PéEf 2012 ...                                                                                            20. prosince 2011

Zrcadlo přeje všem slušným lidem krásné vánoce a mnoho osobního štěstí v novém roce!

 

A nenechte si kazit svátky nějakým právě vydaným tupanským letákem „Společně proti slušnosti“, letákem plným ješitné zloby a ironie, letákem, který plně odpovídá trapnosti půlpánovských autorů. A kdeže je vaše křesťanství, soudruzi autoři tohoto morálního hnoje?

Tak do nového roku ještě více vaší půlpánovské pitomosti, ať je čemu se smát!

 

6. zasedání zastupitelstva dědiny

aneb Komedie bez konce se schváleným koncem ...                10. prosince 2011

6. září 2011 zasedalo zatím poslední zastupitelstvo dědiny. Při čtení zápisu zveřejněném na městském webu nemůžete minout půlpánovské šílenosti:

1)

Opoziční zastupitelka o prázdninách shledá nesrovnalosti v datech uveřejněných na úřední desce. Na její upozornění úřad nereaguje a tak, protože místní média jsou pro opozici tabu, poskytuje informace krajskému deníku. V něm po „novinářské úpravě“ skutečně vyjde o výše zmiňované události článek. Ješitný starosta článek vyhodnotí jako „poškozování dobrého jména Šlapanic“ (chacha, jako kdyby nějaké dobré jméno existovalo). I když situace kolem podivných dat na úřední desce je starostou později vysvětlena jako chyba úřadu, přesto je opoziční zastupitelka vyzvána k rezignaci coby zastupitelka (což dost dobře nejde, tak ji aspoň koaliční většinou odvoláme ze všech ostatních aktivit). Chápete to? Někdo na úřadě udělá chybu. Budiž, nikdo nejsme neomylný. Někdo jiný na chybu upozorní. Úřad nereaguje. Někdo jiný tedy upozorní na krajské úrovni. A pic ho! Kdo je ten špatný? Ten kdo chybu udělal? Nééééé, přece ten kdo na ni upozornil!!!!!!! Typické půlpánovské řešení! Ostatně, není to první ani poslední případ. V dědině žije řada lidí, kteří ve své naivitě a dobrotě chtěli nějak dědině pomoci či ji pozvednout dál. Marné snažení. Půlpáni nejsou schopni využít nabízený potenciál ke zvelebení dědiny, půlpáni jsou schopni pouze každého slušného člověka ochotného pomoci zařadit do své kategorie politicky nepohodlných a dále s ním takto jednat! Proč? Protože pitomost půlpána je nedohledná!  

2)

Televizní záznam ani přímý přenos z jednání zastupitelstva v tomto volebním období nečekejme. Diktátor-půlpán je mávnutím rukou zrušil. Na oko se sice koaliční smečka tváří, že jí jde o blaho lidu a přenosy chce (koalicí schválené usnesení), ale obstrukcemi dělá vše proto, aby se ani přímý přenos neuskutečnil. Neb úřad pro obnovu nedělá nic a naopak soudruh starosta (a koaliční soudruzi) „očekává návrh řešení především po finanční stránce“ nikoliv od zaměstnanců úřadu, ale od opozice!!! Srandista, fakt! Ale technické a finanční řešení je přec tak prosté, milý Watsone: jednání zastupitelstev by se opět konaly v zasedací síni úřadu, což vzhledem k malé občanské návštěvnosti těchto půlpánovských orgií hlouposti a arogance už není problém. Další technický postup je tentýž jako při pořizování záznamu, jde pouze o propojení kamer kabelem do odbavovací místnosti infokanálu. To je drahé či nemožné? Pro půlpána ano!

Další komické výjevy na dané téma:

- soudruh tajemník tvrdí, že přímé přenosy ze zastupitelstva ze zasedací místnosti úřadu stály zhruba 30 000,- korun. Ale to nám soudruh tajemník plácá pěkné bludy či záměrně lže! Neboť přímý přenos zastupitelstva se NIKDY nekonal (!!!!!) - přímé přenosy se uskutečnily pouze z několika Půlnočních mší a ze Šlapanických slavností 2007. A jmenované peníze stála právě ta gigantická akce ze Slavností, záznamy zastupitelstev (nikoliv přímý přenos) provedla najatý spolek na velkorysé úrovni a byly o mnoho levnější než uváděná částka (když už tu práci neudělali zjevně neschopní, leč placení, zaměstnanci úřadu).

- bývalý starosta Střechovský v diskuzi „potvrzuje vysokou sledovanost v letech 2002 a 2003“. Bohužel kecá, protože v těchto letech se záznamy zastupitelstev vůbec nevysílaly (až po roce 2004).

Tož na co si to hrajeme, soudruzi?  

3)

Že vzhled Šlapanic není leckdy oku lahodící je známo. Jedním z řešení, které už léta navrhují někteří občané s chutí zlepšit vzhled dědiny aspoň na tomto poli a se kterým nyní konečně přichází i opoziční zastupitel, je prodej městských pozemků -  předzahrádek občanům, kteří o koupi mají zájem. Neboť o své by se jistě rádi postarali, nemusí jen dřít na „panským“. Odpověď místostarosty za Tupany nula9 je pozoruhodná trapná (leč tupanům odpovídající): „není zájem města o prodej z důvodu položených sítí“.

Soudruh zjevně nikdy neslyšel o „věcném břemeni“ zakotveném v kupní smlouvě (čili majitel by musel umožnit k položeným sítím přístup, ale také by si jistě pohlídal i uvedení do původního stavu, nikoliv tak, jak se „stará“ úřad – příklad: při nedávné výměně plynového potrubí leckde plynaři odtěžili horní kvalitní půdu a místo ní pak po stavbě navezli jakousi slínovici, na které tráva rok nerostla). Čili jinak: soudruh místostarosta dal jasně najevo, že město nemá na zkrášlování zájem! Pouze v půlpánovském duchu: ty občane se starej o náš pozemek, trávu seč, sníh uklízej, papírky sbírej a až na něm budeš chtít třeba zaparkovat či složit materiál, pěkně, ty hajzle, zaplať!  

4)

V průběhu jednání starosta navrhuje jednání zastupitelstva ukončit ve 20:30. Opoziční zastupitelka reaguje logickým protinávrhem jednání skončit až po vyčerpání programu jednání, což koaliční pajduláci smetou pod stůl. Ano, čtete dobře! Takže ještě jednou a česky: jednání zastupitelstva ukončíme my, půlpánovská vrchnost, tehdy kdy budeme chtít my! Že se nestačil ani splnit program jednání, že občané čekající na poslední bod, čili diskuzi, nemusí přijít ke slovu, to nás, půlpánovskou vrchnost, vůbec nezajímá. Lze jen konstatovat, že takové rozhodnutí je nehorázně sprosté. Ale ukázalo se k čemu tedy zastupitelstva jsou! Ku hovnu! A té půlpánovské pakáži to vůbec není trapné!

 

Řekni, kde ty keře jsou ... (po roce a půl) ...                                           2. prosince 2011

     

Přesně po roce se Zrcadlo vrací k (ne)výsadbě keřů - větrolamů. A co že se tehdáž (ne)stalo (viz Zrcadlo 2010, 10. prosince)?

Soudruzi z vedení úřadu neunesli skutečnost, že nezávislé sdružení Čisté Šlapanice vysázelo na vlastní náklady novou alej (levá strana silnice k Brnu) a tak ve svém politickém plátku (Šlapanický zpravodaj č. 3/2010) slibují hory doly a kromě toho i podzimní (2010) výsadbu keříků na druhou stranu téže silnice jakožto zábranu proti sněhu. Ovšem letní půlrok uplynul a ...prd! A tak na zasedání zastupitelstva dne 20. prosince 2010 je na toto téma vznesen dotaz, na nějž s. starosta odpovídá, že se výsadba nestihla a že se vše napraví v dalším vegetačním období. Každý, kdo po jmenované silnici jezdí a hlavně má i oči, vidí, že ani v prosinci dalšího roku (2011) zde žádné keříky nejsou. Jediné, co se dozvíte z podzimního Šlapanického zpravodaje (5/2011) je, že o výsadbě keříků již soudruzi jednají (považte!) se Správou silnic. Síla, což? Ani za rok a půl nejsou soudruzi schopni vyřešit takovou prkotinu!!! O schopnostech soudruhů z vedení města lze vůbec pochybovat na vícero frontách! Ale jedno jim zapřít nelze a sic že v hledání vnitřního nepřítele, který může za všechno, co oni nejsou schopni vyřídit, jsou prostě jedničky! Že tímto vnitřním nepřítelem je opozice a hlavně některá, je nad slunce jasné. Co by mohlo být směšné, ve skutečnosti je ale opravdu hrozné, je fakt, že se soudruzi chovají přesně tak jako jejich komunističtí předchůdci!

PS: Všimněte si i zápisu z onoho zastupitelstva: odpověď soudruha starosty na dané téma v zápise naprosto chybí (ještě že existuje videozáznam). A takových „nedodělků“ v soudružských zápisech je povícero. K čemu tedy tyto mystifikační zápisy jsou? Ku hovnu! Stejně jako neschopní soudruzi!

 

Krátké povídání o zkrácených příspěvcích ...                                           12. listopadu 2011

Pozorný čtenář Šlapanického zpravodaje 5/2011 si jistě povšiml převratné novinky – některé příspěvky totiž byly otištěny s poznámkou „redakčně kráceno“. Ale ještě pozornější čtenář si jistě povšiml, že příspěvky byly kráceny pouze přispěvatelům, kteří v minulosti byly „problematičtí“, neboť se odvážili pro šlapanické radniční ješity neslýchaného – konstruktivní kritiky! Není snad ani potřeba připomínat, že šlapaničtí cenzoři tato „redakční krácení“ jaksi pozapomněli s přispěvateli autorizovat, jak se ve slušné společnosti patří. Ale pravda, že o Šlapanicích, plných třídně-politických lidověsocantupanských intrik, se těžko dá hovořit jako o slušné společnosti. Takže jak vypadá praxe? Autor z lidu napíše příspěvek do místního Zpravodaje, úřední soudruh cenzor ale uveřejní jen pasáže vytržené z kontextu na které je schopen soudruh starosta jakž takž odpovědět a to celé se otiskne. Aniž by kdo z nezasvěcených věděl, o čem ten původní článek vlastně celý  byl. Ale vo co gou? Snad jen o další z primitivních ukázek morálky primitivů vládnoucích šlapanické radnici! Čest vaší práci, soudruzi!  

 

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař ...                                                    5. listopadu 2011

              

... a jak to tak vypadá, ve Šlapanicích bude mít lékař hodně práce. Poslední Šlapanický zpravodaj se na několika místech zmiňuje o výstavbě nové školky, někteří soudruzi věc berou i jako prestižní záležitost:  óó, jak jsme dobří, óó jak jsme se to ale postarali o děti a maminky – voličky (nebo taky - óó, jak jsme místo přeorganizování stávajících pravidel přijímání dětí vyhodili spoustu peněz do luftu). A jak tedy vypadá samotná stavba? Je jistojistě zajímavá. Zaujme už svým situováním do prostoru. Na jihozápadní (= slunné) straně jsou umístěny obslužné prostory a chodby, kdežto prosklené místnosti s minizahradním prostorem směřují k severu. Možná toto řešení odpovídá nějaké normě, ale přece jen - už naši předkové říkali: kam nechodí slunce, tam chodí lékař!

 

Šlapanické slavnosti aneb když půlpáni neumějí počítat?                             29. října 2011

              

Také jste to četli? Ve Šlapanickém zpravodaji č. 5/2011 je hned na dvou místech zmínka o tom, že příští rok oslavíme Šlapanické slavnosti po osmdesáté, resp. 80. ročník (Pohled do kanclu soudruha starosty a Jitčiny blekoty). Pravda, poprvé se slavnosti konaly v r. 1932 a kdo jen trošku umí počítat, výše uvedeným informacím by i věřil. Jenže: díky bolševickému puči se slavnosti po r. 1948 10x nekonaly a díky neschopnému vedení města tomu tak bylo i v r. 1996. Čili sečteno: 11x slavnosti vůbec nebyly a přesto se v příštím roce budou slavit prý po osmdesáté (správná číslovka je 69) ..... !!!  Jiná věc by byla, kdyby se v příštím roce slavilo 80. výročí OD ZALOŽENÍ Šlapanických slavností, leč tuto skutečnost namistrovaní půlpáni vůbec nepřipouštějí. Oba autoři tak shodně tvrdí čirý nesmysl. Blamáž, nebo jen neumějí počítat? Jó, když vono to tak pěkně „kulatě“ zní - ale ve skutečnosti jde o lež. A k čemu slouží údaje v obecní kronice? Jak vidno, tak k falšování historie. Nakonec, dělá to každá diktatura, tak proč by to nedělali půlpáni!

Perlička závěrem: v loňských předvolebních žvástech se soudruh starosta chlubil hrdinským činem jeho prvního volebního období a to „obnovením slavností“! Ale bylo co obnovovat, když se dle jeho nejnovějšího tvrzení budou slavit po osmdesáté, čili kontinuálně??? No pěkně si to stárosta do huby nasrál, pěkně ..!  Ví vůbec ten člověk co se ve Šlapanicích děje?

 

Šlapanický zpravodaj - list občanů Šlapanic a Bedřichovic ...?                     22. října 2011

         

Šlapanický zpravodaj - list občanů Šlapanic a Bedřichovic? Cha chacha chachachachacha chachachachachachachach cha chacha chachachachacha  cha chacha chachachachacha cha chacha chachachachacha cha chacha chachachachachacha chacha chachachachachacha chacha chachachachacha cha chacha chachachachacha cha chacha chachachachacha   .....

Koncem léta 2011 se 80 bedřichovických občanů zúčastnilo projektu místní výtvarnice -představení své obce v Londýně. O neobvyklé akci informovala celostátní i regionální média, ať už ČT1, ČT24, iDnes, Rovnost, říjnové vydání Líšeňských novin tématu věnovalo dokonce 3 strany (viz obr.). Jediným médiem který akci ignoroval byl list občanů Šlapanic a Bedřichovic -  Šlapanický zpravodaj. No co byste chtěli od primitivních půlpánů a kulturních hulvátů ....

 

Půlpánovské informace (další díl nekonečného seriálu)...                              15. října 2011

         

Navážeme na příspěvek z 24. září, kde jsme si objasnili, že půlpáni sice dokázali polovičním způsobem oznámit práce na parkovacích plochách sídliště na Brněnské. Bohužel už v onom příspěvku nazvaném „Informace občanům“ nedokázali informovat o další fázi prací a to položení asfaltového povrchu. Budiž. Začátkem října se v dotyčných místech objevuje dopravní značka "zákaz zastavení", z níž vyplývá, že asfaltovat se bude ve dnech 12. – 19. října. Dne 12.10. se na místě dokonce objevuje dopravní značka "zákaz vjezdu". A myslíte si, že půlpáni tuto skutečnost oznámili prostřednictvím televizní infostoky či webových stránek města? Zase prd! Od primitivů prostě nemůžete čekat informaci! Ale můžete. A jakou! Teprve při aktualizaci infostoky dne 14.10. soudruzi informují o asfaltových pracech, které prý proběhnou od 17. - 19.10.! Prostě tradiční výsměch občanům!

Zato se ale na webových stránkách města objevila další zpráva – pod tímtéž názvem „Informace občanům“ se dozvíte, že vzhledem k uzavírkám brněnských komunikací se očekává dopravní kalamita. Ze zprávy však není jasné KDE by se měla dopravní kalamita projevit a vzhledem k tomu, že v informaci není uvedeno jediné datum, tak také KDY (v kontextu se „stárnutím“ informace se tedy na webu uvádí nesmyslná zpráva). Všeříkající je i podpis: Vedení města. Škoda, že není uvedeno kterého, když už se jedná o situaci v Brně. 

Z uvedeného opět vyplývá, jakou nulovou hodnotu mají půlpánovské informace. Ale to přece nemůže být jinak, když si primitivové hrají na hrdiny spasitele .... A naprosto neschopný lidověsocantupanský management se zase bude chlubit vynikající informovaností! Trapné!

 

Kontakty aneb starosta se stydí za to že je starosta...                                   8. října 2011

V nedávné anketě na téma poskytování informací vyhrál na plné čáře Městský úřad Kuřim. Např. na jeho webových stránkách najdete seznam volených orgánů města včetně kontaktů: e-mailových adres, ba i mobilních telefonů.

   

A jak vypadá tatáž situace na webu MěÚ Šlapanic? Tak schválně! Chcete se kontaktovat s nějakým zastupitelem či velitelem komise? Prdlačky! Pouhopouhý jmenný seznam a dál nic. Ale přece: alespoň u vedení města je uveden ten e-mail, tedy aspoň u místostarostů. A u tajemníka je dokonce uveden i životopis. Korunu anonymity ale nasadil sám s. starosta, který se nově skrývá pod adresou sekretariát@slapanice.cz. (moudrý čtenář pochopil, že pro přímý kontakt stačí zaměnit první slovo za „starosta“). A proč tomu tak je? Inu, asi je díky své „kvalitní práci pro vlast a lid“ zahlcen mejly ne zrovna lichotivými a ty je třeba separovat.

Prostě takové šlapanická kontaktně-nekontaktní taktika. Ty nás, blbý občane, zvol, ale pak už nám do toho nekafrej!

 

Zima v září ...                                                                                                     1. října 2011

   

Byť si střední Evropa v září 2011 užívala nádherného a neobvyklého babího léta, ve Šlapanicích mrzlo. Soudě dle úvodní stránky šlapanické infostoky ze 16. září, kde smutné opadané stromy evokovaly náladu holomrazů. Není divu. Radnice totiž už dávno zamrzla a tak nadále předvádí profesionální ukázky půlpánovského primitivismu!

 

Půlpánovské informace (volné pokračování nekonečného seriálu)                24. září 2011

   

Tak se nám na městských webových stránkách zase objevila "informace". Starostem 31. srpna 2011 podepsané „Upozornění občanům“ o regeneraci panelového sídliště Brněnská v termínu od 5. do 20. října. Ve výčtu stavebních úprav je sice odkaz „viz nákres na druhé straně listu“, ale starosta už tento nákres jaksi přiložit neráčil. Nejdůležitějším bodem upozornění (soudě dle tučného písma) je informace o tom, že 6. a 7. září bude v sídlišti prováděno frézování asfaltových vrstev komunikací a tudíž by se v uvedené lokalitě nemělo parkovat. Fajn. Ale na vyfrézovaná místa se jistě bude pokládat asfalt nový, logicky v průběhu výše oznámeného termínu regenerace. Čili opět dojde k dopravním manévrům a k zákazu parkování. Ale tento termín už v "oznámení" starosta nepovažuje za důležité občanům sdělit. Jak jinak, vždyť žijeme v době půlpánovských informací, čili reálně: ve zveřejněných informacích žádné informace nenajdete.

 

Med kolem huby aneb The winner takes it all  ...                                        17. září 2011

   

Šlapaničtí soudruzi jsou bezesporu kulturní. Například milují písničky skupiny ABBA a zejména tu, kde se zpívá, že „vítěz bere všechno“. Jak jinak si vysvětlit, že nejprve vydají prohlášení „Na základě rozhodnutí rady nebudou v příštích číslech zveřejňovány příspěvky s politickým obsahem“ (Šlapanický zpravodaj 2/2011) a krátce na to si tamtéž zveřejní pozvánku na akci politické strany. Své, pochopitelně! Situace, která se za posledních 10 let opakuje po x-té. A pokaždé stejně: pro toho, kdo podobné nařízení vydá, nikdy neplatí! Holt, takové půlpánovské pojetí demokracie ...

 

Není to o lidech - je to o půlpánech!                                                            9. září 2011

 

„Jen kousek Šlapanic - loni a dnes“ (ŠZ 4/2011) se jmenuje pokračování názoru jednoho občana, který se snažil upozorněním na nepořádek docílit zlepšení stavu.

Konkrétně: občan opět píše o permanentním bordelu kolem kontejnerů na tříděný odpad na ulici Čechova u potoka a o tom, jak mu bylo stydno, když tam viděl návštěvníky Šlapanic vystupovat z autobusů a místo komentovat slovy: "tady ale mají svinčík". Na tato slova mu v reakci kontruje místostarosta za tupanynuladevět tím, že popisuje podobnou situaci odehrávající se na Masarykově náměstí, kde si naopak „návštěvníci pochvalují čistotu a pořádek na Moravě“. Čtenáři uvažujícímu hlavou jistě neušlo, že srovnávat zanedbané zákoutí u Žuráně a jakž takž udržovanou chloubu Šlapanic (hlavní náměstí) jaksi dost dobře nejde a činit tak může toliko někdo s IQ půlpána.

Občan ve svém příspěvku dále upozornil na lež pracovnice úřadu, která v reakci na jeho článek (ŠZ 6/2010) doslova tvrdila, že zabordelený pozemek není města, když triviální operací lze na internetových stránkách katastru lehce zjistit, že dotyčné parcely městu přece jen patří (s výjimkou malého neidentifikovatelného cípku). Informace poměrně hodně závažná, která by si jistojistě zasloužila v místostarostově článku i odpovídající odezvu. Třeba o tom, že úřednice skutečně lhala a to se nemá a proto případ kázeňsky vedení města řešilo, popř. nějaká ta omluva veřejnosti by byla též příhodná. Ale neblázněte lidi! Takové maličkosti jako je lhaní a slušnost ve formě omluvy si místostarosta (pravidelně navštěvující kostel) přece nebude všímat!  

Opět se tedy ukázalo v plné míře, že občan na nějaké upozorňování nemá nárok. Udělá-li to neveřejně, nic se nestane. Udělá-li to veřejně, je soudruhy a půlpány popsut a prostřednictvím Zpravodaje (Není to o lidech?) veřejně prohlášen za škodnou. A úředník si bude dělat co chce. Pochopitelně! Když mu to neschopný management dovolí ...

Neboť to opravdu není o lidech. Je to o půlpánech!

 

Jak půlpáni v Excelu excelovali aneb Záludná jest grafika grafu! ...             3. září 2011

 

Ve Šlapanickém zpravodaji 4/2011 byl na stranách 5 a 6 otištěn článek "Dopravní radar na Brněnské ulici". V duchu úřednického vtipkování opět nezklamal. Z textu namátkou vybíráme: 

„... ve stejném místě dříve fungoval radar, který patřil Sdružení pro rozvoj Šlapanic. Toto za zařízení plnilo neocenitelnou službu - nutilo drtivou většinu projíždějících řidičů přibrzdit na povolenou padesátikilometrovou rychlost ...“  Chacha, informacím svatého Rozvoje nevěřil skoro nikdo, tak proč by měl řidič věřit i zobrazované rozvojové rychlosti, zvláště když řadu týdnů zablokovaný radar ukazoval stejnou rychlost všem?  

Za zmínku jistě stojí i lingvistická perla „ ... řidiči začali brzdit s bleskovou rychlostí ... “!!!!!  Járo Cimrmane třes se, půlpáni tě dotahují!

Úžasné je též zjištění, že „ ...čísla, kolik projelo v červnu po Brněnské aut celkem jsou ohromující a je zřejmé, že doprava je jedním z nejvýznamnějších témat, kterému musíme věnovat velkou pozornost ... „! Kurňa, když si přečteme předvolební chvástání, tak jen chlapci z lidu řeší dopravu už 20 let. A již nyní se přijde na to, že je to téma „kterému je třeba věnovat velkou pozornost“!!!! Skvělé poznání!  

Ale to všechno jsou jen nicotné maličkosti proti zobrazeným grafům, zde se teda půlpáni hodně vyřádili a vtipem zahýřili na 14 let dopředu. Podívejme se na obrázek a ptejme se:

 

1) Není jasné, proč tvůrce použil trojrozměrný styl grafů, který zvláště v malém a černobílém tisku je graf poněkud nepřehledný? A přitom software umožňuje mnoho dalších a jistě přehlednějších stylů.  

2) Není jasné, proč v hlavičce obou grafů skví se název „Počet osobních vozidel jedoucích rychlostí nad 0 km/hod.“, když grafy zobrazují i vozidla nákladní?  

3) Není jasné, proč je vpravo nahoře uvedena jakási pololegenda, která zobrazuje jen barevné označení sloupců, ale vysvětlující text už chybí?  

4) Není jasné, proč legenda je nakonec umístěna pod grafy a s provoláním „osobní auta ve stovkách, nákladní v desítkách“ (když jsou sloupce barevně rozlišeny -viz bod 3- a stačilo k barvě jen připsat „osobní“ a „nákladní“)? Označení „v desítkách a ve stovkách“ se sice běžně používá, ale v jiném smyslu – pokud se chceme dopídit skutečného čísla, musíme číslo uvedené v grafu násobit stem nebo deseti. Podle půlpánovských údajů tedy např. kolem osmé hodiny ranní projelo kolem radaru (nikoliv po Brněnské, jak se mylně uvádí v článku) 44 200 osobáků! 

5) Není jasné, proč je v „legendě“ uvedeno „osobní auta ve stovkách, nákladní v desítkách“, když grafy ve večerních a nočních hodinách ukazují počty v hodnotách o řád menší (desítky a jednotky)??????  

6) Není jasné, když už někdo nezvládá primitivní tvorbu grafů v Excelu, proč si tuto činnost nenechá udělat někým fundovanějším? Jo, kecat o obnovení slavností či o důvodech zrušeného zastupitelstva dovede leckdo, ale udělat pořádný graf, to holt už vyžaduje alespoň minimálního fištróna ..  

Zdá se tedy, že jasné je jenom jedno: že si autoři či redakční rada Šlapanického zpravodaje (přes kterou tento paskvil musel projít) udělala z občanů docela dobrou prdel!

Leč jen směle dál, soudruzi, lepší zítřky ještě čekají!  

PS1: V článku je zmíněna i vážná nehoda motorkáře na křižovatce ulic Brněnská a Čechova. Sláva! Konečně si někdo všiml, že rychlost se nedodržuje jen v horní části ulice Brněnská. Proč se ale měří rychlost jen u vjezdu či výjezdu z dědiny? To je dobré možná jen ze statistických důvodů. Leč v dědině je řada exponovanějších míst, kde by se z hlediska bezpečnosti jistě měřit mělo (viz výše zmíněná nehoda). Ale o skutečnou bezpečnost půlpánům zřejmě nejde!

 

PS2: Tento obrázek pochází z doby, kdy městská policie ještě musela místo měření rychlosti označovat cedulí (do 31. července 2011). Všimněte si ale, jak ve Šlapanicích byla tato cedule umístěna zákeřně. U sloupu zastávky MHD, tedy v místě kde byla každou chvíli zastíněna čekajícími cestujícími nebo trolejbusem stojícím v zastávce. Holt, není nad čestné jednání hodné Rychlých šípů!

 

Pohádka o Radě co měla o člena víc a o Radě co měla o kolečko míň ...    27. srpna 2011

To vám, milé děti, takhle v srpnu LP 2011 vyšlo další vydání Humoristických listů království šlapáňského. A v něm i výběr z usnesení zastupitelstva království (konaného v červnu téhož roku). A tam se lid (s)prostý dočetl tu úžasnou zprávu, že kterás to občanka byla zvolena za členku Rady velkovezírů. V pořádku? Ale houby v pořádku! Z takové informace uvedené v Humoristických listech vyplývá, že Rada velkovezírů má o člena(ku) víc, aniž by o tom ovšem hlasovalo zastupitelstvo. Vysvětlení je ale půlpánovsky jednoduché. Soudruzi sice otiskli že někdo byl jmenován do Rady velkovezírů, ale jaksi zapomněli veřejnost informovat i o tom, co tomuto aktu předcházelo a sic, že jeden člen Rady a zároveň Zastupitelstva na svoji funkci rezignoval. Inu maličkost. Proč bychom o takové prkotině měli lid (s)prostý informovat, že ...? Vždyť je to jen lid (s)prostý ... a naň se vykáleti můžeme. Nebo že by redakční rada měla o kolečko míň, když ani nedokáže seriózně informovat poddané? Nebo to byl politický záměr či jen neslušnost odcházejícímu dlouholetému královskému funkcionáři nevěnovat ani nekrolog? Tak jak tak, království opět potvrdilo, že ve své snaze pobavit lid prostřednictvím Humoristických listů bude pokračovat.  

Oním rezignujícím dlouholetým funkcionářem není nikdo jiný než sám pán velkomožný Venca z rodu Krajských. Nutno s nelíčeným obdivem říci, že svojí rezignací na post radního i zastupitele udělal strategicky geniální počin. No řekněte, kdo by pořád chtěl být terčem věčných poznámek na svoji adresu ze strany lidu a opozice, kdo by pořád měl na zastupitelstvech vysvětlovat svoje nevysvětlitelné (ale čitelné) jednání. Pcháá, vykašlat se na to můžu! Nakonec, vždyť království se dá nadále vládnout i bez toho, třebas pomocí nastrčených pohůnků. Geniální řešení hodné geniálního myslitele! Budiž nám dlouho zachován v našich stranických srdcích! 

A to je konec! Ale jen smutné pohádky. Nikoliv veselého půlpánovství!

 

Blokové čištění a zablokovaná půlpánova hlava ...                                    20. srpna 2011

Blokové čištění – to není lecjaká věc. Ale přínosná, neb tu a tam se díky němu ulice vyčistí. Akorát kdyby ty zaparkovaný auta nezavazely. V inteligentnějších civilizacích, např. ve městě Brně, jsou každoročně občané-řidiči písemně (formou vývěsek, letáků či webových stránek městských částí) seznámeni s časovým plánem, aby se mohli situaci s předstihem přizpůsobit.

Šlapanický (= půlpánovský) přístup je trošku odlišný. To se tak najednou mírnyx týrnyx objeví v místní televizní infostoce šest dní předem zpráva tohoto znění: „... 11. srpna se v části Šlapanic uskuteční blokové čištění...“! Nevěříte? Čtěte ještě jednou: .... v části Šlapanic!!!!!! a dále následují obvyklé výhružky o odtažení vozidel (bohužel beze zmínky o povinnosti opětného přitažení, byť za jistý obolus) atd... Prostě není nad konkrétní informaci!

Je doba dovolených a tak lze předpokládat, že občané vyvalující se u moře a zanechavší plechového miláčka doma před domem se nic nedovědí. Oč jednodušší by bylo, kdyby radnice zveřejnila roční plán blokového čištění, oč jednodušší by bylo, kdyby infokanál přinesl konkrétní seznam čištěných ulic (a nejen nekonkrétní „část“). Oč jednodušší by bylo, kdyby se šlapaničtí půlpáni nechlubili svojí pitomostí, ale konkrétní prací pro občany a pro dědinu. Neboť slova „.. v části Šlapanic ...“  může za informaci považovat toliko blb a půlpán.

PS1: Na webových stránkách města sice bylo toto konkrétní čištění nekonkrétně oznámeno na úvodní straně, ale pokud zadáte do vyhledávacího okénka výraz „blokové čištění“ (hledáte-li třebas právě onen konkrétní plán), vyhledávač najde ......   ano, správně, PRD a dokonce ani onu úvodní stranu! (obr. 2).  

PS2: A proč nebyl v rámci blokového čištění uklizen i bordel v podobě štěrkoasfaltu z chodníků v okolí křižovatky Brněnská – Sušilova, kde nedávno proběhla „mírná asfaltová rekonstrukce“?

Tož soudruzi, kde jsou ty informace, portály a jiné předvolební sliby ....?

 

Kterak si soudruh tajemník do huby nakáleti ráčil ...                                12. srpna 2011

... aneb Překvapení v zastupitelstvu

Komický občasník šlapanické radnice v nejnovějším vydání (4/2011) přináší i článek tajemníka úřadu Překvapení v zastupitelstvu, ve kterém se dotyčný snaží vysvětlit důvody, proč nemohou být občané informováni, jinými slovy proč nemohou být v místní infostoce vysílány záznamy ze zastupitelstev. Tajemník cituje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních dat, kde se uvádí, že záznam je možné pořídit pouze pro účely zhotovení písemného zápisu a to navíc v době přiměřené – cca 3 dny po natočení (což se dozajista ve Šlapanicích dodržuje, chacha). Dlužno dodat, že ono stanovisko onoho úřadu vzbudilo rozruch vpravdě celostátní a je v současné době podrobováno právní analýze, jejíž momentální závěr je, že:  

- není možné zakázat živé natáčení a publikaci veřejného vysílání ze zasedání zastupitelstev krajů, měst a obcí

- zastupitelé, rada ani starosta nemají možnost takovou produkci zakázat a omezovat ji

- zastupitelé nemají možnost použít zákon na ochranu osobnosti pro zákaz zaznamenání svého projevu

Budiž, nechme zatím situaci se vyvíjet a připomeňme si, že odpor rádoby demokratů k zaznamenávání a zveřejňování jejich chování na zasedání zastupitelstev je všeobecně znám. Zde si dovolme citovat výstižná slova Ing. Kužílka (poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí a poradce Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí):  

Je zcela zjevné, že ti, kteří se snaží zabránit záznamům jednání zastupitelstva, tak nečiní proto, že by se obávali nějakého zásahu do svého soukromí (například že by někdo pomocí takového záznamu zjišťoval jejich rodinné, majetkové či zdravotní poměry), ani zásahu do ochrany osobnosti (například že by někdo pomocí jejich fotografie propagoval nějaký výrobek). Jde jim výhradně o to, aby znemožnili diskuzi a kritiku vztahující se k jejich vystoupení. Jinými slovy, nechtějí, aby si při svém vystupování museli příliš dávat pozor na to, co říkají a jak postupují, aby se to nestalo předmětem kritiky. Hmm, zajímavé, že? A všimněte si, jak tato slova uznávaného senátního experta korespondují s analýzou šlapanické infostoky z 21. května t.r. (ZDE).

A zpět do Šlapanic a konkrétně se podívejme na to, jak situaci řeší šlapanický úřad. Tajemník se tedy ohání stanoviskem jiného úřadu. Budiž. Toto stanovisko ovšem dostal na vyžádání až někdy v průběhu května 2011. Proč tedy ale nebyly odvysílány záznamy již dubnového 4. ZM a zejména březnového 3. ZM, kdy o nějakém sporném stanovisku nebylo ani potuchy? (a kde se vedení města dokonale ztrapnilo neodhlasováním svého vlastního programu jednání).

V dalším textu článku tajemník sděluje, že přenos ze zastupitelstva lze uskutečnit pouze jako přímý tv přenos, ale že ve Šlapanicích se tyto přenosy nerealizují z důvodu vysoké finanční náročnosti. Zase dobrej zvonek. Přímý přenos je totiž otázkou pár metrů kabelu a drobné technologické úpravy. Naopak by ve své podstatě vyšel levněji, protože následně se už nikdo nemusí zhotovením záznamu pro další vysílání zabývat. Příkladem budiž přímé odvysílání Půlnoční mše svaté z kostela, či Šlapanických slavností v městském parku (k cenovému zvýšení zde došlo jen kvůli tomu, že přenosy byly vyrobeny na rychlo, na zakázku a nikoliv zaměstnanci úřadu). Tak proč tajemník blbě prndá? Protože neví, nebo nechce vědět (abychom použili starostovic terminologie).  

Z uvedeného vyplývá, že šlapanický úřad odvysíláním záznamů většiny zastupitelstev porušoval zákon již od roku 2004! Bude jistě zajímavé, jak tuto skutečnost vyhodnotí sám tajemník, čili zda se udá sám, nebo počká, až to někdo udělá za něj.

A nyní bonbónek největší:

S. tajemník tedy jasně vysvětlil, že záznamy zveřejňovat nelze! A basta! Stačí však navštívit webové stránky města jehož úřadu je dotyčný tajemníkem a hle: jeden z odkazů na těchto stránkách na zavede na „šlapanické oddělení“ portálu Youtube a zde najdete záznamů zastupitelstev celé mraky!!!!!!!!!!!  (a dokonce i s chybným očíslováním, což nakonec lze od odborníků z radnice čekat)  

http://www.youtube.com/user/televizeslapanice#p/u     (viz obr.) 

A co říci závěrem? Že se půlpán nažral a záznamy zůstaly celé. Tož to si teda s. tajemník do huby pěkně nasráááál .....

Inu plnou držku Úřadu pro ochranu osobních dat - to jo! A na druhé straně - hromadná korespondence rozesílaná Městským úřadem obsahující datum narození adresáta přímo na obálce (faktury za popelné)!

 

Realizujeme nový webový portál včetně informační webové stránky ...     5. srpna 2011

       

Takto hrdinně zní v říjnu 2010 předvolební provolání šlapanických lidovců. A jak soudruzi uplatňují své sliby v praxi?

Např. tím, že na zchátralých webových stránkách města nezveřejní informace o Šlapanických slavnostech 2011 ani týden před jejich vlastním konáním (obr. 1). A pokud na témže webu nahlédnete do kalendáře kulturních akcí (režim zobrazení "týdenní přehled"), uvidíte ....   ano, správně, nestyďte se to pojmenovat, uvidíte hovno  (obr. 2)! Neboť ani zde není bezesporu nejvýznamnější událost vesnice avizována. OPRAVA:  nebyla avizována do dnešní (= 5.8.2011) aktualizace webu. A na leckterými soudruhy vychvalovaném odkaze "Vždy aktuální informace přímo z radnice" je poslední zpráva z 19. května 2011, zmínka o slavnostech pochopitelně žádná.

Ale víte, co takový půlpánovský výsměch občanům dá práce ...., to totiž musíte „zrealizovat nový webový portál včetně informační webové stránky ...“ !

Dementní půlpán prostě zůstane dementním půlpánem i kdyby měl "zrealizovaných nových webových portálů" třeba tisíc a "informačních webových stránek" ještě víc ...

 

Máryška prdni! Prečo? Pre orientáciu!.....                                              26. července 2011

    

Orientační systémy (nikoliv informační, jak s oblibou prezentují hloupí půlpáni) umožňující orientaci v budovách mohou být různé. Hezké, škaredé, k něčemu i k ničemu. V základě však jde o dva typy: ty, které vypadají dobře a umožňují i svépomocné (tj. operativní a levné) změny údajů (např. jednoduchým vložením natištěného proužku papíru pod okrasnou fólii) a ty, které na první pohled vypadají také dobře, ale v případě jakékoliv změny je potřeba situaci řešit s odbornou firmou, která musí celou tabuli zhotovit znovu a jistě ne zadarmo. V každém případě je to vždy nejen problém, ale i poměrně drahý špás.  

Z výše popsaného a ze znalosti šlapanického prostředí je vcelku jasné, kterou metodu použili místní půlpáni pro vnitřní značení obou budov městského úřadu. Ale v průběhu času na městském úřadě (jako kdekoliv jinde) dochází ke změnám. Tohle oddělení se stěhuje tam či onam a běžné jsou i změny personální. A jak potom vypadá půlpánovské řešení těchto změn na orientačních tabulích a jednotlivých jmenovkách u dveří? To vidíme na obrázcích. Vkusné barevné plochy jsou přelepeny pruhy bílého papíru s přetiskem. A to provedení! Každý pruh jiná šířka a velikost písma. Estetickým vrcholem pak je nepoužití lepidla, ale samolepících bílých štítků (obr.2)!!!

Prostě krása a nádhera - na tabulích chybí snad už jen ta sláma z bot! Ano, i takto se šlapanický městský úřad (tak rád se chlubící certifikátem ISO) prezentuje. Ovšem pokud dědinu vede vesnický management, je jasné, že řešení nemůže být jiné než vesnické. A to jde, kurňa, jen o blbý cedule. Jak potom vypadá řízení i závažnějších věcí ...?

 

PS: Ani rok po upozornění (viz Zrcadlo 2010, 7.srpna) nebyl šlapanický úřad schopen napravit špatně umístěné směrovky ulic a objektů. Zřejmě se, jako obvykle, čeká na dobu předvolební, to většinou komické figury řeší všechno a rychle!

 

Jó, šlapanický občan, ten se má.....                                                         16. července 2011

Jó, šlapanický občan, ten se má. Vše za něj řekne starosta, vše za něj vyřeší zastupitelé. Jak? Třeba takhle:

http://brno.idnes.cz/lide-na-brnensku-nechteji-jezdit-za-nakupy-do-krajske-metropole-ps8-/brno-zpravy.aspx?c=A110627_1610009_brno-zpravy_bor
 

Brněnské vydání iDnes z 27. června cituje šlapanického starostu, který v článku doslova říká: „.... ve šlapanickém supermarketu nakupuje celé město ...“. Není známo, kde starosta bere tu drzost mluvit za celé město, ale fakt je takový, že v této prodejně celé město rozhodně nenakupuje. Proč také nakupovat v prodejně, kde oprava tlačítka automatu pro výkup lahví trvá rok, kde drzost některých mladých prodavaček přesahuje celostátní průměr (např. 24. června za nepřítomnosti vedoucí to fakt už bylo o nafackování), kde na nákupní vozíky v prodejně čekáte frontu, byť kdesi dole na parkovišti je jich milión, kde vůbec je problém sjet s naloženým vozíkem na parkoviště po podivně spádovaném chodníku (normálně se to řeší rampou), kde díky velkému šikmému spádu parkoviště ani do auta z vozíku nákup, jste-li na to sám či sama, nepřeložíte (kterýpak stavební úřad tuto zhovadilost povolil?), ...

Takže příště, starosto, zkus mluvit za sebe!

 

Ve výše uvedeném článku se uvádí i naděje, že ve Šlapanicích bude postaven další supermarket. Na konkrétní dotaz o jakou firmu by se mělo jednat developer uvádí, že vše bude známo až po podpisu smlouvy. A dále článek odkazuje na šlapanické zastupitelstvo. A skutečně, v zápise z dubnového 4. zastupitelstva se dočteme, že tento volený orgán schválil Plánovací smlouvu na výstavbu Obchodního centra. Pozoruhodně ve chvíli, kdy zastupitelům nebyl znám budoucí provozovatel (viz zápis). Přeženeme-li, pak je možné, že na místě vznikne třeba vietnamská tržnice. Zastupitelé tak dali najevo, že jsou ochotni schválit i něco, o čem nevědí zhola nic (17 hlasů pro a 3 se, zaplať pámbu za ně, hlasování zdrželi). No proč ne, tak to u půlpánů prostě chodí ...

 

Infostoka opět blafuje ....                                                                        9. července 2011

Je obecně známo, že městský televizní informační kanál kromě estetického hnoje přináší též informační nesmysly a tak je, jistě právem, mezi šlapanickými občany přezdíván jménem Infostoka. Posledním příkladem dezinformace byla zpráva o ukončení analogového vysílání televize v oblasti Brna k poslednímu červnu tohoto roku. "Odborníci" z městského úřadu občanům radí, že pro příjem pozemského digitálního tv signálu je potřeba mezi anténu a televizor zapojit krabičku jménem set-top-box a jaksi zapomněli, že toto řešení neplatí obecně, ale pouze pro majitele starých tv přijímačů. I další věta, že "základní programy je  možno přijímat bezplatně" je očividným nesmyslem, neboť v pozemské programové nabídce žádné jiné než bezplatné programy nejsou. Autoři výše uvedeného sdělení prostě pomíchali hrušky s jabkama a ztrapnili se zveřejněním totální hovadiny.

Opět se tedy ukázalo, že když si diletanti hrají na moudré, nedopadne to s informovaností dobře. A nezasáhla ani Komise pro tisk a informace, což svědčí i o jejím "odborném" personálním obsazení. Ale objektivně uveďme, že názor zvláště této komise v minulosti lidové a rozvojové vedení města nikdy nezajímal a zcela tak ignorovalo "názor lidu". Odpovědnost za vysílání lživých informací ovšem nese lidověsocanskotupanské vedení úřadu, jehož inteligenční a manažerské schopnosti ale neumožňují situaci vyhodnotit a tím pádem ani řešit. Ale počkejte před volbama, to zase bude med kolem huby, jaký že to máme nááááádherný infokanál ...

Vidíme tedy, že veřejně a z moci úřední se lhát může. Pokud však na to jako občan upozorníte, jste půlpány pasován na grázla první třídy!

 

Hola, hola (ač prázniny) škola (= gympl) volá ....                                          1. července 2011

Je konec školního roku a ministerstvo školství zveřejnilo školy, jejichž studenti nejlépe obstáli při státních maturitách. V Jihomoravském kraji se na 2. místě (a celostátně na 13. místě) umístilo šlapanické gymnázium. Jistě, jde sice o jedno z mnohých kritérií, ale i tak tato informace leccos vypovídá o úrovni studentů a výuky. A ta je špičková! A tak se znovu musíme zamyslet nad tím, jaký odborný důvod vedl v lednu krajské lidově-socanské "odborníky" ke krokům znamenající likvidaci gymnázia!? A znovu vidíme zcela jasně, že odborný pohled to zcela jistě nebyl a že, jak psáno dříve, šlo o vyřizování si osobních účtů s využitím lidově-socanské politické moci. Správně, soudruzi. Lůze je třeba ukázat, kdo je tady pánem ...

 

Děti si hrají ve Zpravodaji  ....   část 2. (výživnější)                                   24. června 2011

Začátkem června vyšel Šlapanický zpravodaj č. 3/2011. Humor z jeho stránek čišící je tentokrát opravdu výživný.

Strana 24 - Nerozhodný občan a rozhodnutý starosta.  

Tak a je to tady! Občan si dovoluje a tak je potřeba si na občana posvítit a veřejně zostudit! A co tak špatného občan provedl? Občan si dovolil napsat článek! A v něm si dovolil poukázat na půlpánovskou realitu a sic, že např. vedení města neodpovídá na položené otázky (ale jo, odpovídá, ale ve stylu „ ... Osobóó, neviděla jste tudy jít dvě děti? ...   Jóó, na jaře zaseju, na podzim sklidím ... „). Občan si dovolil poukázat na starostu a jeho porušování nejen jednacího řádu, ale i obyčejné slušnosti skákáním do řeči při řízení zastupitelstva (což je nepochybně pravda a viděl to každý na 1. i 2. zastupitelstvu - viz Zrcadlo 19. února a 7 března 2011). A to se teda, občane nedělá. A navíc ty hnusný občane jistě nemluvíš za sebe, ale jsi ve službách třídního nepřítele. Proto je potřeba tě okamžitě třídně zařadit a do úst ti vnést i pravděpodobné nekalé úmysly. Přesně po vzoru Rudého práva, neblahé paměti! Vzpomínáte na tu šílenou bolševickou dobu? Každý, kdo si dovolil použít hlavu, sám za sebe vyslovit názor a nedej bože kritický, byl okamžitě veřejně zařazen mezi vyvrhele společnosti či agenta imperialistických sil, který je řízen západní protisocialistickou centrálou. Poměrně ubohá starostova reakce na občanův článek nic jiného neukázala.  

Ale k něčemu jeho reakce skutečně je. Konečně se naplno ukázalo, jak si demokracii a spolupráci s občany představují lidoví půlpáni! Kdo nejde s námi, jde proti nám! A strašné je, že s. starosta sám své chování nevidí a jeho posluhovači mu samozřejmě nic neřeknou. Dílem zásluhou své blbosti, dílem záměrně (klidně se ztrapňuj, já toho v příštích volbách využiju). Je podobnost s komunistickou érou čistě náhodná? A tak hlavně že se v kostele tváříme svatě. Ale i svatost si někteří vysvětlují po svém. Půlpánovsky! Oj, jak krátká je paměť starostova. Vždyť i on v letech 2002-2006 jako příslušník opozice publikoval v samizdatu „Co se do Zpravodaje nevešlo“, když tehdy vládnoucí Rozvoj rozvíjel i cenzuru, navazujíc na lidového předchůdce. A furt dokola - situace pořád stejná a pořád stejně hnusná. Inu když půlpáni politikaří!  

V závěru své rozhodnuté reakce s.starosta zve občany na zastupitelstva, aby prý viděli, jak se kdo chová a kdo a co porušuje. Úžasná a lidumilná řeč. Až na pár maličkostí. Návštěva zastupitelstev je vhodná jen pro otrlé občany. Jedná se totiž o poměrně velkou ztrátu času – průměrně šestihodinová zastupitelstva by byla jistě o třetinu kratší, nebýt starostovy mnohomluvnosti. Ani tak se případní občané-návštěvníci nemusí cítit v uvolněně. Čert ví proč u dveří postávají dva černě odění hromotluci, snad kvůli zachování demokracie? Jediným možným řešením jak vidět a posoudit (a také vstřícným krokem města vůči svým občanům) bývalo odvysílání celých záznamů zastupitelstev prostřednictvím infokanálu. V klidu domova se občan soustředil, některý i nahrál a dle času pak po částech přehrával (6 hodin naráz je opravdu velké sousto). Jenže to se právě lidově-půlpánovské demokracii nehodí. Ze záznamu by se mohla ukázat pravda! Např. ono kritizované starostovo skákání do řeči (ještě že tyto záznamy u občanů existují). Ba i Zrcadlo by si mohlo zapitvat! A to lidově-půlpánovsky-demokraticky nemůžeme připustit! Žádné záznamy, huš! A proto je jednodušší přátelsky a lidumilně občany pozvat k osobní účasti. Protože víme, že tam stejně skoro nikdo nepřijde a ty ostatní oblbneme v příštím Zpravodaji ...  

Strana 25 – Hledání viníků ... 

Nesporně kritický příspěvek Čistých byl nahrávkou na starostu, aby opět vše vysvětlil po svém a nereagoval na to, o čem se v kritice píše. A když ano, tak podivně. Příklad: Čistí si oprávněně stěžují, že ač vyzýváni ke spolupráci, nejsou k významným jednáním vůbec zváni. Na to s. starosta odpoví, že to není pravda, že Čistí jsou zváni na jednání, např. k zastupitelskému semináři na téma XY a že je tedy tvrzení o tom, že zváni nejsou velmi nekorektní. Pokud taková starostova odpověď nebyla myšlena jako legrace (což asi ne, neb jeho nesmysl pro humor je všeobecně znám), pak už zcela jasně můžeme mluvit o neuvěřitelné drzosti. Ale to pochopí každý, kdo si Zpravodaj přečetl – přesněji - ten kdo umí číst a přemýšlí vlastní hlavou.

Na druhé straně – je naprosto naivní si myslet, že by vládnoucí moc opozici přizvala ke skutečné práci pro dědinu. To by opozice taky mohla nějakou práci odvést a mohlo by být vidět na její zásluhy! A to by se nám teda u přístích voleb mohlo vymstít. To by i někteří pitomci z našich řad pochopili, že my, lidoví půlpáni, až tací hrdinové nejsme a nejsme schopni ani dobře vládnout. My, půlpáni, totiž ještě nechápeme (s výjimkou soudruha diktátora), že k dobrému vývoji dědiny vede práce společná, tedy těch, kteří o práci stojí a hlavně těch, kteří ji umí vykonat. Což je u půlpánů problém největší. Oni si totiž jen myslí, že něco dělají.

Též starostovo hřímání o licoměrnosti je víc než zábavné (cha - kdyby jím ovšem nebylo myšleno vážně). V souvislosti se stavbou práškové lakovny se neomaleně naváží do Čistých a konkretizuje jejich „vinu“. Na popud zejména Čistých (tenkrát ovšem ještě neorganizovaných občanů) totiž muselo před třemi lety město zaujmout negativní postoj ke stavbě. Nyní tak učinilo opětovně, leč s. starosta se v článku zlobí, že Čistí tentokrát k práškovně neměli námitek. Tentýž starosta tutéž situaci však v dubnovém Magazínu interpretuje poněkud odlišně – mluví o licoměrnosti některých, kteří kdysi měli k práškovně námitky a nyní prý ať si to vyřídí úřad sám. Kurňa a kdo jiný by v oné záležitosti měl něco dělat, když ne úřad. Je starosta snad mimoň, že neví, že Stavební odbor (ve Šlapanicích Odbor výstavby) vlastní úřad a nikoliv Čistí. Ostatně, legrační je i chování Stavebního odboru – tohoto státu ve státě. Město stavbu nechce a Stavební odbor ji povolí. Zábavné, že? Tak kdo tedy městu vládne? Starosta to určitě není! A k čemu je takový starosta? Zřejmě jen na h... nebo pokládání věnců! Ale ono to může být i jinak! Starosta kvůli zachování si zbytků tváře na oko proti práškovně brojí, ale ve skutečnosti nedělá nic. Šlo přece o pozemky soudruha spolustraníka. Nebo ne? A tak raději mluví o licoměrnosti ostatních. On, hrdina-obnovitel Šlapanických slavností, které neobnovil, on, starosta, který předloží návrh programu 3. zastupitelstva a za 2 minuty pro něj nehlasuje (což jistě s licoměrností nemá nic společného, že?)

Strana 26 - šedý rámeček  

Korunu všemu nasadil text umístěný v šedém rámečku s tím, že rada města rozhodla (=zakázala) ve Zpravodaji neuveřejňovat příspěvky s tzv. politickým obsahem. Počin již Zrcadlo komentovalo – kdo a podle jakých kritérií bude posuzovat co je a co už není politický obsah? (viz 10. června 2011). 

A zpět na začátek: Pokud tedy byl občan nerozhodný, zda ve šlapanických médiích cenzura je či není, nerozhodný již jistě není. Má naprostou jistotu!

 

Děti si hrají ve Zpravodaji  ....   část 1.                                                        17. června 2011

Začátkem června vyšel Šlapanický zpravodaj č. 3/2011. Humor z jeho stránek čišící je tentokrát tak výživný, že bude nutné se některým článkům věnovat postupně po částech.

---

Strana 2 – Slovo šéfredaktorky  

V článečku plném poezie a vzletných slov zaujmou hned dvě věci.

Např. ta, že na koštu v Bedřichovicích mohli milovníci zlatavého moku ochutnat výborná moravská vína. Sice není známo, zda text nevznikl přímo v této ovíněné atmosféře, leč autorka jaksi pozapomněla, že existují i vína červená, která do zlatavého moku mají poněkud daleko. Ale hlavní omyl spočívá v tom, že pojem zlatavý mok se v našich krajích používá pro pivo! Lze tedy předpokládat, že příště se v článku o Pivních slavnostech dočteme o pivním buketu vznikajícím na jižních svazích nějaké trati (jistojistě železniční).

Dále se dočteme, že je milé a radostné si přečíst příspěvek ze školy, ze školky či muzea. Za zajímavé považuji články z historie nebo o počasí .... V poslední době však šéfredaktorka dostává čím dál více článků do rubriky "Názory", které se jí zdají politické a do časopisu nepatří. A prý by bylo lepší spory a námitky řešit osobní návštěvou vedení úřadu nežli na stránkách Šlapanického zpravodaje. Hmmm ..., pozoruhodná to slova! Nebo jinak: místo tématicky pestrého čtení tedy má Šlapanický zpravodaj být listem o socialisticky krásné a bezproblémové společnosti, plný optimismu ze života v krásném životním prostředí, plný dětských úsměvů, kde veškeré problémy za občana řeší jeho a jím milovaný Ústřední výbor strany v čele se soudruhem Sen Ir Kimem. Oh, kterak povzbudivé! Ale takové sračky snad už spolu s komunismem čas odvál na věčnost!

Tak články do rubriky Názory že se množí, jo? No jestli to nebude třeba tím, že vyvstává řada problémů řešených půlpánovsky, čili nijak. A že to občany trápí. A že problémy se nevyřeší tím, že se o nich nebude psát či polemizovat. A jestli to nebude i tím, že vedení města to už s kecáním poněkud přepísklo (viz obnovení slavností, viz zrušené 3. zastupitelstvo). A zkušenosti mnohých také říkají, že návštěva vedení města je ztrátou času. Sice vás někdy i vyslechnou, moudře hlavou pokývají, ale řešení žádné. Zvláště pokud nejste ortodoxní půlpán, ale jen obyčejná náplava – přistěhovalec. A půlpáni se náplavou zásadně nezabývají, i kdyby dědině chtěla pomoci prací, radou či milióny. Ono by se totiž mohlo ukázat, že půlpán až takovej všeuměl a hrdina není. Natož otiskovat náplavové názory. No představte si, že za 30 let někdo zalistuje v historických číslech dnešního zpravodaje a zjistí, že lidový půlpán nebyl vždy svatý .....    A tak raději budeme číst jen o načančaných dětičkách a skvělé budoucnosti pod vedením strany a vlády. Nakonec, je to bezesporu čtení hezké. Někdy i takové barevné ... (hlavně na obálce).  

--- 

Strana 4 – Usnesení rady

Rada schvaluje smlouvu o odběru stravy od firmy xxx, platnost od 1.5.2011. Sdělení jistě bombastické, akorát z něj nevíte vůbec nic, čili koho a kdy se to týká. Proč rada v zápise občanům sděluje, že schválila smlouvu o odběru stravy, když si většina občanů vaří sama a nikdo jim ani žádnou stravu nenabízel? Nééé, není to zmatek, jen příklad, jak půlpáni nejsou schopni pořídit ani slušný a jasný zápis z jednání.

--- 

Paradoxně se nyní všimneme článku, který vůbec nevyšel. Pravidelným tématem Šlapanického zpravodaje totiž jsou i zprávy o Městské policii. A několik let za sebou to v jarních číslech zpravodaje byl i roční statistický přehled o činnosti. Letos však statistiku hledáte marně. A nastojte, zrovinka statistiku prvního roku, kdy byl v činnosti kamerový systém. Čili statistiku, ze které by vyplynul i přínos kritizovaného kabelového nadzemního vedení. Nezveřejnění zprávy tak nahrává myšlence, že kamerový systém až takovým přínosem není a v očích normálního občana (nikoliv nechápajícího půlpána) tak zůstává jen nikým nekontrolovaným šmírovacím zařízením.

---

Strana 7 – Nový dětský koutek ... nebo Family point?  

Až, my love mother, půjdeš po Opuštěná street (na chodníku pozor na exkrement point či holuboshit) si na Šlapanice office vyřídit něco na Czech point, nebo passport či driving licenci, nezapomeň, že své children můžeš odložit do nově zřízeného Family pointu (pokud zrovna bude open). A když se ti service office zalíbí, nezapomeň uctivě poděkovat companion city managerovi. A pokud je ti z přemíry cizích slov špatně, doufej, že WC point nebude closed (t)! A jaká je point(a)? Šlapanická village je světová - za každou price!

 

PS: A není jasné, proč jsou u článku přiloženy dva skoro stejné images, fotografované z jednoho pointu. Že by vliv jointu ...? 

--- 

Strana 8 – Pálení suchého zahradního odpadu

 

Příklad geniálního zviditelnění se a nic neřešícího textu. Neb před několika lety v dědině platila vyhláška tuto problematiku řešící a která navíc stanovila i chvályhodné nepoužívání motorových pil či sekaček na trávu v neděli (kurňa, aspoň jeden den klidu). Svatý Rozvoj za svého panování tuto jednu z mála rozumných vyhlášek zrušil. A tak je fakt docela humorné, když příslušník téhož Rozvoje (nynější místostarosta za tupanynuladevět) nyní „doporučuje pálení suchého zahradního odpadu v úterý a ve čtvrtek v době mezi 16. – 18. hodinou“. Chacha ...

--- 

Pokračování příště ...  

 

Neslýchaný počin proti starostovi!  ...                                                        10. června 2011

Ve Zpravodaji č. 3/2011 byla otištěna nenápadná věta (která ovšem svým významem dědinu vrací o 22 let zpět:

 

Na základě rozhodnutí rady města nebudou v příštích číslech Šlapanického zpravodaje uveřejňovány příspěvky s politickým obsahem.  

Šmánkote! Mějte rozum! Kde teď bude publikovat své články s. starosta???  

A pro vás, občané - pisálci, to platí taky! Už nepište články o školkách, to je přece citlivé politické téma, stejně tak nepište o řešení dopravy a hlavně ne o semaforech (používané barvy červená a oranžová mají zjevný politický podtext), raději nepište ani o počasí, neboť po dešti bývají čisté i Šlapanice. A ne aby vás napadlo psát články na téma knihovna (na příponu „hovna“ jsou na radnici obzvlášť citliví). Ženy, už máte nové plavky? Fajn, budete je potřebovat, neboť půlpáni se topí v problémech! Divadelní představení „Šumař na střeše“ je jistě naivní narážkou na umístění kanceláří vedení města a „Líbánky s operetou“ lékaři odsoudili nejen jako nehygienické, ale i jako navádění mládeže k neobvyklým sexuálním praktikám ... 

PS: Co to vlastně je „příspěvek s politickým obsahem“ a kdo a podle jakých kritérií o tom bude rozhodovat? Kdo to neví je vůl!  

 

Půlpánovská půlinformace (k článku uvedeném níže) ...                            3. června 2011

aneb aktuální příklad informace-neinformace vysílaný infostokou: 

       

Infostoka (i městský web) halasně hlásá, že z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu na ulici Švehlova bude tento zcela uzavřen pro vozidla i pěší a náhradní trasa bude vyznačena. Fajn! Ovšem jaká je realita?

- objížďka ulice Švehlova je záhadně směrována právě na ulici Švehlovu (bez předchozího kontinuálního označení)

- z ulice Čechova je Švehlova označena jako slepá, což není pravda, neboť odbočení a následné projetí ulicí Štefánikovou zůstává bez omezení

- náhradní trasa pro pěší není označena vůbec. No jak by mohla – bezpečné překročení trati je ve skutečnosti možné jen na přejezdu asi kilometr k Brnu (Tuřanka), nebo pod mostem u nádraží – asi kilometr (pro změnu) od Brna. A o takovou náhradu asi stojí málokdo. 

Jistě, teď si leckdo řekne: no a co, vždyť blbé značení provedla firma rekonstruující železniční přejezd. OK. Škoda, že z Městského úřadu už takovou maličkost nikdo nekontroluje a nenechá nesmysly odstranit. Hlavně že máme splněný bod – my jsme tě, ty blbý občane, přece informovali! Ale na prd!

 

Infostoka blbá je, nemá (skoro) žádné údaje ...                                      21. května 2011

 

V dobách předvolebních se šlapanické subjekty předhánějí ve všem a slib o zlepšování městských médií přinejmenším od r. 2002 není výjimkou. Spíše pravidlem. Jak takové slibování a plnění slibů vypadá v praxi a toku času si ukažme třeba na městském televizním  infokanále, dnes bohužel známým spíše pod názvem Infostoka.  

Slibný rozjezd infokanálu někdy na přelomu tisíciletí (tenkrát jako ŠLAPanický Informační Kanál, tedy ŠLAPÍK) dostal za ušiska lidovou vládou hnedle a zavčas. Některé materiály některých autorů se prostě zveřejňovat nebudou a některým subjektům už vůbec ne a basta. Pokud se o případném zveřejnění ještě vedou polemiky na úrovni vedení města, zastupitelstva či komise pro tisk a informace, no prosím, aspoň to. Pokud ale tehdejší starosta bez jakékoliv diskuze vyháže z vysílání fotky o jejichž politické závadnosti by pochyboval jen komunistický cenzor, pak skutečně nemůžeme mluvit o jiném termínu než o cenzuře. Na úředně zaevidovaný dotaz, proč tak učinil, neodpověděl tehdejší lidový starosta dodnes. Pro zajímavost: kolikrát že od října 2002 překročil třicetidenní zákonnou lhůtu ....?

Zde jsou vzorky zcenzurovaných fotek:

Na snímku „Horácovo blues“ našel soudruh cenzor jasný jinotaj: jméno Horác by si někdo mohl zaměnit nedej bože třeba za Horák a ve spojitosti se srpem a kladivem v pozadí by se mohl dopátrat jádra pudla ....  Cenzor však ukázal jen svoji kulturní nevzdělanost, neboť snímek pochází ze skutečného a úspěšného divadelního představení šlapanických ochotníků "Limonádový Joe" a epizoda se skutečně jmenuje Horácovo blues (zvláště když je zpívá postava zloducha Horáce).

 

Na snímku „Ochranka“ cenzor správně vytušil budoucí špatnou pověst současného kamerového šmírovacího systému.

 

Virtuální myšlenka sochy na Masarykově náměstí „Co uvidím za rok“ je pro cenzora nebezpečná potencionální realitou. No co když za rok nebudu na radnici? Kdo bude ovládat Šlapanice? (.........a opravdu nebyl, přesto ovládal a ovládá).

 

Na snímku „Kudy kam“ zjevně chybí jediný správný směr: Se šlapanickým diktátorem na věčné časy a nikdy jinak!

V té době bylo zajímavé i pravidelné prznění příspěvků od jiných subjektů, než byl hrdina - městský úředník. Stranové obrácení fotografií či jejich neautorizovaný výřez byl oblíbeným žertem úředního kreténa se zcela jasným cílem: odradit kohokoliv - hlavně se nám do ničeho neplést! Samozřejmě vše s plnou podporou tehdejšího a současného lidového tajemníka, který, jako ostatně často, situaci vůbec nechápal. Podobně se choval i tajemník rozvojový. Opakované výmluvy a bláboly a hájení úředníka, nikoliv nastolení pořádku – toť jediná činnost, kterou jsou schopni tajemníci vykonávat dobře.

A tak jak se Infokanál měnil? Několik dnů před koncem lidové vlády v říjnu 2002 změnil úředník vlezprdelka i grafiku vysílání do dnešní víc než ponuré podoby, kterou nedokázaly změnit ani snahy komisí pro tisk a informace po další dvě volební období (ano, tak se ve Šlapanicích plní slib o zlepšování médií, ano, takovou váhu ve Šlapanicích mají názory komisí). A tak se na ten doslova a do písmene estetický a informační hnůj musí občané dívat stále. Už úvodní strana nutí diváky s průměrným estetickým cítěním ke zvracení (takhle mohlo vypadat reprezentační médium města tak v roce 1991, ale jak vidno ve Šlapanicích 20 let útlumu nehraje roli). O informacích naprosto k ničemu typu „vstupenky dostanete v prodejně na Nádražní“ či „srdečně zvou pořadatelé“ (ale jací???) už toho Zrcadlo napsalo dost. Nebo příklad z doby nedávné – výstava vín v Bedřichovicích. Spousta práce pořadatelů. Že by je infostoka prezentovala aspoň na fotkách? Prdlačky. Důležitější přece je detail na s. starostu. Půlpánova blbost a devótnost úředníka prostě nezná mezí.  

Lze konstatovat, že za celých těch dlouhých zhruba 12 let od vzniku vysílání došlo pouze ke třem změnám (což lze při současném vývoji médií a technickém pokroku považovat za tragédii):  

1) Původní zvuková znělka města byla nahrazena nekonečně dlouhým hudebním produktem, při jehož poslechu jsou absolutní sluchaři odváženi do psychiatrické léčebny, normálně slyšící občané tlumí zvuk a imunní zůstává pouze vedení města. Byť už od doby svého nasazení (2007) byl produkt intenzívně kritizován občany, následně tehdejší komisí pro tisk a informace, novodobě dokonce i zastupiteli (1. zastupitelstvo - prosinec 2010), lidověsocantupanská šlechta se dál tváří, jako že o nic nejde.  

2) Do vysílání přibyly další publicistické prvky. Za vlády svatého Rozvoje se po několika dílech „Šlapanických aktualit“ od dalšího pokračování naštěstí pro občany upustilo, neboť amatérismus profesionálů z městského úřadu překročil i ty nejhroznější představy o tom, jak se televize dělat nemá. V době nedávné se pořady tohoto zaměření objevily znovu v podobě Magazínu a Kaleidoskopu, tentokrát od externího dodavatele. Zpočátku působily velmi dobře a šlo o svěží vítr v jinak zapšklém půlpánovsko-lidovém úřednickém prostředí. Jenže: keho chleba žereš, teho píseň béké! A tak se současný Magazín a Kaleidoskop bohužel postupně stává hlásnou troubou mocipánů. Sice na mnohem lepší úrovni než jí byl schopen přiblblý hrdina úředník, leč výsledek je takový jaký je. A tak koho ještě může zajímat neobjektivní zpravodajství (není dán prostor případným názorovým protistranám), faktografické a chronologické úlety, a to celé končící titulky s neaktuálními jmény. Maximálně Radu pro televizní a rozhlasové vysílání! Zlé jazyky dokonce tvrdí, že tvůrci Magazínů a Kaleidoskopů pravidelně sledují archívní seriál zpráv Stalo se před 25 léty (ČT24 v 18:50), neboť  komunistická doktrína a mazání medu kolem huby jako by z pořadů prýštila pramenem čirým.  

3) Samostatnou kapitolu pak tvoří snahy o vysílání-nevysílání přenosů či záznamů zasedání zastupitelstev. Za lidovlády před rokem 2002 se o této možnosti sice uvažovalo, tedy alespoň na úrovni komise pro tisk a informace, lidově tmářská atmosféra však pokroku nepřála. Vstřícný krok kupodivu udělali až rozvojoví psychopaté, a tak se někdy od r. 2004 začínají občanům předkládat celé záznamy zastupitelstev. Původní záměr tehdejšího vedení města jistě byl se veřejně zviditelňovat. A tak psychopaté kázali bludy a ještě je hrdě zveřejňovali! Takovou komickou situaci byste těžko vymýšleli!

Za zmínku stojí i termíny technického zpracování. Zatímco se téměř po 3 první roky čekalo zhruba 6 - 8 týdnů, než se dávno neaktuální záznam vůbec milostivě dostal do vysílání, od chvíle průběhu personálního auditu na jaře 2007 se dějí zázraky a tentýž personál náhle dokázal dílo do vysílání připravit během pouhého týdne! Připosranost úředníka tentokrát vedla k dobru věci. Je zajímavé, že za celé období vysílání záznamů ze zastupitelstev se nepodařilo donutit úředního blba k tomu, aby v úvodních titulcích uvedl kromě pořadového čísla i základní informaci o datu a místu konání. Na to půlpáni prostě nemají. Celý vývoj v tomto směru vyvrcholil zatím posledním odvysílaným 2. zastupitelstvem (únor 2011) a to pro Šlapanice typickým humpoláckým způsobem, tedy přerušením vysílací smyčky a vražením záznamu do vysílání – tentokrát už zcela bez jakýchkoliv úvodních titulků!!! Prostě tady to máš ty blbý občane a buď rád, že vůbec, protože taky nemusíš mít nic. Ale předpokládejme, že půlpánovským žertům učiní přítrž pokuta udělená Radou pro televizní a rozhlasové vysílání.

Ohlédneme-li se do byť krátké historie vysílání záznamu ze zastupitelstev, vidíme i zajímavý přístup vládnoucích hrdinů a stran k této problematice. Do roku 2002 lidově NE, posléze rozvojově alespoň 2 roky ANO. Po volbách 2006 setrvačností sice ano, ale jak tříska v lidové prdeli. Následoval lidový pokus o pouhý sestřih, ale ztroskotal na debilním zpracování a zastupitelském mínění a tak se záznamy vysílaly dál celé. Až do února 2011! V březnu totiž na 3. zastupitelstvu předvedla lidověsocanskotupanská vláda již známý komický výjev - neodhlasováním svého vlastního návrhu programu zastupitelstvo zrušila - a to teda ne, tohle přece občan (a nedej bože občan s hlavou přemýšlející) nesmí nigdá vidět jak jsme se pitomě zachovali, musí mu stačit srdcebolně optimistické prohlášení vedení města. No a na následujícím 4. zasedání v dubnu 2011 už raději žádný TV záznam pořízen nebyl. Důvod? STRACH!!!! Kašpárci a ostatní komické figurky se prostě bojí na šlapanickém divadelním poli ukazovat. Co kdyby jejich blbost (či drzost) viděli občané – voliči? Neřku-li, že i na Youtube by klip o šlapanických půlpánech mohl vzbudit větší pozornost než kdejaký zloděj per.

Pamětníci v paměti zaloví: v bolševické diktatuře se komunista nechoval jinak. Na co reálná ukázka? Plebsu stačí oficiální prohlášení! Rozdíl mezi diktátorským bolševikem a lidověsocanskotupanskou partou nechť si čtenář najde sám. Najde-li ...  Ale jde o hezkou a názornou ukázku demokracie u volebních subjektů, které mají slovo demokracie přímo v názvu ...

I když každý jen trochu soudný člověk vidí, jak to s infokanálem je, přesto se najdou volební subjekty, jejichž zástupci nám budou cpát zcela vážně klíny do hlavy, jaký že to máme krásný infokanál. A vsaďte se, že i příští volební materiály těchto zpátečníků se budou hemžit výrazy: zlepšili jsme ..., udělali jsme ...  Ale ve skutečnosti? Houby, soudruzi, houby! *)  

*) Čtenář realista nechť si místo slova „houby“ dosadí výstižnější „ho..o“!

 

Den matek ve Šlapanicích ...                                                                         16. května 2011

 

 

Na co bledule, když máme cedule ... (a půlpánovské kebule)                    11. května 2011

Všimli jste si? Ano, u vjezdu do Šlapanic od Brna, Kobylnic a Ponětovic a přímo pod dopravní značkou s názvem obce se objevila informační cedule, která hlásá doslova: Partnerská obec Braine l´Alleud Belgie. Umístění a obsah však vyvolává hned několik otázek.  

1) Zmiňovaná cedule má zjevně působit jako „přidaná informace“ k dopravní značce označující jméno a začátek obce. Proč tedy nezachovává alespoň jeden rozměr své předlohy, čili proč je širší než vlastní dopravní značka a zasahuje tak do vozovky?

Odpověď: protože na takové detaily dementní mysl půlpána už nemá!

 

2) Proslulá starostova ješitnost, kdy si potrpí na označování šlapanické dědiny zavádějícím slovem „město“, je všeobecně známá. Proč se tedy na oné ceduli skví „Partnerská obec“ a nikoliv Jardovsky libozvučnější „Partnerské město“?

Odpověď: protože na takové detaily dementní mysl půlpána už nemá!

 

3) Jak je možné, že tato cedule je umístěna na stejném sloupu jako dopravní značka, když prováděcí předpis vyhlášky o pozemních komunikacích jasně říká, že: ... na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením, nebo zařízením pro dopravní informace ... ?

Odpověď: protože na takové detaily dementní mysl půlpána už nemá, takže není divu, že nerozeznává pojmy „informace“ a „dopravní informace“! Pro zajímavost: sousední obce, např. Podolí, nemají s respektováním zákona problém a situaci řeší tu jiným sloupkem, tu ozdobným kamenem.

 

Zarážející totiž je, že Šlapanice jsou jinak známy svým přísným dodržováním zákonů, např. nepřijetím petice, ochranou půdního fondu, atd. ...

4) Proč nejsou Šlapanice partnerskou obcí Braine l´Alleud také ze směru od Bedřichovic, Jiříkovic, či Žuráně?

Odpověď: protože nemají prachy na to, aby cedule umístili u všech vjezdů do dědiny. A můžou za to odpůrci průmyslové zóny. Nebýt jich, tak se Šlapanice topí v penězích, ba i na cedule by zbylo!

PS: Označení Šlapanic jako „Partnerská obec Braine l´Alleud Belgie“ je stejně jen trapné nedopatření. Vzhledem k půlpánovské diktatuře je víc než jasné, že půlpáni ve skutečnosti mají družbu s někým úplně jiným ...

 

Slavkovské bojiště a šlapanické hnojiště ...                                                 30. dubna 2011

O nejnovějších komických výjevech starosty – obnovitele a jedinečné propagaci dědiny na veřejném projednávání 2. návrhu ZUR JMK se nejvíce dočtete na stránkách Čistých Šlapanic. My si všimneme jen stěžejních bodů. Starosta – obnovitel sdělil, že jedinou překážkou k výstavbě průmyslové zóny je prý zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (takže to už nejsou odpůrci zóny? ... a proč proti nim tedy pořád brojí? – viz Zprávoday č 2/2011, viz březnový Magazín). Hrdinný obnovitel šlapanických slavností a dosud chrabrý obhájce zákona se postavil problému čelem a zákonu pr ..   ééé čelem zadním. Tedy čelem tak jako tak. Jen není jasné, jak to dopadlo vnitrostranicky. Kurnik, tak Venca decentně, krůček po krůčku, bojuje za průmyslovou zónu na všech frontách, lidově i sociálně je to rozjeté i na ministerstvu životního prostředí a ten Jarda plácá voloviny zrovna před zástupcem tohoto ministerstva, který ho i poučí o dodržování zákona a navíc veřejně! No ale to není všechno. Starosta – obnovitel jako šéf představenstva společnosti pečující o památkovou zónu slavkovského bojiště dal najevo, že by ji snad nejraději zrušil .... (jasně, co se společností, která pod jeho vedením má poslední aktualizaci svých webových stránek v květnu 2009 -  od té doby zřejmě společnost nedělá nic). Zrcadlo se pokusilo tyto vize zhmotnit a přináší první fotografie:  

Věčný vítr na Žuráni je třeba využít (i když kopec nepatří do šlapanického katastru) – obr. 1.

 

Průmysl pod Žurání vesele bují a do šlapanické pokladny přináší nemalé částky v podobě daní ve výši nejméně 6,50 Kč ročně. Ale nebojte – k takovému ohrožení chráněné památkové zóny jistě nedojde, neboť co nebude existovat, nemůže být ohroženo – obr. 2.

 

I památník Mohyla míru (též půlpánům nepatřící) je mírně technicky poupraven a kromě výroby elektřiny potřebné k nasvícení všech nových šlapanických přechodů pro chodce také symbolizuje donquijotský fakt, že boj s větrnými mlýny a půlpány je marný – obr. 3!  

PS: Ale nejzajímavější bude si na toto téma přečíst v příštím Zpravodaji názor hlavního aktéra v oblíbeném kázání pod tradičním názvem Zbytečný pohled do kanceláře starosty - obnovitele.

 

O Blažovicích, Jiříkovicích a šlapanické tmě ...                                         23. dubna 2011

... aneb když tmáři září ... 

Projedete-li v setmělých hodinách obcemi v blízkém sousedství – Blažovice, Jiříkovice – musí vám do oka padnout jedna příjemná věc. A sic, že přechody pro chodce jsou nasvíceny světlem pro tento účel instalovaným. Jde o současný trend, který nepochybně přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu. Projedete-li se obcí vlastní, tedy Šlapanicemi, na nic takového nenarazíte. Ač lidové předvolební sliby velkohubě slibovaly činy, již 2 měsíce po volbách na zasedání zastupitelstva lidový starosta deklaruje, že vybudování přechodu stojí moc peněz (viz zde). Vedení obcí Blažovice i Jiříkovice jistě nedisponuje takovým rozpočtem jako Šlapanice a přesto na své občany myslí. Vedení Šlapanic se raději ohání tvrzením, že když není průmyslová zóna, nejsou peníze. Hmmm ..., zvláštní! V Blažovicích ani v Jiříkovicích zónu neměli, nemají a asi mít nebudou. Ale cítíš ten rozdíl v přístupu, čtenáři? Ale nekritizujme nekonstruktivně! Ve Šlapanicích prostě jdou jen jinou cestou a tak pro bezpečnost chodců celoročně nasvítili alespoň sochu Rudého Armějce!

... a řekl: budiž světlo. A bylo, jen ve Šlapanicích zůstala tma!

 

Pohádka o milodarech                                                                                 16. dubna 2011

Milé děti,

to vám bylo jednou takové království Kocourkov a v něm žili kocourkovští lidé. A žili spokojeně, jak se na Kocourkov patří. A v téhle poklidné době v království vyšel seznam sponzorů jedné z místních politických stran zvané Kocourkovští Demagogičtí Udivenci (zlými jazyky přejmenovaní na Údy Vency) . Ten dal málo, ten dal víc, nejsme přece z Nemanic. Jedním ze štědrých, dokonce jeden z nejštědřejších, dárců byl i kamarád Jeho Veličenstva krále. Že na tom není nic divného, děti? Ne, jistě že ne. Akorát tenhle králův kámoš dostával od královského paláce pracovní zakázky, tu nějaká službička, tam službička. Tož samože taky nic divného, zvláště když byl řádně vybrán a kvalitou se osvědčil, že ... Ale jedna maličkost zvláštní je. Že ten štědrý sponzor totiž vůbec nebyl a není členem Kocourkovských Demagogických ÚdůVenců. Tak a pohádky je konec a fčíl, děti, běžte spá... co říkáš Pepíčku? Že to vypadá, jako kdyby Kocourkovští Demagogičtí ÚdiVency byli financováni přímo královským palácem? Ale to se ti jistě jen zdá. Dobrou noc!

 

Šlapanický zprávoday ...                                                                             10. dubna 2011

Zdálo by se, že přes peripetie kašpárků s gymplem a zrušeným zastupitelstvem se zapomnělo na pár zajímavostí obsažené ve Zpravodaji 1/2011, ale nikoliv:

 

Grafika titulní strany se snaží napodobit současný americký vkus, ale zatím marně. K plnému vyrovnání sil Šlapanicím ještě pár kilo chybí ...  

O krávovině s poměrně závažnou záměnou 1. a 2. stupně základní školy Zrcadlo psalo už v souvislosti s 2. zastupitelstvem (str. 10).  

         

A posledním zdařilým vtipem je fotografie u článku „Šlapanice – místo pro spokojený život“, neboť zobrazené kácející se budovy připomínající Japonsko po zemětřesení rozhodně místem pro spokojený život nebudou. Ale vydavateli je to úplně jedno ...

 

Kontrolní apríl ...                                                                                              1. dubna 2011

Hle, ještě ani emoce nevychladly po úspěšném divadelním představení o 3. zastupitelstvu a již je tu anonce na představení čtvrté.

A jako 5. programový bod skví se: Kontrola úkolů z minulého zasedání!!! Opravdu? I když na minulém 3. minizasedání díky lidově sociálně tupanské koalici žádné úkoly stanoveny nebyly? Snaha šlapanických kašpárků pobavit svůj lid je prostě nekonečná. Ale ten kravál z rolniček už začíná být hóódně hlasitý ...

 

Divadelní představení „Nad půlpána není“!                                            18. března 2011

Podívejme se na komedii, kterou převedl vládnoucí výkvět Šlapanic na 3. zasedání zastupitelstva, ještě jednou a nejen na ni.

 

Znovu se zahleďme do zápisu z „jednání“: s. starosta navrhuje začlenit do programu jednání vložený bod o podání žádosti o dotaci na stavební úpravy a dostavbu kulturního domu v Bedřichovicích. Navrhuje to přesto, že ví, že je celý divadelní koaliční soubor již domluven na „zdržení se hlasování“ o celém plánovaném programu. Starostova mistrně sehraná a vygradovaná komediální scénka bude jistě navržena na cenu Thálie!  

V rychlokvasném Prohlášení o předčasně ukončeném 3. zastupitelstvu podepsaném vedením města se doslova píše: Důvodem bylo neschválení navrženého programu napříč celým zastupitelstvem (pouze 3 hlasy pro, 14 se zdrželo). Pokud je někdo schopen napsat, že se program neschválil napříč celým zastupitelstvem přestože byly 3 hlasy pro, pak dotyčný musí být buď komik první třídy a nebo neumí základní počty (pravděpodobně jde o absolventa šlapanické základky).  

V Programovém prohlášení vedení města slibuje vybudování stezky pro in-line bruslení do Ponětovic, ale hned týden po vydání tiskem se na 2. zastupitelstvu přiznává, že stezku vybudovat z finančních důvodů nelze. I tento komický scénář bude nominován na cenu Thálie. No cóó, slibem nezarmoutíš a když na to blbí občané skočí ...  

Přičteme-li starostovic předvolební chvástání typu „obnovili jsme Šlapanické slavnosti“ za něž by studem zrudl i Rudý Armějec na podstavci, dojdeme k jednoznačnému závěru: šlapaničtí ochotníci letos nedostanou na divadlo ani korunu. Neboť veškerý tyátr sehraje koaliční divadelní soubor a vězte, že o překvapení a hluboké umělecké zážitky nebude nouze! A dá se očekávat, že i recenze si soubor napíše sám – vždy s vysvětlením, jak mají diváci to které představení pochopit.  

A s osmým přikázáním se přinejmenším dva divadelníci z vedení města jistě nějak poperou. Pěkně po pravdě! Hlavně že kašpárkům není stydno!

 

Půlpáni v hruď se bijí, hrdi na koaliční onanii ...                                         12. března 2011

Koaliční onanie aneb proč bychom nepolitikařili, když můžem ... (na úkor občanů).

 

3. zasedání Velectěného Zastupitelstva konané 9.3.2011 skončilo dřív, než začalo. Z jednoduchého, ovšem mírně exotického důvodu: vedení města (=koalice) připravilo program jednání, který při vlastním hlasování o navrženém programu samo neschválilo!

Připosraná koalice se totiž potila hrůzou, že by si při absenci několika koaličních soudruhů neprosadila svoje diktátorské závěry. A tak raději udělala veřejně blbce nejen ze sebe, ale bohužel z celé dědiny. Popravdě řečeno, moc práce jí to nedalo! O pohrdání občany, kteří se svými problémy přišli na zastupitelstvo a díky mocenské hajzlovině se nedostali ke slovu, nemluvě! Serem na Tě, občane!!! Hlavně ať je po našem, néé po Tvým. Ty nás jenom vol, vole!

Na místo předložení přesvědčivých argumentů ke stěžejnímu bodu programu (oblíbené CTP), čili aby dostatečně informovaná opozice hlasovala jak koalice zamýšlela, přišel morální podraz. Buď proto, že koalice žádné argumenty nemá a za vším je něco divného, nebo prostě jen proto, že ve Šlapanicích přece poroučí půlpán a ten argumentovat nemusí, ten jen poroučí ...

Absence Vency Krajského se vzhledem ke stále ještě čerstvé kauze "Gymnázium" dala čekat. Ukázalo se však, že křehká koaliční nadvláda stojí na vratkých základech. A nejčerstvější případ arogance moci naznačil, že se situace může kdykoliv opakovat a příští 3 roky se podobným způsobem uskuteční každé zasedání zastupitelstva! Podle sveřepě se tvářících zastupitelů koalice (kteří samozřejmě ve smyslu stanov zastupitele použili vlastní rozum :-)) se to dá očekávat.

Ve svém Prohlášení národům (viz obr.) však s elegancí komunistům vlastní soudruzi zveřejnili úžasné vysvětlení, že „Důvodem bylo neschválení navrženého programu napříč celým zastupitelstvem“! Tedy néééé že my jsme tento svůj program neodhlasovali, to voni, to ti jiní, my jsme jen svatí! A hned nato prohlašují, že „Město Šlapanice bude vystupovat i nadále jako důvěryhodný a spolehlivý partner“! (z textu ovšem nevyplývá, zda svých občanů nebo cétépé!).   Šmarjááááá soudruzi, mějte soucit s našimi bránicemi, už teď se polovina Šlapanic svíjí na zemi smíchy ...  Kašpárci to s těmi rolničkami tentokrát hóódně přepískli!

 

Jistě soudruzi, i takto se dá vládnout. Ale o serióznosti mluvit nebudeme, že ne? A zítra v kostele se, milí soudruzi, zase budeme srdečně zdravit. S úsměvem Jidáše!

 

Ale nakonec je všechno jinak, tak už to občané, kurňa, pochopte: s. starosta měl doma službu s umýváním nádobí a tak prostě spěchal ..... No bóže, a vy hned naděláte!  

 

Střepiny ze zastupitelstva 2 - díl 5.                                                                8. března 2011

Ó, školy, školy, sérdce ňa bolí ...  

Všude plno řečí, zvláště těch hrdinských, ale tož jak to teda s těma školama ve Šlapánicách vlastně je?

Jednou z příčin, proč je o šlapanické gymnázium převelký zájem, je prý i nevalná úroveň druhého stupně šlapanické základky. Rodiče proto pro zachování inteligence rodu volí způsob nejjednodušší a tím je přechod dítěte na školu lepší úrovně. Tedy buď na gympl nebo na jinou základku. Pověsti nebo na každém šprochu cosi je? Asi nejlepší bude uvést fakta!  

1) Na 4. jednání ctěné městské rady se jako bod 19 řeší žádost základní školy ze Slatiny, aby Šlapanice přispívaly na výuku dětí, které i přes volnou kapacitu šlapanické základky přesto jezdí až do Slatiny.

2) Při lednovém boji o zachování šlapanického gymnázia se dochází k závěru: kraj gympl prozatím zachová (zjednodušeně řečeno) mj. za podmínky, že vedení Šlapanic zajistí zkvalitnění výuky druhého stupně šlapanické základky (nikoliv prvního, jak nějací kašpaři blbě uvedli ve Šlapanickém zpravodaji 1/2011).

Závěr si jistě učiní každý sám. A pro úplnost uveďme, že zřizovatelem šlapanické základky je Město Šlapanice a mělo by o ni dbát. Což se děje a s. starosta se jistě bude chlubit kdejakou stavební rekonstrukcí. Leč stavební rekonstrukce neřeší úroveň vzdělávání. Ale možným soudružským cílem je i obsah známého citátu: Čím hloupější populace, tím snadnější život politiků! 

Tož jak to teda s těma školama ve Šlapánicách vlastně je? No jako vždy: hrdinové hrdinně řeší problémy, které sami způsobili!

 

Střepiny ze zastupitelstva 2 - díl 4.                                                                7. března 2011

Město nebo dědina – půlpán je náš hrdina!  

Druhé ctěné zastupitelstvo začíná slovy s. starosty, že je svoláno na základě paragrafu blábláblá Zákona o obcích. V průběhu jednání pak opoziční zastupitelka ve svém příspěvku v obecné rovině několikrát použije slovo obec. To je ovšem voda na ješitný mlýn starostův a zastupitelku opravuje, že když jsou Šlapanice město, tak by měla používat název město a nikoliv obec. Dotyčná je trošku šokována a skutečně se o to dokonce následně snaží, ale málo platné, když z patra mluvíte obecně o zákonu o obcích, tak samozřejmě automaticky použijete obecné obce. Tento výjev se za nějakou dobu opakuje do slova a do písmene. Starosta jí opět v rámci dodržování jednacího řádu skočí do řeči a vynucuje si používání slova město. Asi nejsou důležitější věci k řešení a tak se můžeme babrat v malichernostech. Doufejme jen, že s. starosta stejně důrazně řeší i obnovení Šlapanických slavností ...  

V průběhu zastupitelstva pak s.starosta jednání místy mírně neukočíruje, opozici opět skáče do řeči, nevyhne se ani ironii (opoziční zastupitelka: mám ještě poslední poznámku ...  starosta skáče do řeči: opravdu poslední, tak to jsme rádi ...). Prostě chování na úrovni! Bohužel té šlapanické! Pravda, můžeme Šlapanice nazývat i městem, ale co je to platné, když chování zůstává vesnické!!!

 

Střepiny ze zastupitelstva 2 - díl 3.                                                                5. března 2011

Nevěšte se, jste v pořadí!  

Šlapanice jsou pozoruhodnou obcí a tak není divu, že i na jednání zastupitelstva se dějí pozoruhodné věci. Třeba tahleta:  

Část opozice iniciuje svolání zastupitelstva ohledně událostí kolem zrušení gymnázia. Připraví i text k projednání. V materiálech, které zastupitelé dostanou předem, je však mírnytýrnyx k tomuto textu připojen další text se kterým iniciátoři nemají nic společného. Jednání bodu je zahájeno sice poněkud dlouhou, ale o to víc oslavnou ódou vedení města na vedení města, které doporučí zastupitelstvu, aby schválilo dosavadní postup vedení města, což ale není obsahem usnesení, kvůli němuž bylo zastupitelstvo svoláno, tudíž jde protinávrh. Galimatyjáš? Ano a znalý čtenář už jistě tuší, že něco nehraje. Za normálních okolností by totiž předkladatelé usnesení (opozice) nejprve přednesli návrh, po té by měla následovat rozprava (jejíž obsahem mohla být i ona samochvála), popř. formulován protinávrh a pak schvalování. Ale jsme ve Šlapanicích, tak proč by to nešlo obráceně. Napřed samochvála, pak předložení protinávrhu k něčemu co ještě nebylo předneseno ani diskutováno. Kašpárci opět zazvonili rolničkami ... cink, cink ...

 

Střepiny ze zastupitelstva 2 - díl 2.                                                                3. března 2011

... aneb zrušme gymnázium, abychom jej zachovali!  

Jako bezesporu jeden z nejkomičtějších výjevů ze zasedání druhého zastupitelstva na téma zrušení a zachování šlapanického gymnázia lze označit slova Jíři Socanové: Něco se stalo, ale prosím vás, už se nepitvejme v tom jak to bylo, hlavní je, že se podařilo to co se podařilo. Jenže ono přece nejde jen o nějaké gymnázium. Tady jde přece o to, že si z nás někdo na kraji i na dědině dělá prdel ... 

A tak, navzdory Jíře, si klidně trošku zapitváme. A na základě faktů dojdeme k zajímavému závěru:  

1) Socan a lidovec odhlasují zrušení osmiletého gymnázia ve Šlapanicích (viz rada JMK dne 20.1.2011)

2) Socan a lidovec jsou překvapeni odezvou (s)prostého lidu

3) Socan a lidovec mění své rozhodnutí o 180° během pouhého týdne

4) Socan a lidovec jsou oslavováni za hrdinský čin zachování osmiletého gymnázia ve Šlapanicích 

Nyní už jen zbývá navrhnout a odsouhlasit stavbu pomníku chrabrým hrdinům. Na šlapanickém náměstí se jistě místo najde!

 

Střepiny ze zastupitelstva 2 - díl 1.                                                                2. března 2011

 

Aktivně v boji za mír, za socialismus a za gymnázium!  

Druhé ctěné zastupitelstvo bylo vyvoláno částí opozice, by se k tendencím zrušení gymnázia vyjádřilo. Člověk by čekal, že sál bude narván rozlícenými rodiči gymnaziálního žactva, neb se naskýtá příležitost klást otázky přímým aktérům boje za zrušení a za zachování šlapanického gymnázia – v tomto případě jsou kupodivu obě funkce kumulovány především do jediné osoby ctihodného Vency – takto člena Rady dědiny (pro zachování osmiletého gymplu) a zároveň člena Rady kraje jižní Moravy (pro zrušení osmiletého gymplu). Ale ono prd! V hledišti gymnaziální rodiče sotva dva a pár klasického občanstva. Jak typické pro šlapanické čehůnství: o veřejnou problematiku se zajímáme jen a pouze v případě rozkopnutí své vlastní bábovičky. Škoda, že nám nedochází, že o tom, kdo nám bábovičku rozkopne, jsme rozhodli sami už ve volbách ...!!!

 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 6.                                                                28. února 2011

 

Neboj Mildo, já tě nedám ... aneb k čemu je ve Šlapanicích personální audit?  

Počátkem r. 2007 na objednávku radnice provedla nezávislá profesionální firma na šlapanickém úřadě personální audit. Joj, to se ukázaly věci! Kdo je pro úřad pracovní přínos a kdo jen donašeč či nýmand! Vlastně se neukázalo nic překvapivého, co by normální člověk znalý poměrů netušil. Ovšem půlpáni usoudili, že se výsledky nesmí dostat na veřejnost. A když se nějaký přidrzlý zastupitel pozeptal, bylo diplomaticky odpovězeno, že se výsledky zveřejní za půl roku (snad se na to, kurňa, nezeptá znova). Několikanásobné odložení zveřejnění vedlo ke kýženému cíli: hlavně ať se na personální audit zapomene!  

Jenže světová hospodářské krize dolehla i na ouřad šlapáňský a bylo potřeba zavést úsporné opatření i v oblasti personální. Jinými slovy, bylo potřeba pár lidí vyhodit a uspořit na mzdových nákladech. A co myslíte, přihlédlo se (konečně) k výsledkům personálního auditu? Nebuď naivní, čtenáři! Přece nemůžeme vyhodit někoho z rodiny, nebo, nedej bože, osvědčené donašeče. A tak byla stanovena vlastní kritéria pro propouštění – viz zápis z 1. zasedání zastupitelstva.

 

K čemu je tedy ve Šlapanicích personální audit? Ku hovnu! Splníme kritéria ISO, ale vyhodíme si koho chceme! Tak už to v lidově půlpánovské demokracii chodí! A koho zajímá, že jsme za ten audit zaplatili?! Částku, za kterou by se dal pořídit třeba i ten přechod pro chodce! Šlapanický hospodář je prostě dobrý hospodář!

 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 5.                                                                26. února 2011

 

Véborně! Aneb jak véboři vébor neschválili!  

Pro zajištění objektivního a názorově vyváženého poskytování informací v médiích města opozice navrhla na 1. zasedání zastupitelstva zřízení Výboru pro tisk a informace. Stávající Komise pro tisk a informace je totiž orgánem pouze poradním. Ve volebním období právě minulém se navíc ukázalo, že názory členů této komise radu ani vedení města naprosto nezajímaly. Na zaostalé Šlapanice totiž byly příliš radikální a todle tady teda trpět nebudem ... Za to, že tato komise chtěla šlapanická média z hnoje pozvednout na alespoň současnou úroveň podobných médií (tak jak je vídáme na webech či tv vysílání) se jí dostalo náležité odměny: členové byli zařazeni do šlapanického disentu (jo, to jsou ty černé skvrny, co by pro obec udělali první poslední i přes klacky pod nohy házené půlpánovskými blby) a tehdejší (i současný) tupanský místostarosta chtěl za pokrokové prvky takovou komisi dokonce zrušit. Povýšením na Výbor pro tisk a informace by takové uskupení bylo odpovědné přímo zastupitelstvu. No ale to teda nééééééé, to by nám do teho opozica kecala a to v rámci půlpánovské demokracie nemůžeme připustit. Takže lidoví, sociální i tupanští demokraté návrh demokraticky potopili! Huš potvory opoziční! Šlapanická média jsou přece jasně určena k hlásání úspěchů lidověsocanotupanské čtyřletky, pěkně objektivně a vyváženě!

I samotné hlasování o tomto bodu proběhlo božsky až půlpánovsky. A protože se v jedné ze zásad "Profesionálního zastupitele" píše že: Zastupitel je člověk, který přemýšlí, používá vlastní hlavu a vlastní úsudek a ctí dobré mravy ..., hned se tento prvek objevil i při onom hlasování. Koaliční zastupitelé, semknuti v jednotě i v zarputilém výrazu nehlasovali proti. Oni se jen zdrželi hlasování. Jednotně a jistě bez předešlé domluvy. Na první pohled bylo vidět přemýšlení, použití vlastní hlavy a vlastního úsudku, ba i úcta k dobrým půlpánovským mravům!

Tak jo. Akorát soudruzi asi opomenuli, že jakýkoliv další případ oblíbené cenzury se na zastupitelstvu stejně bude veřejně řešit! Leda že byl odhlasován nový jednací řád, kde o takových malichernostech jako je cenzura, bude zakázáno mluvit!  

Občané, sledujte půlpánovská zastupitelstva! Žádná telenovela či filmová komedie vás nepobaví víc!

 

Vítězný únor                                                                                                   25. února 2011

 
 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 4.                                                             24. února 2011

aneb lidovci v přechodu ... 

Na dotaz z pléna na možnosti nových přechodů pro chodce s. starosta odpovídá:  

Vybudování přechodu stojí 0,5 až 1 milión korun, tudíž se žádné budovat nebudou!

Tak tohle řekne vtipálek starosta sotva 2 měsíce poté, co jeho kmenová soudružská strana zahltí schránky voličů letáky, kde se doslova píše (na citovou notu, jak jinak): zajistíme bezpečnější přecházení komunikací pro vás i vaše děti (jo, hlavně ty děti do toho zaplést): rekonstrukcí stávajících a doplněním nových přechodů ...

Cena vybudování přechodu pro pěší jistě není žádnou novinkou a byla známa již v době vzniku předvolebních blábolů. Přesto lidoví soudruzi tento blábol použili, aby jej o dva měsíce později veřejně dementovali. Důležitý je totiž výsledek voleb a ne nějaké pitomé předvolební sliby!

     

Humor, to je to oč tu jde, ty blbý voliči!

 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 3.                                                                23. února 2011

 

Ej, falešná cérečko ...  

V diskuzi zastupitelů se ozve Střešní zastupitel a projeví názor, že hudební znělka vysílaná v infokanále je falešná. Teda on to řekl jen diplomaticky, čili připosraně: .... alespoň na mém přístroji se zdá být falešná ... !  Přesto sláva! Konečně se někdo ozval veřejně a na plnou hubu! Přesto, že si na nelibozvučnost znělky v minulých 2 letech stěžovala řada občanů, ba i posluchačů konzervatoře a několikrát ji řešila tehdejší Komise pro tisk a informace (viz zápisy), na úřadě bylo ticho. Ovšem poněkud falešné ticho. A tak bude jistě zajímavá odpověď s. starosty: „Znělku složil občan Šlapanic a věnoval ji městu. A na mém přístroji se mi falešná nezdá. No, ještě se na to podíváme ...  „  Sálem se nese veselí z něhož je jasné, že všichni vědí jak to se znělkou je, ale nikdo to nechce říct veřejně. A sice to, že když už s. starosta udělal ten slavnostní humbuk s přijetím znělky, nyní mu jeho ješitnost nedovolí přiznat barvu. Prostě klasické Císařovy nové šaty! A to se o starostovi, prosím, říkávalo, že je nejlepší kostelní zpěvák! Ale zpěvák, který nepozná čistotu tónů asi zas až tak dobrej nebude ... Leč všechno má dvě stránky: oč horší zpěvák, tím lepší humorista. A o to jde vedení šlapanického úřadu přece nejvíc!  

Ale slibem nezarmoutíš. Uplynuly 2 měsíce a ..... jako obvykle: lidovecké NIC! Falešné ticho!  

A nejvíc komický je, opět a jak jinak, písemný zápis z jednání zastupitelstva (ne zcela autentický, ale o to komičtější - viz obr):

Ing. Střechovský: dle jeho názoru zní znělka na Infokanálu falešně

Starosta: znělku složil občan Šlapanic a věnoval ji městu

Tečka!   

No není to úžasná a vtipná odpověď, jak se na starostu vtipálka patří? Z odpovědi tedy logicky vyplývá, že jsi-li občan Šlapanic, můžeš všechno. A nebo také: má-li být znělka nefalešná, musí ji složit někdo mimo Šlapanice a městu ji prodat.  

Ejchuchůůůů, jaká dědina, taková znělka ...

 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 2.                                                                22. února 2011

Lepší bordel před domem, nežli holub na střeše!  

V diskuzi občanů jedna občanka upozorňuje na značný svinčík před vchodem do šlapanického úřadu (pobočka Brno). Pro připomenutí: Zrcadlo o tom binci psalo dne 6. listopadu 2010. Doba žádá činy a tak se slova chápe s. tajemník. A vysvětluje fóru, že chodník před úřadem není  pozemkem šlapanickým, ale města Brna a to jej uklízí jednou za týden, či spíše za 14 dní. Hmmm, tak tohle asi nebude uspokojivá odpověď, že? Ale s. tajemník pokračuje s tím, že o stavu ví a že se na budovu přestěhovalo hejno holubů a ti na úřad kálí (no vida, už i holub pozná, co má dělat se šlapanickým úřadem ...!). A že včera zrovínka podepsal smlouvu na hovínka! Tedy přesněji řečeno, uzavřel smlouvu s firmou na odchyt holubích sráčů. Tak sláva! Bohužel ale nezaznělo to nejdůležitější: že stav už trvá od léta a málo platný - do doby odchytu je nejlepší pomocí obyčejné koště a lidská ruka. Šlapanická, samozřejmě! Protože koho z příchozích do budovy asi tak zajímá, že chodník není šlapanickej ... Návštěvník si jen logicky řekne: no v těch Šlapanicích jsou ale bordeláři, ani si neumí uklidit chodník před vlastním vchodem!  

PS1: Apropos - a nebyl to snad šlapanický ouřad, kdo žádal (nikoliv prosil) občany, aby odklízeli sníh z chodníků, i když jim nepatří? Škoda, že se tak v případě trusu holubího nechová sám!

 

PS2: Opět si všimněte zápisu z jednání. Na otázku k čemu takový zápis je, si tentokrát odpovězte sami (dle vzoru uvedeného v níže uvedeném střepu č.1).

 

Střepy ze zastupitelstva 1 - díl 1.                                                                19. února 2011

20. prosince 2010, v předvečer vánoc, proběhlo historicky první veřejné zasedání šlapanického zastupitelstva. Soudě dle pozvánky, dosud asi zastupitelstva probíhala neveřejně ... :-)

Jeden z bodů bohatého programu bohatého na excesy (o nichž bude vyprávět tento miniseriál) byla i rozprava ohledně krajských zásad územního plánování (tzv. ZÚR). Zástupkyně spolku Čistých vznáší dotaz, kterak že se město šlapanické chová k připomínkovému řízení, zda požadavky obce byly vyslyšeny, jaké jsou v této oblasti informace, atd. Odpovědi se chopil místostarosta Socan. Bohužel zapomněl, že není na akademické půdě, ale mezi normálními lidmi. Jeho odpovědí totiž byla směs slov, dokonce i poskládaných do inteligentních vět, ale z projevu se jeden nedozvěděl ničeho. Zástupkyně spolku Čistých se tedy otázala ještě 2x, odpovědí se vždy dočkala, ale se stejným výsledkem. Mnoho slov, občanova smrt. Komičnost situace v této chvíli nevydrží dokonce sám tajemník (o jehož moudrosti po hospodách kolují hotové romány). I on pochopil, že takhle ne, chápe se slova a žádá přítomnou šéfku stavebního odboru o konkrétní stanovisko, což v podstatě a co se týče faktů, konečně proběhne. Tak sláva! Pravda, předchozí zbytečné kecy pozdržely zasedání asi o půl hodiny, ale my máme času dost, že jo! Tááák a fčíl by mělo dojít i ke hlasování o usnesení k tomuto bodu. Přestože se vzadu v sále hlásí o slovo občan, nikdo si jej nevšímá, až teprve nyní při hlasování. Ale to už Lidostarosta-obnovitel (Šlapanických slavností) začne mlet něco o tom, že je na poznámky lidu pozdě a tečka. Naštěstí je rozumnější částí zastupitelstva přemluven a občanu milostivě uděluje slovo. Občan je stručný a v podstatě shrne to, co vědí skoro všichni v sále: že socanskému místostarostovi nerozumí ani slovo a zda by dotyčný nemohl konkrétně odpovědět na dříve položenou (a jak již psáno – posléze 2x opakovanou otázku). Místostarosta Socan se tedy opět chápe slova a opět mluví inteligentně, ale nikoliv k věci. To už občan-tazatel nevydrží a nahlas zvolá, aby se řečník držel tématu. Ale to teda, kurňa, neměl! V tuto chvíli vyletí čertík z krabičky, tedy Lidostarosta-obnovitel a způsobem poněkud neadekvátním seřve občana, že porušil jednací řád a že končí diskuzi a basta!!!!!!!!! Vrrr, haf, haf!! Že skákání do řeči Lidostarostem-obnovitelem je na tomto (a nejenom na tomto) zastupitelstvu běžné, nevadí, ale jakmile se tohoto „hříchu“ dopustí občan, je zle! To je řešení, což? Takové milé a šlapanické! Čili naopak! Místo toho, aby Lidostarosta-obnovitel Socana zdrbal za nekonkrétní blekotání, raději zdrbe občana, který ty slátaniny už nemohl poslouchat! Až tak miluje Lidostarosta-obnovitel bližního svého. Ale kterého? A co na to místostarosta od tupanů? Mlčí, jako vždycky! Shrnuto: chcete se pobavit povedenou trojkou? Navštěvujte veřejná zastupitelstva. Zábavy plno a zadarmo (tedy po odečtení kašpárkovských platů)!

PS: celé, zhruba půlhodinové, extempore je v zápise ze zastupitelstva (stažen z městského webu) shrnuto na jednu jedinou stránku!!! Stojí za přečtení! Ale zápis, který nekoresponduje s pravdivou realitou, je na dvě věci: Na nic a na hovno! Víme, soudruzi? Víme, proto to taky tak děláme!

 

Proč bychom se netěšili, když nám pámbu hovězí dal ...                             16. února 2011

Tak sláva, vepřová dezinformace byla po několika dnech z webu odstraněna – viz zpráva níže. Mýliti se je lidské, ale slušností také bývá se omluvit. Ale to se ve Šlapanicích nenosí, rozhodně jednodušší je spílat těm, kteří na chybu upozorní.

Záhadou zůstává už jen skutečnost, že když na městském webu nově existuje slušná grafická upoutávka, proč je pro tutéž akci v infostoce vysílán grafický hnůj ...  

 

Vepřové hody a hovězí hlavy ...                                                                   12. února 2011

      

Šlapanice mají svá informační média. A tato média přinášejí i informace. A radnice hodně dbá na to, aby své občany pobavila. Tak např. zrovna dnes, tj. po aktualizaci z 11.2.2011: to se takhle kouknete na městský web a na horkou novinku "Vepřové hody". Ikskrát kritizovaně a debilně se konečně proklikáte až na originál pozvánky. A tam zjistíte, že se konají "v sobotu 13. února 2010"! No není to bezva vtipná informace? A tak už zbývá jen jednoduchá otázka: do kdy si radnice bude dělat z lidí prdel? Odpověď je stejně jednoduchá a logická: dokud kromě vepřových hodů budou existovat i hovězí hlavy ...

 

Technický zázrak, aneb HáDej HáDej HaDači ...                                         10. února 2011

Nejprve laicko-technické televizní minimum: kromě standardního rozlišení televizního obrazu se v době digitální postupně přechází na vysoké rozlišení, čili High Definition – zkratka HD, poskytující mj. i daleko ostřejší obraz (samozřejmě na moderním televizoru). V naší republice zatím v této kvalitě vysílá pouze ČT1, Nova a Barrandov. A to ještě tak trochu sporadicky – většinou jde jen o „přepočítaný“ standardní signál (což není skutečné HD), neboť pořadů vyrobených v HD je prozatím pramálo (a na každý takový je tedy divák vždy bombasticky upozorněn: Můžete sledovat v HD!)

Oblíbený obecní kabelový operátor a dodavatel tv signálu už v základní (tzv. omezené) nabídce poskytuje 13 televizních stanic v této vysoké, tedy HD kvalitě. Bravóóó! Až na jednu drobnost: 10 z oněch třinácti tv stanic ale v režimu HD vůbec nevysílá! Jsme tedy svědky technického zázraku a nominace na Nobelovu cenu je jistě zasloužená!!! Neboť kdo umí, ten umí a kdo neumí, na pseudo hádé čumí ...

 

Pohádka o třech radách!                                                                               7. února 2011

To vám, milé děti, byla nebyla jedna rada. Tedy byla to Rada velkorádců království šlapáňského. A tahlec Rada na svém zasedání dne 19.1.2011 schválila Programové prohlášení šlapáňské vlády. A v tomto programovém prohlášení se doslova vyjadřuje podpora zachování gymnázia šlapáňského (viz první obrázek.).

A pak vám, milé děti, byla další rada. To zase byla Rada krajiny jihomoravské.  A tadlecta Rada na svém zasedání o den později, tedy dne 20.1.2011 jednomyslně schválila omezení výuky na některých gymnáziích, včetně toho šlapáňského.  

Pravda, dva dny za sebou a trošku opačné vyjádření, ale stát se může, protože jedna Rada není druhá Rada. Ovšem až na jednu komickou, leč zásadní věc: členem obou Rad je velevážený občan šlapáňský, známý to pomocník na krajské úrovni, ano, óóó tleskej lide, samotný Venca Krajský! A k nedorozumění jistě došlo jen chybnou interpretací čehokoliv či špatnými zápisy z obou Rad (a fčíl babo raď). Ale možná je i diagnóza schizofrenie.

 

A rada třetí? Tak tady je každá rada drahá, milý a blbý šlapáňský voliči!

PS: Bumtarata bum, na vědomost se dává: ve středu 9.2.2011 se na veřejném zastupitelstvu očekává, že se v prsa hrdě bíti bude hned několik „zachránců“ gymnázia šlapáňského, ať už ze sdružení psychopatů či nějaký řiťolez šaškův či vyčuránkův (jen tupani mlčeti budou, což obvyklé jest). Akorát není jasné, proč svoji prdel zvednouti ráčili a veřejně činiti začali až po bouři naštvaným občanstvem vyvolané. Že by strach z defenestrace?

Bumtarata podruhé: řešit osobní spory a přitom si brát jako rukojmí studenty a jejich rodiče je jistě dobrá a veselá kratochvíle. Ale fakt se nestydíte, soudruzi křesťané?

 

Městské plesání aneb když kašpárci zajódlují ...                                          5. února 2011

Na vysokou laťku několikaleté tradice městských plesů se snažili navázat i organizátoři toho letošního (8.1.2011). Bohulibá myšlenka ovšem vzala za své. Neboť vesničané jaksi nepochopili tajemství noblesnosti a na rozdíl od let minulých se naopak snažili co nejvíce přiblížit klasice českého filmu Hoří má panenko, tedy vesnickému candrbálu. Pravda, kvalit protagonistů z filmu ještě úplně nedosáhli, ale zdárné nakročení může přinést dobrý výsledek již v příštím roce!

Pohoštění víajpí hostů, kteří se za to ve dnech následujících Šlapanicím odvděčili snahou o zrušení místního gymnázia, budiž jen tradiční třešničkou na tupanolidověsocanském dortu.

 

Svatební ohlášky – ovšem po šlapanicku ...                                                28. ledna 2011

Svatební ohlášky jsou oficiální informací o zamýšleném sňatku pro místní společenství věřících. Kromě toho ohlášky představují jeden ze způsobů zjišťování u snoubenců (vedle vyplňování svatebního protokolu), zda neexistují překážky uzavření jejich sňatku. V současnosti platí směrnice České biskupské konference z r. 1993, která stanoví ohlášky v místě svatby a v místě bydliště snoubenců, a to jedenkrát ústně 14 před svatbou.  

Tak tomu bývalo i ve Šlapanicích. Farář prostě ohlášky oznámil a zároveň v jejich duchu vyzval věřící, pokud by někdo věděl o překážkách vedoucích k uzavření sňatku, aby to v termínu dal najevo. A znovu: tak tomu bývalo i ve Šlapanicích. Až do ledna 2011. To totiž vdával dceru místní pan starosta. A jak proběhly ohlášky? No přece po šlapanicku! Farář sňatek ohlásil a pak vyzval k modlitbě za snoubence. O výzvě ohledně možné překážky v duchu litery směrnice však nepadlo ani slovo. Ale je možné, že věděl proč.  

Za komunistů se říkalo: všichni jsme si rovni, ale někteří jsou ještě rovnější. Bohužel smutné je, že už i v kostele co platí pro kmána, neplatí pro starostu!

Čest práci!

 

Humoru se člověk nají ve Šlapanickém zpravodaji ...                                21. ledna 2011

 

No jo, už je rok 2011, tak k poslednímu loňskému zpravodaji (ŠZ 6/2010) jen pár vět.  

Strana 22 a 23 – Na čtyřech kolech

Článek se evidentně nevešel do předchozího čísla, škoda že si tedy nikdo nedal práci s přepsáním číslovky (poslední věta ...). Ale to je fakt pouze detail, neboť:

Již skoro tradiční texty však čtenáře čekají na straně 24 a následujících. Scénář v podstatě kopíruje zpravodaj č. 5, čili: občan napíše pár kritických poznámek, protože mu jde o zvelebení města. A jako minule, následují odpovědi městské úřednice, Satesa a tentokrát i stanovisko městské policie. Takže postupně:  

Pravda, městská úřednice již nedští na občana síru jako v minulém čísle, ale bohužel jí zřejmě unikla podstata občanova textu a tak opět píše tradiční nesmysly v duchu že něco nejde a proč to nejde. Zvláště, když pár dnů po vyjití zpravodaje jsou inkriminované kontejnery naproti Žuráni (restaurace) umístěny na kraji parkovací plochy. Takže jde a ne že nejde!!!! Naprosto komicky pak vyznívá i konec článku za písmeny P.S.: ...  škoda, že si autor článku nepovšiml městem opraveného chodníku, nového asfaltového povrchu mostku přes Říčku ....“  atd. K tomu nelze nedodat: škoda, že si městská úřednice nepovšimla, že na své pracovní pozicí dlí proto, aby popsané skutečnosti v pořádku byly a škoda, že se do pořádku uvádějí jen v předvečer komunálních voleb! Ale nedívejme se na úřednici jen černobíle a bez souvislostí. Pracovní činnost takové úřednice přece někdo řídí, v našem případě to bude tajemník úřadu. Stačí? Nestačí! Tajemník úřadu je přece za svoji práci také někomu odpovědný! Starostovi, radě, zastupitelstvu ...  A kdo volí zastupitelstvo? No občanstvo přece! Bohužel, ta část občanstva, které nevadí binec, arogance moci, ta tupá část, které chybí rozhled a slušnost, má navrch. Bohužel pro všechny. 

Ve stanovisku Satesa se uvádí, že do kontejnerů na plasty občané odkládají i pytle se stavební sutí. Což je nepochybně zhovadilost. Ovšem k čemu pak slouží městský zadrátovaný kamerový systém, zvláště když jedna kamera je umístěna sotva 50 m od místa činu? Pokud systém nedokáže identifikovat vhazovače stavební suti či přemísťování kontejnerů na parkovací ploše, pak je jisté, že nedokáže vidět ani případný zločin! Jsou tu tedy kamery kvůli udržování pořádku (jak bylo blbým a naivním občanům doslova prezentováno – viz obr.), nebo opravdu slouží jen k občany kritizovanému šmírování?

 

Stanovisko velitele městské policie je kupodivu správné a věcné. Tedy co se parkování množiny automobilů či vybudování komunikací odpovídající šířky týče (až na tu maličkost, že když tento problém před pár lety ve zpravodaji stejně popsal jiný občan, reakce starosty byla v duchu: občane nepleť se nám do toho, na všechno máme své odborníky). Nicméně nějak v reakci pozapomenul na občanem uváděný konkrétní případ „blažovického“ autobusu špatně parkujícího a chodcům překážejícího. A čtenář by jistě ocenil, že se dočte jak bylo vyřešeno, bylo-li. Ostatně není výjimkou, že autobusy stávají i na přechodech pro chodce (a někdy i dva vedle sebe – viz foto). Nojó, už je slyšet ty soudružsko-vesnické kecy: a gde teda majó parkovat? Tak ruku na srdce, soudruzi: pokud tuto větu bude aplikovat i obyčejný občan, asi bez pokuty nevyvázne. Nebo jo? Ale nedivme se nerespektování dopravního značení. Pokud bude existovat i v případech naprosté zhovadilosti (viz např. zákaz zastavení před zdravotním střediskem), žádný respekt si nikdy nezíská!

       

K celému tématu ještě krátká, leč zajímavá, rekapitulace:

ŠZ 5/2010:

Občan píše o špatně umístěné kanálové vpusti. Městská úřednice odpovídá, že na opravu nejsou peníze. Výsledek: kanálová vpusť je opravena (pravda, jen několik hodin před počátkem komunálních voleb).

ŠZ 6/2010:

Občan píše o kontejnerech na odpad nevhodně umístěných uprostřed parkovací plochy. Městská úřednice mele páté přes deváté o tom, co všechno nejde. Výsledek: vánoční svátky již kontejnery tráví způsobně umístěny na kraji parkoviště.

Tak vo co de? Asi o to, že občan si dovolil na něco poukázat a my, úředníci, s tím musíme něco udělat. Tak si aspoň zařveme na stránkách zpravodaje. Že jde o plýtvání časem, papírem i pověstí ale už je jaksi jedno.

----- 

Strana 26 – Nebojme se všech atributů demokracie  

Článeček popisující šlapanickou realitu (kterou bohužel blbý půlpán stejně nepochopí) provází dvě záhady. Byť autorsky je z tábora Čistých Šlapanic tak:

1) vyšel ve Šlapanickém zpravodaji

2) ač popisuje významnou šlapanickou realitu, není k němu připojen obsáhlý výklad starostův

Co to? Že by povolební změna? Ále blbost! Jen počkej, zajíci ...

 

... mládež a volnočasové aktivity jednotně podpoříme, viďte soudruzi!       14. ledna 2011

 

Není to zas tak dlouho, co se v době předvolebních letáků kdejaký volební subjekt cachtal, jak podpoří činnost mládeže či volnočasové aktivity. Ať už šlo o socany, tupanynuladevět či hochy z lidu. No jen vzpomeňte třeba starostu Jardu, jak se loni chlubil rekonstrukcí školního plaveckého bazénu a jeho zpřístupněním veřejnosti. I netrvalo dlouho a nastala doba vánočních prázdnin. Typické vánoce na blátě, venkovní sportovní vyžití rovná se nule. Tak co s dětma? Ale nezoufejme a jásejme: sláva, vždyť ve Šlapanicích máme vedením města tolik opěvovaný bazén. Máme! Ale aby se moc neopotřeboval, tak jej přes vánoční prázdniny zavřeme! Mládeži trhni si. A ty, blbý voliči, taky! Kašpárci přece do volebních materiálů něco napsat musí, ne?

 

Informace kašpárkovské ...                                                                                8. ledna 2011

 

Není to zas tak dlouho, co se v době předvolebních letáků každý volební subjekt cachtal, jak informovanost občanstva zlepší. Ať už šlo o socany, tupany či hochy z lidu. Po prvním zádrhelu s nezveřejněním svých vlastních vítězných výsledků se objevil zádrhel další. Ouřad se rozhodl, že letošní vánoce zpříjemní občanům nejen přímým televizním přenosem štědrovečerní půlnoční mše, ale v rámci infostoky budou moci lidé sledovat i „devátou“ na Boží hod. Skvělá to myšlenka a skvěle dopadl i čin. Jediné, na co soudruzi zapomněli bylo, o této skutečnosti informovat své občany. Lid do kostela chodící to sice věděl (díky ohláškám poslední předvánoční neděle) a lid nekostelový si zřejmě může trhnout čímkoliv. A jak to tedy bylo v praxi? Informace o vysílání „půlnoční“ se v infokanální smyčce objevilo po aktualizaci až na samotný Štědrý den, o následující mši ale už ani řádek (upozornění proběhlo pouze v rámci vysílání „půlnoční“). Mezi kopiemi infokanálních „slejdů“ na městském webu se ze záhadných důvodů o této události neobjevila informace vůbec žádná! Skvělá práce, jako obvykle! Tedy ne že by kašpárci informovat nechtěli. Oni totiž ani nevědí, že by informovat mohli. Včas a všude.

A ještě jedna záhada. Oba televizní přenosy proběhly poněkud anonymně, tedy bez titulků. Že by jeden věděl kdo má dílo na svědomí, to teda ee .... Škoda. Když něčí práce konečně za něco stojí - je bohužel anonymní. Zato jména amatérů se skví všude a furt ...

PS: S těmi titulky je vůbec zábava. Tak třeba na konci Magazínu jakési projedou, ale určitě nejsou reálné.

 

 Mají pod čepicí ......                                                                                        3. ledna 2011

 

Jó, začátkem prosince, to bejvá ve Šlapkách sláva, jé! Napoleonská vojska pochodují tam a zpět a někdy taky opačně. U příležitosti výročí bitvy u Slavkova se také konají vzpomínkové a pietní akce. A ať je sláva ještě větší, tu a tam k poctě padlým i hymny zazní – jak francouzská Marseillaisa, tak česká Kde domov můj. Jak všeobecný společenský bonton (od Gutha-Jarkovského až po Láďu Špačka), tak i obyčejný cit pro slušnost velí, při hymně všichni civilní pánové poctu vzdávají uctivým těla postojem a pokrývky hlavy smeknutím, i kdyby trakaře padaly (výjimku "ze zákona" tvoří  jen kašpárci a soudruzi). A tak tomu bylo začátkem prosince 2010 i ve Šlapanicích. Hymnus zazněl a všichni smekli. Všichni, až na dva. A nastojte, že náhodou šlo o dva z nejvyšších představitelů dědiny. Ještě že tehdá bylo dost sněhu, který milosrdně mnoho skryl. I tu slámu ze čtyř botek čouhající!!!

P.S. Ovšem sníh nepadá každý den a už vůbec ne všude!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....   [CNW:Counter]  ........

 

 

r