník. Že vám ten den přivezou nábytek? Že staří sousedé mají objednanou sanitku a dostanou se k ní horko těžko? Že vám v garáži zůstalo zablokované auto? To prostě úředníka nezajímá! Ale k čemu tedy úřad má informační kanál? Nebuď naivní, milý čtenáři! Přece jako obvykle - na hovno! Ani 14 dní (!!!) po započetí prací se v něm tato informace neobjeví! Za to je občan informován o výluce železniční trati v Horních Heršpicích, která má se Šlapanicemi společné maximálně počasí (obr. 3), nebo může sledovat video z předání vysvědčení prvňáčkům, aktuální tak před čtyřmi týdny! Takže obvyklý scénář: zase si z vás někteří soudruzi úředníci vystřelili ...

  

Kdo hledá najde ...                                                                           25. února 2008

Pokud hodně tápete a na webu šlapanického městského úřadu hledáte informace o antikoncepci, gayech či AIDS, poradíme vám: toto vše najdete na nově zřízeném odkaze "Městská policie". No kdo by to řekl ...

 

 Infostoka (opět) exceluje ...                                                                       20. února 2008

     

Nedávno Zrcadlo publikovalo informační stupidnost, kterou vysílala infostoka a kde se uvádělo, že Předprodej vstupenek je v prodejně pana Buchty na Palackého ulici !!!!!!!!!!!!!!!!! Pořadatelé a soudruzi z infostoky si vzali ponaučení a výsledek vidíme (obr. 1). V nastalém trendu se tedy dají očekávat informace tohoto typu: Vstupenky jsou v předprodeji ve Šlapanicích. Následně: Vstupenky jsou a záplava informací bude kulminovat už jen slovem Vstupenky. Inu blbismus úředníka je nekonečný a ne že ne, jak tvrdí někteří optimisté ...

Známému odborníkovi z infostoky se opět podařil zábavný kousek. Do fotopásma ze schůze zahrádkářů umístil neuvěřitelných 15 totožných fotek za sebou dle chytrého scénáře: zprava vždy dva obdarovávající a zleva jeden obdarovaný. Doufejme, že číslo 15 není výkon na hranici schopností dotyčného umělce a že se v době brzké dočkáme ještě lepšího výsledku.

  

 Zlepšit situaci v informovanosti občanů ...                                              15. února 2008

       

měly v předvolebních slibech téměř všechny šlapanické volební subjekty. A sliby skutečně plní, např. za pomoci Výzkumného odboru městského úřadu (VOMEJU), který v praxi realizoval odvážnou hypotézu o šíření informací prostřednictvím nově zbudované oddílné kanalizace. Vhodným nasměrováním reproduktorů městského rozhlasu do kanálových vpustí se celá kanalizace rozvibruje v rytmu zvukových vln a rezonancí se tak šíří do všech domácností. Nejlepší slyšitelnost je pochopitelně na záchodech. Přesto na úspěchu celé akce spočívá mírný stín. Bylo totiž zjištěno, že drtivá většina občanů nepřikládá k záchodové míse ucho, ale zcela jinou část těla, čímž informace končí v pr...

  

 
 V celostátní soutěži ...                                                                     9. února 2008

o nejblbější informaci vesnického typu si velmi dobře vede družstvo Městského úřadu Šlapanice. Posuďte sami: pisatel s alespoň minimálním intelektem by totiž místo všeobecné zkratky MP (která může znamenat od Mlékáren Prostějov přes Marii Pagáčovou až po méněcenného pitomce de facto cokoliv) použil celý název, za slovo informuje by nepochybně udělal dvojtečku, napsal by název dotyčné firmy, nepoužil by poněkud pitomý výraz vilodům a také by oznámil, kde vlastně ona stavba probíhá. Nicméně konstatujme, že čtyřčlenné družstvo šlapanického úřadu podalo jako obvykle úctyhodný výkon, který soupeři budou jen těžko dohánět ...

 

 
 Soudruzi z Rozvoje ...                                                                               2. února 2008

                          

ve svém tradičně chlubivém plátku poněkud opomněli vyzdvihnout i další rozvojové úspěchy a tak to udělejme za ně. Ano, jedná se o žertovnou pasportizaci dopravního značení, v době nadvlády Rozvoje tolik preferovanou, s jejímiž důsledky se setkáváme dodnes. Např. ulice Na Poříčí, ač slepá, je vtipně označena výhrůžkou Průjezd zakázán (obr. 1 a 2), na Švehlově ulici zase došlo k nezvykle velké koncentraci značek na metr čtvereční (obr. 3 a 4). Ale rozvojoví soudruzi, ač se snaží, stále nestačí na blbismus, který je k vidění např. v Brně-Bystrci: tam hlavní komunikace začíná a končí přímo uprostřed křižovatky ...(obr. 5)!

  

 
 Infostoka nuda je, má tak blbé údaje ...                                                 23. ledna 2008

                     

Soudruzi a soudružky vyrábějící infostoku se mohou přetrhnout, aby občany pobavili. Což se jim daří na 100%. A tak se rozhodli pokračovat v již nastartovaném trendu a uveřejňovat ještě více rozostřených fotografií (dle zásady: nejdůležitější jsou hlavy zezadu v popředí, na nějakýho starostu prdíme - obr. 1). Přínosem je i více informací v názvu fotopásma - dříve jen Předvánoční setkání, nyní už Předvánoční setkání, 22. prosince. Více informací o setkání KOHO s KÝM a KDE očekáváme v červnu příštího roku (obr. 2). Jo a vzpomněla si na nás Ingrid. Škoda  přeškoda, že úřednické pako nedokáže text umístit a zarovnat mimo vsunutou grafiku (obr. 3). Holt profíci na první pohled ...

  

 
 Napínavý duel                                                                                 19. ledna 2008

Vyšší sledovanost než komerční televize má ve Šlapanicích napínavé finále soutěže o největší krávovinu na oficiálních webových stránkách. Do posledního kola se probojovalo sdružení Rozvoj Šlapanic a  ...

                                                                                  celý článek zde

 

 
 Proč je ve Šlapanicích (skoro) všechno obráceně?                          16. ledna 2008

  

Vysvětlení, nad nímž si řadu let lámala hlavu spousta vědeckých kapacit, se ukázalo být velmi prosté. Šlapanice totiž pískají a tančí podle obrácených not (obr. 1) :-).

Přesto byl 1. městský ples, jehož organizaci věnovala spousta lidí mnoho úsilí, povedený. Škoda jen, že si jej lidoví chlapci spletli s politickou prezentací. A tradičně skvěle se blýskli i soudruzi z infostoky - bezchybnou upoutávkou (obr. 2) a profesionálními a kvalitními fotkami (obr. 3). A ve vidině dvojnásobných prémií raději zdvojnásobili i titulní stranu pásma (obr. 4 a 5).

 

 Úspěch půlpánovské cvičební metody                                           14. ledna 2008

Pravda, nebylo to hned a stálo to spoustu práce v zimě i nočních hodinách, ale výsledek je fantastický. Tvrdým výcvikem se podařilo přizpůsobit vánoční strom umístěný na náměstí charakteristickému rysu půlpánů ...

 

Rozvojový plátek žije! Žije?                                                               12. ledna 2008

Ctěné občanstvo se již těšilo, že Rozvoj Šlapanic bude šetřit lesy i peníze, ale bohužel tomu tak není. Po více než roce se v době vánoční objevil ve schránkách občanů výplod v duchu starých tradic - pomatené jednostranné výkřiky okořeněné řadou jazykových chyb ...

                                                                                                                      celý článek zde

 

 Žertování na úrovni                                                                                   10. ledna 2008
    

Ve dnech těsně předvánočních neznámý vtipálek roznesl po schránkách fotografii postižených. Dle žlutých kontur zjevná fotomontáž dokazující, že přinejmenším jedna osoba nebyla fotografována v daném prostředí. V týchž dnech dostala řada občanů (ale proč ne všichni?) i dopis s osobním vánočním přáním od samotného náměstka hejtmana. Pěkné, v reliéfu, no jedno muselo stát aspoň dvacku. Ale o nic nejde, krajský úřad to utáhne, včetně poštovného. Že tyto peníze mohly být použity právě na pomoc postiženým nebo na zimní údržbu silnic? To ve volebním roce nikoho netrápí. Jen otázka zůstává, kdo a čím je vlastně postižený ...

 

 Bitva u Slavkova alias bitva s blbostí                                             8. ledna 2008

U příležitosti výročí bitvy se v historickém sále Slavkovského zámku uskutečnil koncert "Hudba tří národů". Dopadl dobře, rozhodně lépe než program ke koncertu vydaný (viz obrázek). Neuvěřitelné množství chyb (Čajkovskij, na jiném místě Čajkovský, v brně, opera manon, Georges Bizet zkrácený na Georg, atd.). A proč se o tomto paskvilu zmiňujeme? Program totiž vytvořili zaměstnanci tiskového oddělení šlapanického úřadu. Za tuto důstojnou reprezentaci Šlapanic jim samozřejmě patří poděkování. Ale přesto: nuly zůstanou nulami i kdyby třebas strejčka hejtmanem měly či byly podporovány jeho náměstkem ....

 

Vostatke bodó, ale gde?                                                                  7. ledna 2008

Tak Ostatky budou 2. února na Žuráni? A nebude tam trošku zima? A nebylo by lepší je uspořádat někde v hospodě? A v kolik hodin? Jo večer jo? No tak dík za půlpánovskou informaci!

 

Šlapanický zpravodaj 6/2007                                                         6. ledna 2008

Těsně před vánočními svátky vyšlo šesté číslo místního Zpravodaje. Něco málo si o něm povězme:

                                                                                          celý článek zde

 

Co nevíte, najdete na internetu ...                                                      5. ledna 2008

... což tak úplně neplatí o webových stránkách Šlapanic. 19. prosince 2007 se na nich objevil článeček o výsadbě parčíku. Akce podnětná, ale z textu se dozvíme jen chvalozpěv na pilnou práci hlavního sponzora (ano, je to tentýž, co se musel na zastupitelstvu omlouvat za nepodložené nařčení), bohužel KDE se zmiňovaný parčík nachází se čtenář už nedozví ...

PS: otázkou je, zda články podobného charakteru vůbec na web patří!

 

 
Pohádka o veřejných zastupitelstvech                                              4. ledna 2008

Jistě jste si, děcka, všimly, že ze šlapanický královský infostoky zmizely záznamy z veřejnéch zasedání. To poslední bylo pátý, ale vod tý doby byly nejmíň štyry další. Pan král se svó družinó teda tvrdí, že tomu tak je ve snaze přilákat lidi přímo na zastupitelstvo a né aby se na to čučeli v klidu domova a kdy chcó. Což se trošku nepovedlo, protože  ...

                                                                                   celý článek zde         

 

Šlapanický zpravodaj 5/2007                                                         3. ledna 2008

Na přelomu listopadu a prosince 2007 jest s měsíčním zpožděním roznášena tiskovina s pořadovým číslem 5. Nová organizace výroby poněkud hapruje - všimněte si tiráže - Zpravodaj již nepřipravuje komise pro tisk a informace, ale Redakční rada pod vedením šéfredaktora. A tady je výsledek:

                                                                                           celý článek zde

 

Vánoční infostoka                                                                     2. ledna 2008

uvedla řadu zpráv - jak jinak než ve svém tradičně veselém duchu. Z těch nejvíc zdařilých uveďme třeba tyhle:
 

Informaci o tom, že 16.12. bude přineseno Betlémské světlo odborníci vysílali ještě 22.12. a současně už s fotoreportáží ještě lepších kvalit než obvykle. Ale v roce 2008 možná již pochopí, že bez stativu se noční fotky dělají blbě. A stane-li se - rozostřené paskvily pak zveřejní opravdu jen hlupák nebo šlapanický odborník!

Nabídka na prodej kaprů uvedla jasné údaje hodné půlpánovství: prodej prý probíhá po celý den (tj. zřejmě od 0:00 až do 24:00) a konkrétně naproti autobusové zastávky (i když i domy mají, půlpáne div se, orientační čísla). Fakt, že se informace vysílala ještě ve dnech, kdy už žádný prodej neprobíhal je už jen třešničkou na dortu.

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 

 

 

 

 

 

 
                                     jedna, dvě, tři ....   [CNW:Counter]  ........

 

 

r